"to commence" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to commence" Fince çeviri

EN to commence
volume_up
[commenced|commenced] {fiil}

We will need to see improvements if we are to commence proceedings on the planned date.
Parannusta on tapahduttava, jos menettely aiotaan aloittaa suunniteltuna ajankohtana.
Realising this, the EU has decided to commence accession negotiations.
Tämän ymmärrettyään EU on päättänyt aloittaa liittymisneuvottelut.
Mr President, may I commence by complimenting Mr Langen on his work.
Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa onnittelemalla esittelijä Langenia hänen työstään.
to commence (ayrıca: to begin, to get, to grow, to start)
The accession negotiations can commence when the Copenhagen criteria have been met.
Liittymisneuvottelut voivat alkaa, kun Kööpenhaminan kriteerit täyttyvät.
This will commence on 1 December and we wish you every success in this regard.
Tämä alkaa 1. joulukuuta, ja toivotamme teille parhainta menestystä sen suhteen.
ECU 2 billion is what we are going to fight for and the fight will commence now.
Aiomme taistella saadaksemme 2 miljardia ecua ja se taistelu alkaa nyt.

Fince' de "to commence" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe architects and planners will commence the execution planning in January 2009.
Arkkitehdit ja suunnittelijat ryhtyvät suunnittelemaan toteutusta tammikuussa 2009.
EnglishThat Article obliges the Community to commence action to counter discrimination.
Tuo artikla velvoittaa yhteisöä ryhtymään syrjinnän vastaisiin toimiin.
EnglishThis is an important issue and should be resolved before accession negotiations commence.
Tämä on tärkeä asia, joka on ratkaistava ennen kuin liittymisneuvottelut alkavat.
EnglishIn October 2002, the Commission said association negotiations should not commence.
Lokakuussa 2002 komissio vastusti assosiaationeuvottelujen aloittamista.
EnglishThe Coastal Patrol Network is planned to commence on 24 May 2007.
Rannikkovartioverkoston on suunniteltu aloittavan toimintansa 24. toukokuuta 2007.
EnglishWith this in mind, OLAF should finally be able to commence its work.
Tätä taustaa vasten OLAFin on määrä lopultakin pystyä aloittamaan työnsä.
EnglishThe Commission recommended that negotiations commence for its accession.
Komissio on kehottanut aloittamaan neuvottelut sen liittymisestä.
EnglishIt is this advance, Mr Poettering, pure and simple, that compels us to commence these negotiations.
Jäsen Poettering, jo tämä seikka velvoittaa meidät aloittamaan neuvottelut.
EnglishWe decided, then, to commence negotiations without undertaking reforms.
Päätimme silloin käynnistää neuvottelut tekemättä uudistuksia.
EnglishI therefore think that this is a great day for European politics to commence.
Näin ollen, hyvät parlamentin jäsenet, tämä on mielestäni suuri päivä, jolloin poliittinen Eurooppa saa alkunsa.
EnglishTherefore, preparations have to commence as soon as possible.
Valmistelut on sen vuoksi aloitettava mahdollisimman nopeasti.
EnglishSeen in this light, it is time for all of us to call for constructive work to commence on our own Charter.
Näin ollen meidän kaikkien on aika vaatia omaa perusoikeuskirjaa koskevaa rakentavaa työtä.
EnglishThe question is simply this: at which point in time is it most appropriate to commence this cycle?
Kysymys kuuluukin aivan yksinkertaisesti: missä vaiheessa kierroksen käynnistäminen olisi järkevintä?
EnglishWe call on both sides of the conflict to minimise civilian losses and to commence peace negotiations.
Kehotamme konfliktin molempia osapuolia minimoimaan siviilitappiot ja käynnistämään rauhanneuvottelut.
EnglishThere need to be continued efforts to commence talks.
Ponnistuksia neuvottelujen käynnistämiseksi on jatkettava.
EnglishIt must be given the resources it needs to commence operations, and, furthermore, the necessary political support.
Sille on annettava työn käynnistämisen edellyttämät resurssit ja myös tarvittava poliittinen tuki.
EnglishHere, too, I have to say that we hope and are working to ensure that these negotiations can commence.
Tässäkin yhteydessä on mainittava, että toivomme pystyvämme ja pyrimme varmistamaan neuvottelujen käynnistymisen.
EnglishThe question from the Group of the Greens is as follows: why did nuclear talks commence with African countries?
Vihreiden ryhmän kysymys on seuraava: miksi Afrikan maiden kanssa aloitettiin keskustelut ydinvoimasta?
EnglishThe Commission has suggested that the cap-and-trade scheme, which the United States rejected, should commence in 2005.
Komissio on ehdottanut USA:n hylkäämän päästökiintiöiden kaupankäynnin aloittamista vuonna 2005.
EnglishThey benefited by being able to commence new initiatives, even new or professional activities.
He ovat hyödyntäneet kokemuksiaan tekemällä uusia aloitteita tai käynnistämällä uudenlaista, jopa ammatillista toimintaa.