EN close
volume_up
{isim}

1. genel

close (ayrıca: conclusion, decision, end, ending)
The decision to close Guantánamo is, of course, primarily the responsibility of the United States.
Päätös sulkea Guantánamo on tietysti ensisijaisesti Yhdysvaltojen vastuulla.
As regards the Bohunice issue, firstly the decision to close the reactors was based on safety reasons.
Totean Bohunicen tapauksesta ensinnäkin, että päätös reaktoreiden sulkemisesta perustui turvallisuussyihin.
Lopuksi haluan onnitella teitä, koska se on hyvä päätös.
close (ayrıca: death, doom, end, ending)
volume_up
loppu {isim}
We should really close this chapter once and for all.
Siitä pitää nyt todella tulla loppu.
That open end could be closed up with an asymmetrical system.
Avoin loppu voidaan sulkea epäsymmetrisellä järjestelmällä.
Valitettavasti siitä tehtiin loppu liian myöhään.

2. Britanya İngilizcesi

close

Fince' de "close" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis brings the explanations of vote, and the agenda for the morning, to a close.
Keskustelu äänestysselityksistä ja tämän aamupäivän esityslistasta on päättynyt.
EnglishClose any Internet Explorer or Windows Explorer windows that are currently open.
Sulje kaikki Internet Explorerin tai Windows Resurssienhallinnan avoimet ikkunat.
EnglishWe will pay very close attention to the correct application of this legislation.
Aiomme kiinnittää todella tarkkaa huomiota tämän säädöksen oikeaan soveltamiseen.
EnglishWe are all paying very close attention to the reactions of Zimbabwe's neighbours.
Kiinnitämme kaikki erittäin tarkoin huomiota Zimbabwen naapurimaiden reaktioihin.
EnglishWe have experienced the effects of this close to home during the recent floods.
Olemme jo kokeneet tämän vaikutukset lähiseuduilla äskettäisten tulvien aikana.
EnglishThe European Commission has been blamed for not keeping a close enough eye on it.
Euroopan komissiota moititaan siitä, että se on valvonut toimistoa liian vähän.
EnglishClearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus on selvästi viittä vaille valmis.
EnglishThis will convince people that the institutions are effective and close to them.
Se vakuuttaa ihmiset siitä, että toimielimet ovat tehokkaita ja heitä lähellä.
EnglishBut we must careful not to close the door to this new experiment in government.
Meidän on kuitenkin varottava sulkemasta ovia tältä uudelta hallituskokemukselta.
EnglishClose cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
Tarvitaan epäilemättä tiivistä yhteistyötä laittoman maahanmuuton torjumiseksi.
EnglishOn the other hand, many small farms in disadvantaged regions are having to close.
Toisaalta monet syrjäseutujen pientilat ovat joutuneet lopettamaan toimintansa.
EnglishIt has become essential to close ranks for the supply and security of energy.
Nyt täytyy vetää yhtä köyttä energian toimittamisen ja toimitusvarmuuden alalla.
EnglishTo close, I should like to thank the rapporteur for his constructive cooperation.
Puheenvuoroni päätteeksi haluan kiittää esittelijää rakentavasta yhteistyöstä.
EnglishClose anyInternet Explorer or Windows Explorer windows that are currently open.
Kun Internet Explorer on palauttanut oletusasetukset, valitse Sulje ja valitse OK.
EnglishClose all other media programs that are using the decoder, and then try again.
Sulje kaikki muut dekooderia käyttävät mediaohjelmat ja yritä sitten uudelleen.
EnglishI will close by saying that we will ensure that this issue stays on the agenda.
Lopuksi totean, että pidämme huolen siitä, että asiaa käsitellään jatkossakin.
EnglishAs a federalist, I would like decisions to be made as close to citizens as possible.
Federalistina haluan, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia.
English   Mr President, this debate is close to the hearts of the citizens of Europe.
   Arvoisa puhemies, tämä keskustelu on lähellä Euroopan kansalaisten sydäntä.
EnglishAnimals should always be slaughtered close to the place where they were reared.
Eläimet olisi teurastettava aina lähellä sitä paikkaa, jossa ne kasvatettiin.
EnglishMr President, I know that our concerns are close to the Commissioner's heart.
Arvoisa puhemies, tiedän, että komission jäsen pitää huolenaiheitamme tärkeinä.