EN craft
volume_up
{isim}

craft (ayrıca: ability, accomplishment, art, command)
volume_up
taito {isim}
Distillation is a craft, a truly traditional craft.
Tislaaminen on taito, todella perinteinen taito.
craft (ayrıca: business, calling, career, metier)
Anyone who is master of his craft, who knows his job, is just as good in Rovaniemi, in the Arctic Circle, as he is in Paris, Athens or some little town in Southern Germany.
Se, joka taitaa alansa ja joka osaa ammattinsa, on yhtä hyvä napapiirin Rovaniemellä kuin Pariisissa, Ateenassa tai pienessä eteläsaksalaisessa kaupungissa.
craft (ayrıca: craftsmanship)
craft (ayrıca: ship, vessel)
volume_up
alus {isim}

"craft" için eşanlamlılar (İngilizce):

craft

Fince' de "craft" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMr Maaten asks if we have not been to see a distillery which is a craft industry.
Jäsen Maaten kysyi, emmekö ole vierailleet tislaamoissa, joissa tehdään käsityötä.
EnglishPeople are dispatched to sea aboard unseaworthy craft in the middle of winter.
Ihmisiä lähetetään myös merelle keskellä talvea merenkulkuun kelpaamattomilla aluksilla.
EnglishThat is not where the problem lies and we have allowed derogations for these craft.
Ne eivät ole ratkaiseva ongelma, ja niitä varten olemmekin laatineet poikkeussäännöksiä.
EnglishRecreational craft in the European Union account for 0.5% of all emissions.
Huviveneiden päästöjen osuus on Euroopan unionissa 0,5 prosenttia kaikista päästöistä.
EnglishThe proposals were originally produced to reduce the emissions from recreational craft.
Ehdotusten alkuperäisenä tarkoituksena oli vähentää huviveneiden päästöjä.
EnglishCraft video footage, photos, and music into a movie, then share it with your friends.
Muokkaa videoista, valokuvista sekä musiikista oma elokuvasi ja jaa se ystäviesi kanssa.
EnglishThe latest case involved 220 men, who were discovered in an open craft by fishermen.
Tuoreimmassa tapauksessa 220 miestä löytyi avoimesta kalastajaveneestä.
EnglishFor example, the proposed work programme for the ICT programme makes no reference to CRAFT.
IST-ohjelman työohjelmaa koskevassa ehdotuksessa ei ole viittausta CRAFTiin.
EnglishAn individual who buys a new recreational craft after 2005 will be able to use it on all waters.
Vuoden 2005 jälkeen uuden huviveneen ostaja voi käyttää sitä kaikissa vesistöissä.
EnglishFurthermore, we have proposed a registered designation of origin for non-food craft products.
Olemme lisäksi tehneet käsiteollisuustuotteiden alkuperänimityksiä koskevan ehdotuksen.
EnglishIt will have a direct impact on safety on board ships and craft.
Sillä tulee olemaan suora vaikutus turvallisuuteen laivoilla ja aluksilla.
EnglishBut what she did was to take her highest strengths, and re-craft work to use them as much as possible.
Mutta hän otti vahvuutensa ja alkoi käyttää niitä niin paljon kuin mahdollista.
EnglishThere is much to be done if we are to be able to engage with the recreational craft sector.
Vielä on paljon tehtävää, jotta pääsisimme käsiksi huvivenealaan.
EnglishFinally, the directive permits a number of derogations for existing recreational craft.
Lopuksi totean, että direktiivissä sallitaan tiettyjä poikkeuksia jo käytössä oleville huvialuksille.
EnglishI therefore also consider the obligation for annual craft inspections to be unnecessary.
Tämän vuoksi pidän vuosittaisia vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia koskevaa velvoitetta tarpeettomana.
EnglishBuilding these craft often takes a long time and is a leisure activity in itself.
Hyvin usein näiden veneiden valmistukseen on uhrattu paljon aikaa, ja niitä käytetään omaan harrastustoimintaan.
EnglishMaritime cabotage, manning conditions on passenger craft
Meriliikenteen kabotaasi, matkustajalaiva- ja lauttaliikenteen miehistö
EnglishI am thinking in particular of the craft sector, which provides employment, know-how and innovation.
Viittaan erityisesti käsiteollisuuteen, jossa on työpaikkoja, asiantuntemusta ja innovaatiota.
EnglishThe same is true of support for small businesses and craft trades.
Sama koskee pienyrityksiin ja käsityöalaan liittyvää tukea.
EnglishMr President, from G8 to recreational craft, and from recreational craft to uprooted people.
Arvoisa puhemies, G8-maista huviveneisiin, huviveneistä juuriltaan siirtymään joutuneisiin väestöryhmiin.