"dancing" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"dancing" Fince çeviri

FI

EN dancing
volume_up
{isim}

dancing (ayrıca: dance, waltz)
volume_up
tanssi {isim}
The splendid images, the music and the dancing tell the story of Al Mansur, vizir of Córdoba, the sheik Riad and Averroës.
Upeat kuvat, musiikki ja tanssi kertovat tarinan Al Mansurista, Cordoban visiiristä, seikki Riadista ja Averroesista.
I looked at him: it was Mr Mauro, who was dancing with the gracefulness of Fred Astaire and was singing with the voice of Frank Sinatra.
Katsoin häntä, ja se oli jäsen Mauro, joka tanssi taitavasti kuin Fred Astaire ja lauloi kuin Frank Sinatra.
Three million people dancing attendance at major sporting events and huge profits for business have eclipsed the athletic ideal.
Tuhansienmiljardien tanssi suurten urheilutapahtumien ympärillä ja pääoman valtavat voitot ovat korvanneet urheilun ihanteet.

"dancing" için eşanlamlılar (İngilizce):

dancing

Fince' de "dancing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt resembles nothing so much as the dancing procession of Echternach.
Tämä muistuttaa aivan sitä, kun seurattaisiin Echternachin tanssivaa kulkuetta.
EnglishMr President, I call that dancing on the grave of citizens' rights!
Arvoisa puhemies, minä kutsun tätä tanssiksi kansalaisoikeuksien haudoilla!
EnglishIf we really want to win our publics over, we cannot do it by subsidising folk dancing.
Jos haluamme todella voittaa kansalaiset puolellemme, emme voi tehdä sitä tukemalla kansantanssia.
EnglishAt best, everything has been moving forwards with the speed and method of the Echternach dancing procession.
Parhaassa tapauksessa kaikki asiat ovat edistyneet Echternachin tanssiparaatin nopeudella ja tavalla.
EnglishMr President, I wonder if we have to put up with this Dancing Procession of Echternach for much longer?
Arvoisa puhemies, minua ihmetyttää: täytyykö meidän hyväksyä vielä pitempään asioiden näin hidas eteneminen?
EnglishThese include massage, dancing and praying.
EnglishAllegedly many were not homosexual but just enjoying the western culture of drinking alcohol and dancing.
Monet heistä eivät luultavasti olleet homoseksuaaleja; he vain nauttivat länsimaisesta kulttuurista juoden alkoholia ja tanssien.
EnglishIt is there that I see the parallel with dancing on a volcano; a volcano filled not with lava or ash but with distrust.
Siksi rinnastan tämän tanssimiseen tulivuoren päällä, tulivuoren, joka ei ole laavan ja tuhkan vaan epäilysten täyttämä.
EnglishThe committee is counting the angels dancing on the end of a pin while the industry gradually collapses.
Komitea keskittyy teoreettisesti pohtimaan, kuinka monta enkeliä neulan kärjelle mahtuu tanssimaan, samalla kun ala vähitellen luhistuu.
EnglishThe rate of unemployment recently dipped below 10 %, but naturally we are not dancing in the streets because it is still far too high.
Työttömyysprosentti putosi hiljattain alle kymmenen, mutta siitä ei vielä kirjoitella kirjeitä kotiin, koska se on aivan liian korkea.
EnglishThe majority in Parliament, including the Portuguese socialists and social democrats, has adopted an all-singing, all-dancing report.
   . Parlamentin enemmistö, muun muassa Portugalin sosialistit ja sosiaalidemokraatit, on hyväksynyt mietinnön, jossa kansa laulaa ja torvet soi.
EnglishBut in any case, this dancing around the figures spoke volumes and indicated that we are in fact building on a rather unsatisfactory foundation.
Joka tapauksessa tämä numeroiden pyöritys oli riittävän vakuuttavaa ja osoitti, että itse asiassa me nojaudumme johonkin täysin epätyydyttävään.
EnglishBoth human rights policy and an unequivocal relationship with China are more important for the Union than dancing to the tune of China's rulers.
Sekä ihmisoikeuspolitiikka että yksiselitteinen suhde Kiinan kanssa ovat unionille tärkeämpiä kuin Kiinan vallanpitäjien pillin mukaan tanssiminen.
EnglishDoes this now entail a greater role for the Bureau or does it mean that we can expect a larger, all-singing, all-dancing delegation and a larger embassy?
Tarkoittaako tämä viraston tehtävien lisäämistä vai sitä, että luvassa on suurempi, kaikkivoipa ja kaikkitietävä edustusto ja suurempi lähetystö?
EnglishA European tax may still be "future music", as the Germans say, but if we do not start playing it now, we will not be dancing to it in future.
Eurooppalainen vero on toisin sanoen ehkä vielä tulevaisuuden musiikkia, mutta ellemme ala soittaa sitä nyt, emme opi myöhemmin enää tanssimaan sen tahdissa.
EnglishIt is most distressing that, dancing to the tune of the national governments, the European Parliament too should be acquiescing in this highly dangerous enterprise.
On murheellista, että myös Euroopan parlamentti, kansallisten hallitusten käskyvallassa taipuu tähän erittäin vaaralliseen uhkayritykseen.
EnglishThe tactic is to associate synthetic drugs with a new and attractive youth culture, to associate them with dancing, music and a strong feeling of togetherness.
Taktiikkana on yhdistää synteettiset huumeet ja uusi houkutteleva nuorisokulttuuri, liittää ne tanssiin, musiikkiin ja voimakkaaseen ryhmätunteeseen.
EnglishSo here we are asking ourselves, in this Parliament, how many angels are dancing on the head of a pin when, in fact, the main area of the work is covered by the ODA instrument.
Ja me täällä parlamentissa halomme akateemisesti hiuksia, vaikka suurin osa työstä itse asiassa kuuluu virallista kehitysapua koskevan rahoitusvälineen piiriin.
EnglishThe rhetoric of liberalisation too frequently cloaks policies toward the single market that are dancing to the tune of monopolistically inclined interests of vast corporations.
Markkinoiden vapauttamisen retoriikka verhoaa liian usein sellaisia yhteismarkkinapolitiikkoja, jotka ovat valtavien osakeyhtiöiden monopolististen etujen mukaisia.
EnglishAt a given moment, we found out about a terrible situation, when a group of young people from Isfahan were punished for dancing forbiddenly close, a few centimetres from each other.
Vähän aikaa sitten saimme tietää kauheasta tilanteesta, jossa ryhmää nuoria Isfahanista rangaistiin tanssimisesta liian lähellä, muutaman sentin päässä toisistaan, mikä oli kiellettyä.