"convenience" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"convenience" Fince çeviri

EN convenience
volume_up
{isim}

convenience (ayrıca: adequacy)
convenience (ayrıca: comfort, commodity, ease, amenity)
On the contrary, it is the convenience of animal owners, which is being promoted at animals' expense.
Kyseessä on päinvastoin eläinten omistajien mukavuus, jota edistetään eläinten kustannuksella.

Fince' de "convenience" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis report deals with a serious issue and that is fishing under flags of convenience.
Tässä mietinnössä käsitellään vakavaa asiaa eli kalastamista mukavuuslipun alla.
EnglishThis could be applied to convenience services, to the social economy, to apprenticeships.
Veroa voitaisiin soveltaa lähipalveluihin, yhteiskuntatalouteen ja koulutukseen.
EnglishIts name is irrelevant, but let us call it Echelon for the sake of convenience.
Järjestelmän nimellä ei ole merkitystä, mutta sanokaamme sitä kaikin mokomin Echeloniksi.
EnglishAmendments Nos 4 and 6 concern problems with fish and flags of convenience.
Muutosesitykset 4 ja 6 koskevat kalastuksen ongelmia ja mukavuusliputusta.
EnglishThe system of flags of convenience cannot continue in its present form, Commissioner.
Arvoisa komission jäsen, mukavuuslippujärjestelmä ei voi jatkua nykyisessä muodossaan.
EnglishOne advantage that e‑mail has over the telephone or regular mail is its convenience.
Sähköposti on monella tapaa kätevämpi kuin puhelin tai perinteinen posti.
EnglishFor transport - including oil-tanker traffic - there are flags of convenience.
Kuljetusta varten - myös raakaöljyn kuljetusta varten - on olemassa mukavuuslippulaivoja.
EnglishI always thought that marriage and convenience are mutually exclusive!
Olen aina ajatellut, että ystävänpalvelus ja avioliitto sulkevat toisensa pois.
EnglishThere is a pressing need to put an end to the system of convenience in maritime transport.
Meriliikenteen mukavuuslippujärjestelmä on nyt todellakin saatava loppumaan.
EnglishThe first test will be to monitor the flags of convenience belonging to European countries.
Ensimmäinen testi on Euroopan valtioille kuuluvien mukavuuslippujen valvonta.
EnglishThere is a considerable risk of these ports turning into ports of convenience.
Nämä satamat ovat suuressa vaarassa muuttua mukavuuslippusatamiksi.
EnglishThis is essentially a matter of the safety, as well as of the convenience, of the consumer.
Kyse on ensi sijassa kuluttajien turvallisuudesta ja matkustusmukavuudesta.
EnglishHowever, I look forward to receiving your detailed reply at your earliest convenience.
Odotan kuitenkin saavani yksityiskohtaisen vastauksenne ensi tilassa.
EnglishIn other words, we are potentially giving preferential access to flags of convenience.
Toisin sanoen saatamme myöntää mukavuuslippulaivoille etuuskohtelun satamiin pääsyn osalta.
EnglishWe need to make sure that we do not sacrifice peace of mind for convenience.
Meidän on varmistettava, että emme vaihda mielenrauhaa mukavuuteen.
EnglishThat especially applies in view of the fact that flags of convenience are a common phenomenon.
Näin erityisesti silloin, jos ajatellaan mukavuusliputuksen olevan tavallinen ilmiö.
EnglishIt is unacceptable that over half of the EU's tonnage sails under flags of convenience.
Emme saa hyväksyä sitä, että yli puolet EU: n laivastosta purjehtii halpojen lippujen alla.
EnglishWe must do away with flags of convenience, starting with those in the EU.
Meidän on päästävä eroon mukavuuslippulaivoista, ihan aluksi EU:ssa.
EnglishThat is our message to substandard ships and the flags of convenience.
Tämä on viestimme ala-arvoisille aluksille ja mukavuuslippulaivoille.
EnglishOtherwise, it will be that much easier to have recourse to flags of convenience.
Muuten on paljon helpompi turvautua mukavuuslippulaivoihin.