"comes to" için İngilizce-Fince çeviri


"to come" için sonuçlar "comes to" şu anda sözlüğümüzde bulunmamaktadır.
EN

"comes to" Fince çeviri

EN to come
volume_up
[came|come] {fiil}

1. genel

A coup d'état in Africa and more precisely in Mauritania can come as no surprise.
Vallankaappaus Afrikassa ja tarkemmin sanottuna Mauritaniassa ei voi tulla yllätyksenä.
Why do you have kids come to school if they no longer have to come there to get the information?
Miksi lasten pitää tulla kouluun, jos heidän ei enää ole pakko tulla sinne saadakseen tietoa?
It should come as no surprise that our thoughts on the matter are favourable.
Ei pitäisi tulla yllätyksenä, että suhtaudumme myönteisesti.
Recovery is coming: it may be at the end of this year or it may be next year, but it will come.
Elpyminen alkaa: se voi tapahtua tämän vuoden lopulla tai ensi vuonna, mutta se alkaa.
The European institutions must never let it come to this.
EU:n toimielimet eivät saa antaa sen koskaan tapahtua.
Europol can only really take off when the Convention has been ratified and has come into force.
Europolin varsinainen kehittäminen voi tapahtua vasta kun sopimus on vahvistettu ja se on astunut voimaan.
And it was thanks to that that I realised it was time to come to the Chamber to vote.
Juuri sen vuoksi ymmärsin saapua ajoissa istuntosaliin äänestystä varten.
This time it is possible and I certainly will want to come.
Tällä kertaa pääsen osallistumaan ja haluan todellakin saapua paikalle.
We can come whenever they call and whenever reasonable progress has been made.
Me voimme saapua sinne milloin vain he pyytävät ja kun kohtuullista edistystä on tapahtunut.
to come
to come

2. günlük dil

to come
volume_up
tulla [tulen|tullut] {fi.} [gün. dil] (saada orgasmi)
A coup d'état in Africa and more precisely in Mauritania can come as no surprise.
Vallankaappaus Afrikassa ja tarkemmin sanottuna Mauritaniassa ei voi tulla yllätyksenä.
Why do you have kids come to school if they no longer have to come there to get the information?
Miksi lasten pitää tulla kouluun, jos heidän ei enää ole pakko tulla sinne saadakseen tietoa?
It should come as no surprise that our thoughts on the matter are favourable.
Ei pitäisi tulla yllätyksenä, että suhtaudumme myönteisesti.

Fince de "comes to" için benzer çeviriler

to come fiil
to edat
Finnish

Fince' de "comes to" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishObviously, from my personal viewpoint, I hope he comes home as soon as possible.
Toivon tietenkin omasta puolestani, että hän palaisi kotiin mahdollisimman pian.
EnglishThis report is an extremely useful reminder, which comes at just the right time.
Mietintö on erittäin hyödyllinen muistutus, joka osuu juuri oikeaan ajankohtaan.
English. - (NL) The report by my fellow Member Mr Cadec comes at a good time.
kirjallinen. - (NL) Kollegani Alain Cadecin mietintö on laadittu oikeaan aikaan.
EnglishThis requires a new way of thinking when it comes to flexible finance solutions.
Tämä edellyttää joustavien rahoitusratkaisujen osalta uudenlaista ajattelutapaa.
EnglishA total of 58 percent of Austria's annual agricultural budget comes from the EU.
Yhteensä 58 prosenttia Itävallan vuotuisista maatalousmäärärahoista tulee EU:lta.
EnglishEncouraging the use of renewable sources of energy comes under the same heading.
Uusiutuvien energialähteiden käytön rohkaiseminen kuuluu tämän saman otsikon alle.
EnglishHowever, the word Parliament comes from parlare and not from 'minute keeping'.
Sana parlamentti on peräisin sanasta ”parlare” eikä ”pöytäkirjojen pitämisestä”.
EnglishThe Gospel story about the mote and the log often comes to mind in this context.
Tässä yhteydessä tulee usein mieleen evankeliumin kertomus rikasta ja malasta.
EnglishWhere transport sector employers are concerned, profit comes well before safety.
Liikenteen alan työnantajat pitävät tuottoa paljon turvallisuutta tärkeämpänä.
EnglishWhen it comes to energy efficiency, we feel that the transport sector is crucial.
Energiatehokkuuden kannalta katsomme, että liikenneala on ratkaisevassa asemassa.
EnglishFirstly, the ELDR Group in this House comes here in terms of a European vocation.
Ensinnäkin, parlamentin ELDR-ryhmä on täällä eurooppalaisen kutsumuksensa vuoksi.
EnglishFirst, it comes from a hardship crisis among North American national officials.
Ensinnäkin kriisi on saanut alkunsa pohjoisamerikkalaisten toimijoiden ahdingosta.
EnglishMore than 50% of the budgets of these schools comes from European Union funds.
Yli 50 prosenttia näiden koulujen talousarviosta tulee Euroopan unionin varoista.
EnglishThere are yet two more reasons why your presidency comes at a decisive moment.
Puheenjohtajakautenne osuu tärkeään vaiheeseen vielä kahdesta muustakin syystä.
EnglishIt is competing systems that are crucial when it comes to the Community patent.
Järjestelmien välinen taistelu on keskeisin asia, kun on kyseessä yhteisöpatentti.
EnglishA government that wins a vote of censure generally comes out of the vote stronger.
Epäluottamuslauseäänestyksen voittaneen hallituksen asema tavallisesti vahvistuu.
EnglishWe believe that it therefore comes down to the how and when of the changeover.
Täytäntöönpanotavalla ja -nopeudella on tässä mielestämme siksi suuri merkitys.
EnglishWhen it comes to the national action plans, I share Mr Herman Schmid's outlook.
Kansallisten toimintasuunnitelmien osalta yhdyn jäsen Herman Schmidin näkemykseen.
EnglishThe programme will be implemented after the Treaty of Lisbon comes into force.
Ohjelma pannaan täytäntöön sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan.
EnglishPerhaps it comes down to whether one regards the glass as half-full or half-empty.
Kysymys on ehkä siitä, katsooko lasin olevan puoliksi täysi vai puoliksi tyhjä.