"come to grips" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"come to grips" Fince çeviri

"come to grips" için örnek kullanımlar

Fince de "come to grips" için benzer çeviriler

to come fiil
to edat
Finnish
to grip fiil
grip isim

Fince' de "come to grips" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is also repeatedly said that we must come to grips with globalisation.
Toistuvasti sanotaan, että meidän on saatava maailmanlaajuistuminen hallintaan.
EnglishWe are calling on you not to wait for months, but to come to grips with this issue straight away.
Pyydämme, ettette odota kuukausia vaan tartutte asiaan saman tien.
EnglishThat is an issue we have not yet come to grips with in Ireland or, to some extent, in the rest of Europe.
Siihen ongelmaan emme ole vielä juuri tarttuneet Irlannissa tai muuallakaan Euroopassa.
EnglishI could mention the names of a few old friends who would really come to grips with this issue.
Voisin mainita nimeltä muutaman vanhan ystävän, jotka todella kävisivät käsiksi tähän kysymykseen.
EnglishPlease come to grips with this subject as well.
Olkaa hyvä ja käykää käsiksi myös tähän aiheeseen.
EnglishMrs Cederschiöld manages to come to grips with many of the problems connected with organised crime, but two important elements are missing.
Cederschiöldin mietinnössä on kuitenkin kaksi suurta puutetta.
EnglishThere is also, finally, the matter of relations with public administrations which are having to come to grips with new Community standards.
Lopuksi nousee esiin kysymys suhteista julkishallintoihin, joiden on käsiteltävä uusia yhteisön standardeja.
EnglishThe European Union is the level, the organizational form, within which we can cooperate most efficiently and come to grips with the problems most effectively.
Euroopan unioni on taso, järjestelmämalli, jolla yhteistyö on tehokkainta, ja jolla ongelmat on helpoin ratkaista.
EnglishIt is a very real point, and maybe local public authorities could be offering parents advice on how they might come to grips with the technology.
Tämä on totuudenmukainen huomautus, ja ehkä paikalliset viranomaiset voivat antaa vanhemmille neuvoja siitä, miten tulla toimeen teknologian kanssa.
EnglishWe must very carefully analyse what has happened and what is currently happening, and very prudently come to grips with those problems which are now facing us.
Meidän on hyvin huolellisesti analysoitava, mitä on tapahtunut ja mitä on tapahtumassa, ja hyvin viisaasti tartuttava niihin ongelmiin, jotka nyt ovat käsillä.
EnglishWe have been down this road several times now and innocent companies and jobs are at risk and being threatened as a result of our failure to come to grips with this situation.
Olemme yrittäneet tätä useita kertoja, ja viattomat yritykset ja työpaikat ovat vaarassa ja uhattuna, koska emme kykene ratkaisemaan tätä tilannetta.
EnglishPharmacists must therefore come to grips with the question of self-medication and bring their knowledge to bear in consultations on the choice of treatment with so-called gentle medicines.
Apteekkareiden on siksi perehdyttävä itselääkinnän kysymykseen ja annettava tietonsa käyttöön neuvoteltaessa " pehmeiden" lääkkeiden valinnasta hoitomuodoksi.
EnglishYet until the EU is able to come to grips with the severity of the problem of discards, and accepts that they are both unnecessary and wasteful, no real progress will be made.
Kuitenkin on niin, että ennen kuin EU käsittää poisheittoa koskevan ongelman vakavuuden ja hyväksyy sen, että se on paitsi tarpeetonta myös haaskausta, todellista edistystä ei saavuteta.
EnglishThe entire Commission would be tarred with the same brush - including, for example, Commissioner Liikanen, who has demonstrated both the will and the capacity to come to grips with the problems.
Sen vaikutukset kohdistuvat yhtäläisesti koko komissioon ja siten myös esimerkiksi komissaari Liikaseen, joka on osoittanut sekä halua että tahtoa käydä ongelmiin käsiksi.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • come to grips

Daha fazla çeviri Almanca-Türkçe sözlüğünde.