"defeat" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"defeat" Fince çeviri

EN defeat
volume_up
{isim}

defeat (ayrıca: loss)
volume_up
tappio {isim}
I believe it is the defeat of the construction that you have chosen.
Olen sitä mieltä, että kyseessä on valitsemanne rakennelman tappio.
Such a defeat would be a victory for the eurosceptics.
Tämä tappio olisi voitto Eurooppaan epäilevästi suhtautuville.
This was a defeat, but it is far from the final word on the issue.
Tämä oli tappio, mutta se on kaukana siitä, että asiassa sanotaan viimeinen sana.
defeat (ayrıca: loss)
Success in Afghanistan will represent the first defeat of the front of global terrorists, as well as the hope that this new type of totalitarian aggression can be repelled.
Onnistuminen Afganistanissa on ensimmäinen häviö maailmanlaajuiselle terrorismille, mutta se edustaa myös toivoa siitä, että tämä uudenlainen totalitaarinen hyökkäys voidaan torjua.

"defeat" için eşanlamlılar (İngilizce):

defeat

Fince' de "defeat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe united Europe is founded on the defeat not just of Nazism but also of Communism.
Yhdentynyt Eurooppa perustuu paitsi natsismin myös kommunismin kukistamiseen.
EnglishYou must confront your own defeat: the people of Europe said no to the invasion of Iraq.
Teidän on kohdattava oma tappionne: eurooppalaiset sanoivat "ei" Irakin sodalle.
EnglishUse your magic slippers to defeat the computer-generated armies of the Wicked Witch."
Käytä taikakenkiäsi voittaaksesi ilkeän noidan tietokoneanimoidut armeijat."
EnglishOur commitment to the defeat of terrorism must be no less than theirs.
Meidän on sitouduttava torjumaan terrorismia yhtä voimakkaasti kuin Yhdysvallat.
EnglishThe elections in Zimbabwe have been both a victory and a defeat for Mugabe.
Zimbabwen vaalit merkitsivät samanaikaisesti voittoa ja tappiota Mugabelle.
EnglishThe defeat of the Revolution was followed by dark, cruel years and harsh reprisals.
Vallankumouksen jälkeiset vuodet olivat synkkiä ja julmia ankarien kostotoimien vuosia.
EnglishIt is only by eradicating poverty and ignorance that we will definitively defeat terrorism.
Voitamme terrorismin lopullisesti vain poistamalla köyhyyden ja tietämättömyyden.
EnglishHow can destruction of the Land Registry contribute to the defeat of terrorism?
Miten maarekisterin tuhoaminen voi auttaa terrorismin kukistamisessa?
EnglishIt is not a triumph, but it is not a defeat; and the manager lives to fight another day.
Se ei ole voitto, mutta ei tappiokaan, ja manageri jatkaa ottelua joku toinen päivä.
EnglishA genuine and proper system is needed to defeat criminal organisations and gangs.
Rikollisjärjestöjen ja -liigojen nujertaminen edellyttää aitoa ja asianmukaista järjestelmää.
EnglishThat will effectively mean the defeat of the Treaty of Rome project.
Se merkitsee todellakin Rooman sopimuksen sisältämän hankkeen epäonnistumista.
EnglishThere is only one way to defeat terrorism: by safeguarding the rule of law.
Terrorismi voidaan voittaa vain yhdellä tavalla eli turvaamalla oikeusvaltion periaatteet.
EnglishMr President, on 10 June, all Europeans suffered an electoral defeat.
Arvoisa puhemies, 10. kesäkuuta kaikki eurooppalaiset kärsivät vaalitappion.
EnglishThis is what defeated the Lisbon Strategy and it will defeat this strategy also.
Tämä on se, mikä teki tyhjäksi Lissabonin strategian, ja se tekee tyhjäksi myös tämän strategian.
EnglishThis would mean an out-and-out defeat for the West in the fight against Islamic terrorism.
Se merkitsisi todellista tappiota lännelle islamterrorismin torjunnassa.
EnglishThe success of the election graphically illustrated the defeat of terrorism in Afghanistan.
Näiden vaalien onnistuminen oli selvä osoitus terrorismin kukistumisesta Afganistanissa.
EnglishCan it be because you know you would suffer a humiliating defeat?
Johtuuko se siitä, että tiedätte joutuvanne kärsimään nöyryyttävän tappion?
EnglishUntil it is finally overthrown, imperialism will never admit defeat or give up.
Imperialismi ei koskaan myönnä tappiotaan tai luovuta, ennen kuin se on lopullisesti syösty vallasta.
EnglishForce cannot defeat force, but peace can be built on peace.
Väkivaltaa ei voida nujertaa väkivallalla, mutta rauhaa voidaan rakentaa rauhalla.
EnglishIt makes no reference to the 60th anniversary of the defeat of fascism.
Siinä ei viitata myöskään fasismin kukistumisen 60. vuosipäivään.