"come of age" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"come of age" Fince çeviri

"come of age" için örnek kullanımlar

Fince de "come of age" için benzer çeviriler

to come fiil
of edat
Finnish
age isim
to age fiil

Fince' de "come of age" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFive years after its foundation, the European Central Bank has come of age.
Euroopan keskuspankki perustettiin viisi vuotta sitten, ja se on nyt vakiinnuttanut asemansa.
EnglishWhen that happens, Parliament will have fully come of age to the benefit of the people of Europe.
Tuona päivänä parlamentti on täysin tullut täyteen ikään Euroopan kansalaisten hyväksi.
English(IT) Mr President, the time has come for us to come of age politically.
(IT) Arvoisa puhemies, meidän on aika aikuistua poliittisesti.
EnglishI was disappointed because I had believed that Europe could be considered to have come of age, to have matured.
Olin pettynyt, koska olin uskonut, että unioni olisi jo saavuttanut täysi-ikäisyyden, että se olisi aikuistunut.
EnglishIn this respect, I am referring to political responsibility to a Parliament that has come of age, and this should be made abundantly clear.
Poliittinen vastuu täysi-ikäiselle parlamentille. Tämä on sanottava ääneen.
EnglishThe ESDP (European Security and Defence Policy) has come of age and exists for these very emergencies.
Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ETPP on tullut täysi-ikäiseksi ja on olemassa juuri tällaisia hätätiloja varten.
EnglishAnd now that it has come of age, the crisis management mechanism built up over the last four years can be implemented.
Täysi-ikäisyyden myötä neljän viime vuoden aikana kehitetty kriisinhallintamekanismi voidaan panna täytäntöön.
EnglishThis demand can hardly be emphasised enough, for Europe can only come of age when it provides itself with a constitution.
Tätä vaatimusta voidaan vain korostaa, sillä Eurooppa voi kasvaa aikuiseksi vain, jos se antaa itselleen perustuslain.
EnglishUkraine now has the feeling for the first time that it has achieved independence, that it has come of age as a state.
Ukrainalla on nyt ensimmäistä kertaa sellainen tunne, että se on saavuttanut vapauden ja että se on tullut valtiona täysi-ikäiseksi.
EnglishI should also like to emphasise that if and when the Constitutional Treaty is ratified, the European Parliament will come of age.
Haluan myös korostaa, että jos ja kun perustuslaki ratifioidaan, Euroopan parlamentti saavuttaa vihdoin täysivaltaisuutensa.
EnglishI think this shows that our common foreign policy has come of age, in this region at least, and will be important as we develop it further.
Mielestäni tämä osoittaa, että yhteinen ulkopolitiikkamme on tullut täysi-ikäiseksi ainakin tällä alueella, ja sen merkitys lisääntyy kehittäessämme sitä edelleen.
EnglishIt is essential, however, that we also heed the warning from industry professionals to the effect that it will take five years for the recycling market to come of age.
On kuitenkin ratkaisevan tärkeää, että otamme huomioon myös alan ammattilaisten varoitukset siitä, että vie ainakin viisi vuotta ennen kuin kierrätysmarkkinat kehittyvät.
EnglishIn 2002, the common fisheries policy will come of age and will be provided with a new regime in keeping with the single market similar to those that exist for all other economic sectors.
Vuonna 2002 yhteinen kalastuspolitiikka lienee jo täysi-ikäinen ja noudattanee sisämarkkinoiden mukaista järjestelmää, kuten kaikki muutkin talouden sektorit.
EnglishIt is important because it signifies that now the European Parliament has come of age in terms of its monitoring, investigation and control of the Commission, which is one of our fundamental roles.
Se on tärkeä, sillä se merkitsee, että Euroopan parlamentti on selviytynyt hyvin valvoessaan, tutkiessaan ja tarkkaillessaan komissiota, jotka ovat sen perustehtäviä.
EnglishCombined with making justice and home affairs subject to parliamentary scrutiny, this proves that European democracy has come of age and that this House is now an equal partner in governance.
Lisäksi oikeus- ja sisäasiat on alistettu parlamentin valvontaan, mikä osoittaa, että eurooppalainen demokratia on kypsynyt ja että parlamenttimme on nyt tasaveroinen hallinnollinen kumppani.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • come of age

bab.la Almanca-Türkçe sözlüğüne bir göz at.