"come up against" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"come up against" Fince çeviri

"come up against" için örnek kullanımlar

Fince de "come up against" için benzer çeviriler

to come fiil
up sıfat
up zarf
up edat
Finnish
against edat

Fince' de "come up against" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is in these particular areas that SMEs come up against hurdles and obstacles.
Pk-yritykset kärsivät erityisesti juuri näillä aloilla esteistä ja haitoista.
EnglishHere too we must take care we do not come up against new problems in the autumn.
Myös tässä meidän on oltava varovaisia, ettei syksyllä synny uusia ongelmia.
EnglishThat is why, if they are not withdrawn, they will come up against the fighting ...
Näin ollen jos ehdotuksia ei kumota, ne saavat osakseen kovaa vastarintaa ...
EnglishLegislation has its limits, and I am sure that with this draft we have come up against them.
Lainsäädännöllä on rajansa, ja olen varma, että niihin on törmätty tässä luonnoksessa.
EnglishIn the process, we have often come up against legal, political and economic problems.
Tässä yhteydessä olemme kohdanneet usein oikeudellisia, poliittisia ja taloudellisia ongelmia.
EnglishOn the other hand, on many occasions I have come up against the problem of the cormorant.
Minua on kuitenkin usein askarruttanut merimetsoja koskeva ongelma.
EnglishAgain and again we come up against the need to incorporate IMO measures into Community law.
Me koemme kerta toisensa jälkeen, että meidän pitää sisällyttää IMOn säännöt yhteisön lakiin.
EnglishFor the moment we have come up against a refusal by the United States and certain Asian nations.
Tällä hetkellä olemme törmänneet Yhdysvaltojen ja joidenkin Aasian valtioiden vastustukseen.
EnglishAny minor progress in the framework of the WTO continues to come up against formidable financial interests.
WTO:ssa saavutettu pienikin edistys törmää aina valtaviin taloudellisiin etuihin.
EnglishI am now under the impression that every time we come up against a problem, we introduce stress tests.
Minusta vaikuttaa nyt siltä, että aina kun kohtaamme ongelmia, toteutamme stressitestejä.
EnglishYoung farmers who are starting out come up against many difficulties.
Uusilla aloittelevilla viljelijöillä on paljon vaikeuksia.
EnglishHave I now suddenly come up against another sort of earthquake?
Olenko minä yhtäkkiä törmännyt toisenlaiseen maanjäristykseen?
EnglishHowever, consumers often come up against too many obstacles, be they legal or economic.
Usein kuluttajat kuitenkin kohtaavat aivan liian monia esteitä, olivatpa ne oikeudellisia tai taloudellisia.
EnglishThis is something that we oncologists know about and, unfortunately, frequently come up against.
Ne ovat meille onkologeille tuttuja asioita, joiden kanssa joudumme valitettavasti usein tekemisiin.
EnglishTime and again they come up against serious difficulties as regards the granting of rights of way.
Asennusoikeuksien myöntämisessä on edelleen suuria vaikeuksia.
EnglishWe in Brussels have come up against our limits in this respect.
Meille Brysselissä on nyt tullut tässä asiassa raja vastaan.
EnglishFinancing this regulation is the only stumbling block that we have come up against.
EnglishThis insight is something we come up against almost every day in the European decision-making process.
Mehän törmäämme hänen oivallukseensa lähes päivittäin eurooppalaisissa päätöksentekoprosesseissa.
EnglishBut we come up against other pyramids, and we ourselves are involved, every day, in building pyramids.
Meitä vastaan tulee kuitenkin muita pyramidiyhtiöitä, ja me olemme päivittäin rakentamassa niitä.
EnglishIn all events, they will come up against intensified reaction by the workers and our peoples in general.
Joka tapauksessa työntekijät ja yleensäkin kansalaisemme reagoivat tällaiseen yhä voimakkaammin.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • come up against

Almanca-Türkçe sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.