"come under" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"come under" Fince çeviri

"come under" için örnek kullanımlar

Fince de "come under" için benzer çeviriler

to come fiil
under zarf
under edat

Fince' de "come under" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey are doing sterling work, although they have sometimes come under criticism.
He tekevät erinomaista työtä, vaikka joutuvat joskus kestämään kovaa kritiikkiä.
EnglishOthers are unworkable or do not come under the remit of the European Social Fund.
Toisia on mahdoton toteuttaa, tai ne eivät kuulu Euroopan sosiaalirahaston toimivaltaan.
EnglishThese same people now want to see Eastern Europe come under the control of Brussels.
Nyt samat henkilöt haluavat nähdä Itä-Euroopan joutuvan Brysselin määräysvallan alle.
EnglishThe first of these objectives come under the Community's environmental policy.
Ensimmäiset näistä tavoitteista kuuluvat yhteisön ympäristöpolitiikkaan.
EnglishOnce again, these issues come under the domestic legal system of the Member States.
Jälleen kerran nämä asiat ovat jäsenvaltioiden kansallisten oikeusjärjestelmien alaisia.
EnglishThese budget lines must come under development cooperation and not under external relations.
Nämä budjettikohdat on liitettävä kehitysyhteistyön, ei ulkosuhteiden yhteyteen.
EnglishLastly, global warming does not seem to me to come under cohesion policy.
Lopuksi, ilmaston lämpeneminen ei minusta näytä kuuluvan yhteenkuuluvuuspolitiikkaan.
EnglishThis is the group, therefore, that should come under this regulation as soon as possible.
Asetuksen täytyykin tulla tämän ryhmän kohdalla voimaan mahdollisimman pian.
EnglishThe national local authority associations come under the umbrella of European associations.
Kansalliset kuntien yhteenliittymät kuuluvat unionin järjestöjen alaisuuteen.
EnglishThe majority of Member States want external border control to come under their competence.
Useimmat jäsenvaltiot haluavat, että ulkorajojen valvonta kuuluu niiden toimivaltaan.
EnglishUnfortunately, this wine has now come under attack from some Labour Party politicians.
Valitettavasti jotkut Labour-puolueen poliitikot ovat nyt hyökänneet tätä viiniä vastaan.
EnglishHowever, that also means of course that our currency will come under pressure.
Se tarkoittaa toki myös sitä, että valuuttaamme kohdistuu paineita.
EnglishI hope that this is not the shape of things to come under the Services Directive.
Toivon, ettei tämä ole esimakua palveludirektiivin vaikutuksista.
EnglishAlthough we can accept the concept in Amendment No 84, it needs to come under Article 5.
Vaikka voimmekin hyväksyä tarkistuksen 84 sisällöllisesti, se on siirrettävä 5 artiklaan.
EnglishFor me, more than ever, the stakes of the next five years come under four items:
Mielestäni nämä neljä haastetta ovat tulevien viiden vuoden aikana ajankohtaisempia kuin koskaan:
EnglishWith the completion of the single market, the customs administrations have come under crossfire.
Sisämarkkinoiden käyttöönottamisesta lähtien tullihallinto on ollut ristitulessa.
EnglishSome of us have come under more than a little pressure in our home countries regarding this.
Eräät meistä ovat joutuneet melkoisen paineen kohteeksi kotimaassaan tästä.
EnglishThis is a new sector for the Community, which has come under military cooperation in the past.
Tämä on uusi alue yhteisölle, koska tähän asti tämä on ollut osa sotilasyhteistyötä.
EnglishThey would more appropriately come under the heading of operational expenditure.
Olisi järkevämpää sisällyttää ne toimintamenojen otsakkeeseen.
EnglishThey presently come under its scope and no problems have materialised so far.
He ovat olleet siinä mukana, eikä koskaan ole ollut vaikeuksia.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • come under

Daha fazlası Türkçe-İngilizce sözlüğünde.