"come to know" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"come to know" Fince çeviri

"come to know" için örnek kullanımlar

Fince de "come to know" için benzer çeviriler

to come fiil
to edat
Finnish
to know fiil

Fince' de "come to know" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe in Parliament at least have come to know Mrs Ashton as an excellent leader.
Ainakin me täällä parlamentissa olemme oppineet tuntemaan Catherine Ashtonin erinomaisena johtajana.
EnglishSince being appointed rapporteur I have come to know Madam X and she has told me her story.
Kun minut nimitettiin esittelijäksi, tutustuin rouva X:ään, ja hän kertoi minulle tarinansa.
EnglishI am really sorry, especially since I enjoy being amongst you, because I have come to know this Parliament.
Olen todella pahoillani, varsinkin kun viihdyn parissanne, sillä olen oppinut tuntemaan tämän parlamentin.
EnglishWith them was a leading Sikh I have come to know.
Heidän kanssaan oli johtava sikh, johon olen tutustunut.
EnglishNow that that day has come, we know that we are doomed when it comes to creating jobs in Europe.
Nyt kun tämä päivä on tullut, tiedämme, että olemme tuhoon tuomittuja, mitä tulee uusien työpaikkojen luomisessa Eurooppaan.
EnglishIt tends to be always the same people taking part in these debates, and we have come to know each other fairly well.
Tuntuu siltä, että näihin keskusteluihin osallistuvat aina samat ihmiset, ja olemme oppineet tuntemaan toisemme melko hyvin.
EnglishAesthetic judgments, rather than abstract reasoning, guide and shape the process by which we all come to know what we know.
Ennemmin esteettinen arviointi kuin abstrakti järkeily ohjaa ja muokkaa prosessia, jonka kautta saamme ja muodostamme tietoa.
EnglishIt has been a pleasure to come to know you as a Member of this Parliament and also as a president of the sitting, often in difficult circumstances on Fridays.
Arvostan erityisesti sitä, että olen oppinut tuntemaan teidät parlamentin jäsenenä ja myös puhemiehenä, usein vaikeissa olosuhteissa perjantaisin.
EnglishWorking together in Parliament as we have been doing now for a long time, I have come to know her as someone who conscientiously applies herself to the issue of education.
Toimiessamme yhdessä kansallisessa parlamentissa pitkän aikaa olen oppinut tuntemaan hänet vastuuntuntoisena sivistyksen puolesta toimivana ihmisenä.
English. - Mr President, we have come to know Chancellor Merkel as a charming, efficient, diplomatic and convincing version of Bismarck.
IND/DEM-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, olemme oppineet tuntemaan liittokansleri Merkelin viehättävänä, tehokkaana, diplomaattisena ja vakuuttavana versiona Bismarckista.
EnglishI have come to know Mrs Lichtenberger too well to be surprised by what she said to the effect that social dumping must not be allowed under any circumstances to gain a foothold in this area.
Tunnen jäsen Lichtenbergerin liian hyvin ollakseni yllättynyt hänen sanoistaan, ettei sosiaalista polkumyyntiä saa sallia missään tapauksessa tällä alalla.
EnglishOn 17 November the Commissioner will recall that my committee voted a triple response, what we have come to know as the Russian dolls approach to enlargement strategy.
Komissaari muistanee, että 17. marraskuuta valiokuntani esitti kolmiosaisen vastauksen, jonka olemme oppineet tuntemaan "venäläiset nuket" -lähestymistapana laajentumisstrategiaan.
EnglishThe subject of the Treaty of Nice was scarcely discussed this time and some skill went into ensuring that the Irish did not come to know about Mr Giscard d'Estaing's first draft constitution.
Nizzan sopimuksen sisällöstä ei tällä kertaa juurikaan keskusteltu, ja irlantilaisilta onnistuttiin taitavasti pimittämään puheenjohtaja Giscard d'Estaingin ensimmäinen perustuslakiluonnos.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • come to know

İngilizce-Türkçe sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.