"come to terms" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"come to terms" Fince çeviri

"come to terms" için örnek kullanımlar

Fince de "come to terms" için benzer çeviriler

to come fiil
to edat
Finnish
terms isim
to term fiil
term isim

Fince' de "come to terms" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMorocco is reluctant to start negotiations or to come to terms too quickly.
Marokko teeskentelee aloittavansa neuvottelut ja pääsevänsä nopeisiin tuloksiin.
EnglishTherefore our social model needs to come to terms with the new reality.
Tämän takia oman sosiaalimallimme on sovittava yhteen uuden todellisuuden kanssa.
EnglishIt is very difficult for farmers to come to terms with more bureaucracy.
Viljelijöiden on hyvin vaikeaa oppia hyväksymään byrokratian määrän kasvu.
EnglishIt is still difficult for that country to come to terms with the crimes from the recent past.
Tämän maan on vieläkin vaikea oppia hyväksymään lähimenneisyyden rikokset.
EnglishHowever, I am not trying here to come to terms with the past.
En halua kuitenkaan harjoittaa tässä yhteydessä mitään menneisyyden työstämistä.
English(SK) The Structural Funds are also helping us to come to terms with the new economic reality.
- (SK) Myös rakennerahastot auttavat meitä hyväksymään uudet taloudelliset olosuhteet.
EnglishIt is because the Council could not come to terms with the word "vade mecum" for some unknown reason.
Koska neuvosto jostain käsittämättömästä syystä ei hyväksynyt sanaa "vademecum".
EnglishIn fact the Commission has not come to terms with the compromise reached on novel food.
Niin, komissiohan ei ole ollenkaan mukana siinä sopimuksessa, joka on solmittu novel foodista .
EnglishIt is important for Turkey to come to terms with its history, including in relation to Armenia.
On tärkeää, että Turkki kohtaa menneisyytensä, myös suhteessa Armeniaan.
EnglishNowadays, in democratic times, they cannot come to terms with the loss of absolute power.
Nykyisenä demokratian aikana he eivät ole oppineet hyväksymään absoluuttisen vallan menettämistä.
EnglishThere is a continuing need to come to terms with the region’s history.
Alue ei vieläkään ole päässyt sovintoon oman historiansa kanssa.
EnglishWorkers in these regions must be helped to come to terms better with changes in the labour market.
Näiden seutujen työntekijöitä on autettava mukautumaan paremmin työmarkkinoiden muutoksiin.
EnglishFinally, the EU should stimulate and help Russia to come to terms with its totalitarian legacy.
EU:n olisi myös kannustettava ja autettava Venäjää hyväksymään tämä totalitaarinen perintönsä.
EnglishIt has failed properly to come to terms with the Armenian genocide.
Se ei ole onnistunut hyväksymään armenialaisten kansanmurhaa.
EnglishIt was difficult for many Members to come to terms with Mr Böge’s sense of realism at the time.
Monien jäsenten oli vaikea tyytyä Bögen silloiseen realismiin.
EnglishEurope must also come to terms with its communist past.
Euroopan on tultava sinuiksi myös kommunistisen menneisyytensä kanssa.
EnglishThat is why, today, we have to come to terms with the concepts and categories as they are currently set out.
Tästä syystä olemme hyväksyneet tämänhetkiset käsitteet ja luokittelut.
EnglishSecond: this means that we must come to terms with the difficulties that the 1999 budget has produced.
Toiseksi: se tarkoittaa, että meidän on käsiteltävä vuoden 1999 talousarvion tuomia vaikeuksia.
EnglishHas Russia come to terms with the reality of the enlarged Union?
Onko Venäjä hyväksynyt laajentuneen unionin todellisuuden?
EnglishWe really must get the IMO to come to terms with these standards.
IMO:n on päästävä sopimukseen näistä normeista.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • come to terms

Daha çok çeviri bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğünde.