"come now" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"come now" Fince çeviri

"come now" için örnek kullanımlar

Fince de "come now" için benzer çeviriler

to come fiil
now zarf

Fince' de "come now" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI think that the time has now come for us as European citizens to take action.
Mielestäni on koittanut sen aika, että ryhdymme toimiin Euroopan kansalaisina.
EnglishI now come to the other aspect of the twofold reality that I mentioned earlier.
Käsittelen nyt toista puolta äsken mainitsemastani kaksitahoisesta todellisuudesta.
EnglishI come now to Amendment No 24, and the sanctions to be applied to Member States.
Puhun nyt tarkistuksesta 24 ja jäsenvaltioihin kohdistuvista seuraamuksista.
EnglishIn fact, the procedure commenced in February 1996 has only now come to a conclusion.
Menettely on saatu päätökseen vasta nyt, vaikka se aloitettiin helmikuussa 1996.
EnglishI now come to those priorities, beginning with the first: the stability of Europe.
Siirryn nyt kyseisiin prioriteetteihin, joista ensimmäinen on Euroopan vakaus.
EnglishLet us now come to the table so that we can produce a good Working Time Directive.
Käykäämme nyt neuvottelupöytään, jotta voimme saada aikaan hyvän työaikadirektiivin.
EnglishI come now to the regulation on the control of salmonella and other zoonotic agents.
Siirryn nyt puhumaan salmonellan ja muiden zoonoottisten aiheuttajien valvonnasta.
EnglishThe time has now come to intensify cooperation and coordinate economic policy.
Nyt on tullut aika tehostaa yhteistyötä ja koordinointia talouspolitiikassa.
EnglishNow I come to Belarus and, with your permission, I will continue in German.
Seuraavaksi käsittelen Valko-Venäjää, ja jos sallitte, jatkan saksan kielellä.
EnglishBetween 75% and 85% of our laws now come from the EU and not from our own parliament.
Nyt 75-85 prosenttia lainsäädännöstämme tulee EU:sta eikä omasta parlamentistamme.
EnglishI now come to the EQUAL initiative, which is, of course, based on Article 13.
Siirryn käsittelemään Equal-aloitetta, joka perustuu tietenkin 13 artiklaan.
EnglishI come now to the last point, which is also an important one: independence.
Siirryn tarkastelemaan viimeistä asiaa, joka on niin ikään tärkeä: riippumattomuus.
EnglishIran has an opportunity now to come into line with requests made by the IAEA Board.
Iranilla on nyt mahdollisuus noudattaa IAEA:n hallintoneuvoston kehotuksia.
EnglishLet us come to facts now: do we have to respect the Lisbon Treaty or not?
Mennään nyt tosiasioihin: onko meidän noudatettava Lissabonin sopimusta vai ei?
EnglishI come now, with this debate, to a topic that is rather a new one for us.
Käsittelen tässä keskustelussa seuraavaksi aihetta, joka on meille melko uusi.
EnglishI now come back to what has been said about the institutional problems and the Treaty.
Nyt palaan siihen, mitä on sanottu institutionaalisista ongelmista ja sopimuksesta.
EnglishMr President, the Arctic issue is important and it has now also come before us here.
Arvoisa puhemies, arktinen asia on tärkeä ja se on noussut nyt myös tälle foorumille.
EnglishI now come to a subject that is very important to all of us: simplification.
Käsittelen seuraavaksi meille kaikille erittäin tärkeää asiaa eli yksinkertaistamista.
EnglishAll of this investment of resources and excitement cannot now come to nothing.
Kaiken tämän varojen ja innostuksen investoimisen ei pidä valua hukkaan.
EnglishWhere you come from now is much less important than where you're going.
Tänä päivänä se, mistä on kotoisin, on vähemmän tärkeää kuin se mihin on menossa.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • come now

Daha çok çeviri bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğünde.