"to conserve" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to conserve" Fince çeviri

EN to conserve
volume_up
[conserved|conserved] {fiil}

As Parliamentarians we want to conserve and protect commercial fishing.
Parlamentin jäseninä haluamme säilyttää kaupallisen kalastuksen ja suojella sitä.
It is our responsibility to conserve this habitat regardless of the cost.
Meidän vastuullamme on säilyttää nämä elinympäristöt kustannuksista huolimatta.
There are also considerations on the need to protect, conserve and restore the European cultural heritage.
Siinä puhutaan myös tarpeesta suojella, säilyttää ja elvyttää Euroopan kulttuuriperintö.
As Parliamentarians we want to conserve and protect commercial fishing.
Parlamentin jäseninä haluamme säilyttää kaupallisen kalastuksen ja suojella sitä.
It is our duty and responsibility to conserve and augment these reserves.
On meidän tehtävämme ja velvollisuutemme suojella ja lisätä noita varoja.
Let us stop wasting it; let us conserve this resource.
Meidän pitää lopettaa sen tuhlaaminen; meidän pitää suojella tätä luonnonvaraa.
Conserves battery powerWedge Touch Mouse even knows how to conserve energy.
Säästää paristojaWedge Touch Mouse osaa jopa säästää energiaa.
For example, if you want the plan to conserve energy, select the Power saver plan.
Jos esimerkiksi haluat, että suunnitelma säästää energiaa, valitse Virransäästö-suunnitelma.
To help conserve disk space, you can manually delete older system images.
Levytilaa voi säästää poistamalla vanhoja järjestelmän näköistiedostoja itse.

Fince' de "to conserve" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe debate will be brief but we would conserve our rights under the Rules of Procedure.
Keskustelusta tulee lyhyt, mutta säilytämme työjärjestyksen mukaiset oikeutemme.
EnglishTherefore, we should do everything possible to conserve this rare resource.
Näin ollen meidän pitäisi tehdä kaikkemme tuon harvinaisen luonnonvaran suojelemiseksi.
EnglishBut it is certainly not going to help conserve jobs in coal and steel.
On kuitenkin varmaa, että se ei edistä työllisyyttä hiili- ja terästeollisuudessa.
EnglishTherefore, we must fight to conserve it at the conference in Nagoya.
Tämän vuoksi meidän on taisteltava sen säilyttämiseksi Nagoyan konferenssissa.
EnglishMr President, we need to conserve our strength, so I will be very brief.
Arvoisa puhemies, meidän on pysyttävä täysissä voimissamme, joten puhuen hyvin lyhyesti.
EnglishThis fact goes against the very title of the budget, which is to conserve natural resources.
Tämä asia on vastoin itse talousarvion otsikkoa, joka liittyy luonnonvarojen suojelemiseen.
EnglishWhen oil prices rise we conserve energy, when they fall we do not.
Kun öljyn hinnat nousevat, säästämme energiaa; kun hinnat laskevat, emme säästä energiaa.
English(FR) The text of the report before us today fulfils the need to conserve tropical forests.
(FR) Meille tänään ehdotettu mietintö vastaa trooppisten metsien suojelun välttämättömyyteen.
Englishthe obligation to conserve the information forwarded to the State of nationality is laid down.
säädetään kansalaisuusjäsenvaltiolle toimitettujen tietojen säilyttämistä koskeva velvoite.
EnglishMany of the renewable energy sources that help conserve the environment are already within our reach.
Monet ympäristöä säästävistä uusiutuvista energialähteistä ovat jo kätemme ulottuvilla.
EnglishSubsidies are also granted to conserve and store products.
Tukia on myönnetty myös tuotteiden säilyttämiseen ja varastointiin.
EnglishConserve battery power by turning off your mouse when not in use.
IntelliPoint 6.31 for Windows 2000 (SP4 tai uudempi) (exe)
EnglishWe need dialogue in the field of environmental protection in order to conserve natural resources and nature.
Tarvitsemme vuoropuhelua ympäristönsuojelun alalla suojellaksemme luonnonvaroja ja luontoa.
EnglishConserve battery power by turning off your mouse when not in use.
EnglishI am not here to conserve but to reform.
Emme ole täällä säilyttääksemme entisen vaan uudistaaksemme.
EnglishIt is nothing short of a failure to meet the need for more efforts to tackle climate change and conserve resources.
Sillä ei pystytä vastaamaan jatkuvaan tarpeeseen ilmastonmuutoksen torjumisesta ja luonnonvarojen säilyttämisestä.
EnglishDesigned to conserve fish stocks, this misbegotten scheme has reduced some species to near extinction.
Tämä tuhoon tuomittu järjestely on suunniteltu kalakantojen säilyttämiseksi mutta se on ajanut jotkin lajit lähes sukupuuttoon.
EnglishRenewable energy sources are also worth striving for to conserve resources and promote future export business.
Uusiutuviin energialähteisiin on pyrittävä myös raaka-aineiden säästämisen ja tulevaisuuden vientitalouden tukemisen vuoksi.
EnglishIn 2009, it adopted Resolution on the need to conserve fish stocks in the Atlantic Ocean and the North Sea.
Se hyväksyi vuonna 1996 päätöslauselman kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Atlantilla ja Pohjanmerellä.
EnglishTogether we must conserve the environment, save natural resources and also fight poverty, inequality and migration.
Meidän on yhdessä suojeltava ympäristöä, säästettävä luonnonvaroja ja torjuttava köyhyyttä, epätasa-arvoa ja siirtolaisuutta.