"coming months" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"coming months" Fince çeviri

"coming months" için örnek kullanımlar

Fince de "coming months" için benzer çeviriler

coming sıfat
to come fiil
months isim
Finnish
month isim
Finnish

Fince' de "coming months" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
Meidän on käytettävä tähän enemmän aikaa ja energiaa tulevien kuukausien aikana.
EnglishNow the normal legislative procedure must run its course over the coming months.
Nyt normaalin lainsäädäntömenettelyn on edettävä omaa rataansa tulevina kuukausina.
EnglishIn short, it is he who will be responsible for what happens in the coming months.
Lyhyesti sanottuna, tulevien kuukausien tapahtumat riippuvat hänen teoistaan.
EnglishI hope that we will be pushing this quite aggressively during the coming months.
Toivon, että edistämme asiaa varsin painokkaasti tulevien kuukausien aikana.
Englishof the cash changeover on price developments in the coming months needs to be
Rahanvaihdon vaikutusta hintakehitykseen on tulevina kuukausina luonnollisesti
EnglishThe wise men have a hard task in front of them over the coming six months.
Tarkkailijaryhmällä on vaikea tehtävä edessään seuraavien kuuden kuukauden aikana.
EnglishWhat are we going to propose in a concrete way for the coming weeks and months?
Mitä aiomme ehdottaa konkreettisesti tuleviksi viikoiksi ja kuukausiksi?
EnglishWe will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
Meidän on tulevina kuukausina käytettävä tähän paljon aikaa ja energiaa.
EnglishI would remind you that the Accession Partnership must be reviewed in the coming months.
Muistutan, että liittymiskumppanuutta on tarkistettava tulevien kuukausien aikana.
EnglishThese issues will no doubt leave their mark on joint discussions in the coming months.
Nämä kysymykset leimaavat lähikuukausina varmasti myös yhteistä keskustelua.
EnglishThese will continue to constitute the basis for further negotiation in the coming months.
Nämä muodostavat edelleen perustan lähikuukausina käytäville jatkoneuvotteluille.
EnglishHowever, more can be done, and we can work on this together in the coming months.
Enemmänkin on tehtävissä, ja me voimme tehdä yhteistyötä tämän osalta tulevina kuukausina.
EnglishWe must learn the necessary lessons in order to adjust our action in the coming months.
Meidän on otettava opiksemme, jotta voimme muuttaa toimintaamme tulevina kuukausina.
EnglishI believe that we should focus our attention on these areas in the coming months and years.
Meidän täytyy tulevina kuukausina ja vuosina keskittää huomiomme näihin aloihin.
EnglishI would ask you to show some real initiative in this area over the coming months.
Pyydän teitä osoittamaan tällä alalla todellista aloitekykyä seuraavien kuukausien aikana.
EnglishEach Member State will be responsible for what it organises over the coming months.
Kukin jäsenvaltio vastaa tulevina kuukausina järjestettävistä toimista.
EnglishI hope that the Czech Republic Presidency will address this in the coming months.
Toivon, että puheenjohtajavaltio Tšekin tasavalta puuttuu tähän asiaan tulevina kuukausina.
EnglishObviously I will be taking this up with the Member States during the coming months.
Otan tämän tietysti esille jäsenvaltioiden kanssa tulevina kuukausina.
EnglishWe will be able to make good progress in this over the coming months.
Voimme saavuttaa runsaasti edistystä tässä asiassa tulevien kuukausien aikana.
EnglishIn the coming months, we need to conduct a realistic and positive information campaign.
Tulevina kuukausina meidän on toteutettava realistinen ja myönteinen tiedotuskampanja.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • coming months

Almanca-Türkçe sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.