"come to the point" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"come to the point" Fince çeviri

"come to the point" için örnek kullanımlar

Fince' de "come to the point" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWith that, I come to the point which is most important for me: information.
Siitä pääsenkin itselleni tärkeimpään kysymykseen: tiedottamiseen.
EnglishHowever, we hoped that it would come at some point in time, from this or that origin.
Odotamme kuulevamme sen milloin tahansa myös muilta tahoilta.
EnglishYes, we have come to the point when this may no longer be unthinkable.
Olemme kuitenkin siinä pisteessä, ettei tämä tule enää kyseeseen.
EnglishNow I come to the point already made by my fellow Member, Mr Lagendijk.
Pääsen nyt aiheeseen, jota kollegani Lagendijk jo käsitteli.
EnglishMr President, I have no wish to punish anyone, so I shall come to the point fairly quickly.
Arvoisa puhemies, en haluaisi rangaista ketään, vaan haluaisin päästä suhteellisen nopeasti asiaan.
EnglishWe come to this point and say, what do I as an individual do?
Tulemme tästä näkökulmasta ja kysymme, mitä voin tehdä yksilönä?
EnglishLet me now come to the point I actually meant to start with.
Nyt tulen siihen kohtaan, josta oikeastaan halusin aloittaa.
EnglishIn addition, we have come to a point where the answer must be sought in cooperation with other countries.
Olemme lisäksi siinä pisteessä, jossa ratkaisuja on etsittävä yhteistyössä muiden maiden kanssa.
EnglishI now come to the point that Sophia in 't Veld touched upon.
Näin pääsenkin Sophia in 't Veldin esiin ottamaan asiaan.
EnglishLet me come to the point with which we are concerned in this instance.
EnglishWe now need to get behind our companies, who have been working for over a decade to come to this point.
Meidän on nyt tuettava yrityksiämme, jotka ovat tehneet töitä yli vuosikymmenen ajan päästäkseen tähän pisteeseen.
EnglishI come from a point of view where I like copyright.
Minun näkökulmani on, että pidän tekijänoikeudesta.
EnglishThankfully, we have now come to the point where we can afford to cast our attention towards more ambitious goals.
Onneksi olemme nyt tulleet pisteeseen, jossa voimme kohdistaa huomiomme kunnianhimoisempiin tavoitteisiin.
EnglishI come to a point which is of particular importance, and which Mr Bourlanges touched on towards the end of his comments.
Tulen kohtaan, joka on erityisen tärkeä ja johon jäsen Bourlanges puuttui puheenvuoronsa loppupuolella.
EnglishTo come to the point, we are in competition with countries throughout the world for highly qualified workers.
Palaan itse asiaan. Kilpailemme kaikkialla maailmassa sijaitsevien valtioiden kanssa erittäin pätevistä työntekijöistä.
EnglishWe are, of course, very pleased that we have come to the point today where we are now delivering for consumers.
Olemme tietenkin erittäin mielissämme siitä, että olemme tänään päässeet vaiheeseen, jossa toteutamme kuluttajien etua.
EnglishI now come to a point raised by Mr Mann and Mr Skinner concerning the way in which information should be disseminated in Europe.
Seuraavaksi kommentoin jäsen Mannin ja jäsen Skinnerin esittämää kysymystä tiedon levittämistavasta Euroopassa.
EnglishThat is, to come to the point, the public discourse, which in the end means one thing: monetary policy is not neutral.
Se on, tiivistettynä, julkista keskustelua, josta loppujen lopuksi käy ilmi: talous- ja rahapolitiikka ei ole puolueetonta.
EnglishI shall now come to the point.
Arvoisa puhemies, nyt pääsen varsinaiseen asiaan.
EnglishAnd now we come to a point of conflict.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • come to the point

Daha fazla çeviri İngilizce-Türkçe sözlüğünde.