"to crumble" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to crumble" Fince çeviri

EN to crumble
volume_up
[crumbled|crumbled] {fiil}

It was certainly something along those lines that Mr Lund said, for it is true enough that, when the rain comes, the façade will crumble and it may mean that everything collapses.
Varmaankin jotain sellaista Lund tarkoitti, sillä voihan olla, että kun sateet alkavat, julkisivu alkaa murentua, jolloin kaikki saattaa romahtaa.
I have the impression that the European Union has a double standard, and that we very severely criticise regimes just as they begin to crumble and fall.
Olen saanut sen käsityksen, että Euroopan unionissa ollaan kaksinaismoralisteja ja että arvostelemme hyvin ankarasti hallituksia juuri, kun ne alkavat murentua ja romahtaa.
Of course, you can trick your own peoples by not even asking them what they think about the construction of a super-EU, but sooner or later this project will crumble to dust.
Voitte tietenkin huiputtaa omia kansalaisianne ja olla kysymättä heiltä, mitä he ajattelevat super-EU:n rakentamisesta, mutta ennemmin tai myöhemmin tämä hanke romahtaa.
This is not wishful thinking or a dream that may be set to crumble before our eyes.
Tämä ei ole toiveajattelua eikä unelma, joka saattaa murentua silmiemme edessä.
But let us begin a renewed, an improved, deeper relationship and one that will not crumble as the last one did.
Luokaamme kuitenkin uudet, aiempaa paremmat ja tiiviimmät suhteet, jotka eivät murennu edellisten tapaan.
Also, we are seeing crumbling stakeholder confidence in the achievements of the single market.
Myös sidosryhmien luottamus yhtenäismarkkinoiden saavutuksiin on murentumassa.

Fince' de "to crumble" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt then became clear that the proposal should crumble on a technical argument.
Sen jälkeen oli selvää, että ehdotus kaatuisi teknisten näkökohtien vuoksi.
EnglishThe music industry would crumble without proper protection from piracy on the Internet.
Musiikkiteollisuus romahtaisi ilman kunnollista suojaa Internetissä harjoitettavalta piratismilta.
EnglishWe should not allow Europe to let its peripheral regions crumble.
Euroopan ei pidä antaa syrjäytyneiden alueittensa rappeutua.
EnglishThe proverbial Emerald Belt is threatening to crumble in its easternmost region, Papua, and in the west in Aceh.
Smaragdivyönä tunnettu alue on hajoamassa itäosassa Papualla ja lännessä Acehin maakunnassa.
EnglishBut let us begin a renewed, an improved, deeper relationship and one that will not crumble as the last one did.
Luokaamme kuitenkin uudet, aiempaa paremmat ja tiiviimmät suhteet, jotka eivät murennu edellisten tapaan.
EnglishIf we continue as we are then at some point the edifice will crumble, like so many of our childhood dreams.
Jos jatkamme nykyiseen tapaan, rakennelma luhistuu jossain vaiheessa, kuten niin monet lapsuuden unelmistamme.
EnglishIt needs to be secure, because without that the whole development of electronic commerce will surely crumble.
Sen on oltava turvallista, sillä muutoin elektronisen kaupankäynnin koko kehitys tulee varmastikin murentumaan.
EnglishParliament, for its part, needs to be able to ensure that the social basis for sport does not crumble under pressure from market forces.
Parlamentin on osaltaan vaikutettava siihen, ettei urheilun sosiaalinen perusta murene markkinavoimien puristuksessa.
EnglishWe have to bear the consequences of our fundamental decision to choose multilingualism and not let it surreptitiously crumble away.
Meidän on kannettava monikielisyyden puolesta tekemämme päätöksen seuraukset, emmekä voi antaa järjestelmän rappeutua hiljakseen.
EnglishWe do not want China to crumble.
English. - Mr President, Mr Van Rompuy has been in office for one year, and in that time the whole edifice is beginning to crumble.
EFD-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy on toiminut tehtävässään vuoden. Sinä aikana koko rakennelma on alkanut sortua.
EnglishIf we cannot find methods for resolving conflicts peacefully, without being forced to use military means, then the whole idea behind the EU will crumble away.
Jollemme voi löytää keinoja ratkaista konflikteja rauhanomaisesti, vaan meidän on pakko turvautua siinä sotilaallisiin keinoihin, koko EU: n ajatus kaatuu.
EnglishThese children have difficulty understanding why they should have to eat breadcrumbs when other children eat whole bread that does not crumble into pieces.
Gluteenia sietämättömien lasten on vaikea ymmärtää, miksi heidän pitää syödä leivän murenia, kun muut lapset syövät kokonaisia leipäviipaleita, jotka eivät murene pieniksi paloiksi.