"comforting" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"comforting" Fince çeviri

EN comforting
volume_up
{sıfat}

comforting
comforting (ayrıca: consolatory)

"comforting" için eşanlamlılar (İngilizce):

comforting
comfort

Fince' de "comforting" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMr President, what the speakers have said is very comforting but is not enough.
Arvoisa puhemies, se, mitä kollegani sanoivat, lämmittää kovasti mieltäni, mutta se ei riitä.
EnglishEvery year, we hear many comforting assurances on this subject.
Kuulemme joka vuosi tästä aiheesta monia rauhoittavia vakuutteluja.
EnglishFighting terrorism means more than pursuing and arresting the criminals and comforting the victims.
Terrorismin torjunta ei ole pelkästään rikollisten jahtaamista ja pidättämistä ja uhrien lohduttamista.
EnglishThat millions of citizens in countries across the world agree with me is really quite comforting.
On itse asiassa varsin lohduttavaa, että miljoonat kansalaiset ympäri maailmaa ovat kanssani samaa mieltä.
EnglishThis is quite comforting for people like me -- I'm a professor -- this to be over there on the top of creation.
On kovin lohduttavaa kaltaisilleni ihmisille -- olen professori -- olla luomakunnan huippuna.
EnglishIn the face of the irresponsible pressure exerted by ecologists, it is comforting that common sense has prevailed.
Ekologien harjoittaessa vastuutonta painostusta on lohduttavaa, että terve järki on voittanut.
EnglishIt is very comforting, however, to see that we are able to debate matters of great importance later in the evening.
On kuitenkin hyvin lohdullista nähdä, että kykenemme keskustelemaan erittäin tärkeistä asioista myöhään illalla.
EnglishIt is comforting, Commissioner, that you made clear your support for our views in your stand today.
Arvoisa komission jäsen, on lohdullista kuulla, että ilmaisitte selvän tukenne näkemyksillemme, kun kerroitte tänään kannastanne.
EnglishBut the comforting phrase I wanted to utter is that this Commissioner is responsible within the Commission for the relations with Switzerland.
Lohdutukseksi haluaisin sanoa, että olen komissiossa vastuussa suhteistamme Sveitsiin.
EnglishThe fact that Czech social democracy is apparently not perfect, either, might be considered comforting in the circumstances.
Tässä tapauksessa on lohduttavaa, että myöskään t?ekkien sosiaalidemokratia ei ole ilmeisesti täydellistä.
EnglishAn analysis of the situation prior to the crisis reveals the comforting fact that we have already done a lot.
Analyysissa, jossa arvioitiin tilannetta ennen kriisiä, on tullut esiin se rauhoittava tosiasia, että olemme tehneet paljon.
EnglishIt is therefore comforting that the Green Paper contains a survey of hidden opportunities for these topical incentives.
Näin ollen on lohduttavaa, että vihreä kirja sisältää kyselyn näiden tärkeiden kannustimien piilomahdollisuuksista.
EnglishWe have received no comforting signals on the financial perspective; in fact, I should say that we have received no signals at all.
Emme ole saaneet lohdullisia merkkejä rahoitusnäkymistä. Itse asiassa minun on sanottava, ettemme ole saaneet minkäänlaisia merkkejä.
EnglishI know that one of my main tasks is to coordinate this effort in the Commission, and your vigilance will be most welcome and comforting.
Tiedän, että yksi tärkeimmistä tehtävistäni on koordinoida tätä ponnistusta komissiossa, ja valppautenne on erittäin tervetullutta ja lohduttavaa.
EnglishI realise that this is not a comforting thought, but, on the contrary, a reason to implement the measures mentioned in the report with even more determination.
Tämä ei ole mielestäni rauhoittava ajatus, mutta sitä vastoin se on peruste panna mietinnössä mainitut toimet täytäntöön jopa vielä päättäväisemmin.
EnglishIt would be comforting if the United Nations Security Council could honour its responsibility and adopt a resolution putting some force behind its constant threats.
Olisi toivottavaa, että YK: n turvallisuusneuvosto tiedostaisi vastuunsa ja hyväksyisi julkilausuman, joka antaisi painoa iänikuisille uhkailuille.
EnglishIt is therefore comforting to see that the Commission has also noticed the need to create the best possible environment for precisely this kind of activity.
Sen vuoksi on huojentavaa huomata, että myös komissio on pannut merkille sen, että tämänkaltaiselle toiminnalle on luotava parhaat mahdolliset edellytykset.
EnglishWe must not play down what has happened; we must not hide behind the comforting argument that the European Community has faced other crises and come through them successfully.
Emme saa vähätellä tapahtunutta: emme saa lohduttautua toteamalla, että Euroopan yhteisö on kohdannut muitakin kriisejä ja selvinnyt niistä.
EnglishIt is comforting that Europe has at last taken a position on an issue concerning it, as there is usually little enthusiasm to take a position when others are making decisions.
On lohdullista, että Eurooppa on edes valinnut kannan sitä itseään koskevassa asiassa, sillä tähän on yleensä vähän innostusta, kun muut tekevät päätökset.
EnglishWe are coming to this parliamentary vote in the comforting position of having received very substantial support for the directive at the vote in the Committee on Legal Affairs.
Lähestymme tätä parlamentin äänestystä sikäli luottavaisin mielin, että direktiivi sai oikeudellisten asioiden valiokunnassa pidetyssä äänestyksessä hyvin laajan tuen.