"crux" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"crux" Fince çeviri

volume_up
Crux {ö.i.}

EN crux
volume_up
{isim}

crux (ayrıca: center, centre, core, essence)
volume_up
ydin {isim}
That was really the crux of the argument and we were unable to convince the Council.
Tämä oli argumentin todellinen ydin, emmekä me pystyneet vakuuttamaan neuvostoa.
The crux of the matter is that Article 280 of the Treaty is being ignored.
Ongelman ydin on se, ettei perustamissopimuksen 280 artiklaa noudateta.
That is the actual crux of our European attitude to the death penalty.
Tässä on sen asenteen ydin, joka Euroopalla on kuolemanrangaistukseen.
crux (ayrıca: cusp)

"crux" için eşanlamlılar (İngilizce):

crux
Crux

Fince' de "crux" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd now we get to the crux of the disagreement between liberals and conservatives.
Ja nyt pääsemme liberaalien ja konservatiivien erimielisyyden ytimeen.
EnglishFinally, I come to the crux of the matter: whether Parliament should vote for the recommendation.
Lopuksi pääsen asian ytimeen: pitäisikö parlamentin äänestää suosituksen puolesta?
EnglishThis ambiguous European attitude is at the crux of the problem.
Loppujen lopuksi Euroopan moniselitteinen ajattelu viittaa ongelman ytimeen.
EnglishThe crux of the matter is that the 'three-star' category must disappear before the review.
Mutta tälle "kolmen tähden" luokalle pitää tehdä jotakin sitä ennen.
EnglishThe crux and the cause of the crisis is the Europe of governments.
Kriisin perimmäinen syy on hallitusten muodostama Euroopan unioni.
EnglishThe crux of our message is the rigour which we want to apply.
Viestimme pääasiallinen sisältö, jonka haluamme välittää eteenpäin, koskee budjettikuria.
EnglishI believe that the crux of the matter at this time is the existence issue.
Mielestäni ongelmana on nyt olemassaoloa koskeva kysymys.
EnglishIn doing so, Mr Schmid has pointed to the crux of the matter.
Siten herra Schmid sai kiinnittämään huomiota oleelliseen näkökohtaan.
EnglishAs has already been emphasised, the crux of the matter is freedom of movement in the Community.
Varsinaisessa asiassahan on kyse, kuten jo korostettiin, vapaasta liikkuvuudesta yhteisön sisällä.
EnglishThe crux of the matter, however, concerns the liability for erroneous certification of the origin of a product.
Ydinkysymyksenä on kuitenkin vastuu vääristä tavaroiden alkuperätodistuksista.
EnglishHowever this is the crux of the problem, and in my opinion it will remain the big issue in the years to come.
Tämä on asian suuri ongelma ja mielestäni juuri tämä on tulevien vuosien suuri ongelma.
EnglishMr President, the crux of this issue is very simple.
Arvoisa puhemies, tämä kysymys on pohjimmiltaan hyvin yksinkertainen.
EnglishLet us not, therefore, put the timetable ahead of the crux of the matter.
Älkäämme siis ohittako kiireessä asian ydintä.
EnglishThis is in my view the crux of the problem described in my report and will determine the way we vote.
Kysymys muodostaa nähdäkseni mietintöni koko problematiikan ytimen ja osoittaa äänestyksemme suunnan.
EnglishFor we know that the annexes are the crux of the matter.
Mehän tiedämme, että tärkeimmät asiat sisältyvät liitteisiin.
EnglishIt would have been better to address the crux of the matter and I am sorry that the report has not done this.
Olen sitä mieltä, että olisi pitänyt mennä itse asian ytimeen. Valitettavasti niin ei ole tehty.
EnglishThis must be the crux of the European Constitution and Malta will be working to achieve all this.
Tämä on Euroopan perustuslain kiperin pähkinä purtavaksi, ja Malta tekee työtä, jotta kaikki tämä saavutetaan.
EnglishThe crux of the policy proposal is clear and forceful.
Toimintaehdotuksen ydinviesti on selvä ja voimakas.
EnglishThis is the fundamental issue at stake here and the strategic, geopolitical and geocultural crux of the matter.
Tämä on kaikkein olennaisin asia, ja samalla se on strateginen, geopoliittinen ja geokulttuurinen ongelma.
EnglishThe crux of the issue is not, therefore, to create new agencies but to change current policies.
Näin ollen asia voidaan kiteyttää siihen, ettei ole tarpeen perustaa uusia virastoja, vaan on muutettava nykyistä politiikkaa.