"to climb" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to climb" Fince çeviri

EN to climb
volume_up
[climbed|climbed] {fiil}

A child of today can climb right to the top of the social ladder or fall right down to the bottom.
Nykypäivän lapset voivat kiivetä aivan yhteiskunnallisen hierarkian huipulle tai pudota täysin pohjalle.
The climb will be a difficult one for the European Union, since we have a double load to bear.
Näille tikkaille on vaikea kiivetä, sillä meidän taakkamme unionina on kaksinkertainen.
Barefoot children lack shoes to climb over the rubble of their former homes, and lives have been destroyed.
Paljasjalkaisilla lapsilla ei ole kenkiä, jotka jalassa he voisivat kiivetä entisten kotiensa raunioille, ja ihmishenkiä on menetetty.
4:25 ♫ I could climb the snow-capped mountains, ♫
4:25 ♫ Voisin nousta lumihuippuisia vuoria, ♫
And like sherpas, step by step, we will climb the Himalayas.
Nousemme vielä Himalajan huipulle askel askeleelta sherpojen tavoin.
to climb (ayrıca: to clamber, to shin)
to climb (ayrıca: to clothe)

Fince' de "to climb" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt can make no sense to legislate on how Europeans are permitted to climb ladders.
Ei ole mitään järkeä säätää, miten eurooppalaisten sallitaan kiipeävän tikkaita.
EnglishFailure to adopt paragraph 49 would be a climb-down on Parliament’s part.
Mietinnön 49 kohdan hyväksymättä jättäminen merkitsisi parlamentin perääntymistä.
EnglishThe higher up we climb the management ladder, the fewer women we find there.
Mitä korkeammalle kiipeämme johtoportaissa, sitä pienempi on naisten osuus.
EnglishRatification is a mountain still to climb.
Näytelmä ei ole ohitse kesäkuussa, ja edessä on vielä vaikea ratifiointi.
EnglishI would therefore ask you not to climb down on the outstanding key policy issues.
Sen vuoksi pyydän teiltä, että ette sivuuta jäljellä olevia periaatteellisia kysymyksiä.
EnglishWe can trust the people of Europe to decide for themselves how they climb ladders.
Voimme luottaa siihen, että eurooppalaiset osaavat itse päättää, miten he kiipeävät tikkaita.
EnglishBut, as you know, the higher you climb, the further you have to fall.
Mutta tiedättehän: joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa.
EnglishWhat a climb-down by this council of research ministers!
Millaista kieltäymystä tutkimuksesta vastaavien ministerien neuvosto osoittaakaan!
EnglishAnd like sherpas, step by step, we will climb the Himalayas.
Nousemme vielä Himalajan huipulle askel askeleelta sherpojen tavoin.
EnglishThey were helped by the early climb-down of the UK Government during both conciliation processes.
Heitä auttoi Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen aikainen perääntyminen molempien sovitteluprosessien aikana.
EnglishWe still have directives on how to climb ladders.
Meillä on yhä direktiivejä siitä, kuinka tikapuita kiivetään.
EnglishAdaptive technology has since enabled me to learn how to downhill ski again, to rock climb and even handcycle.
Apuvälineteknologia on sittemmin auttanut taas laskettelemaan, kiipeilemään vuorilla ja ajamaan käsipyörällä.
EnglishOn that issue, we will denounce any withdrawal or climb-down from Mr Chirac and the French Government regarding the CAP.
Tässä yhteydessä tuomitsemme Chiracin ja Ranskan hallituksen mahdollisen vetäytymisen tai perääntymisen YMP:stä.
EnglishIt would also constitute a climb-down from Gleneagles pledges to halt climate change and promote energy conservation.
Samalla se joutuisi tinkimään Gleneaglesissä tehdyistä lupauksista pysäyttää ilmastonmuutos ja edistää energiansäästöä.
EnglishCan the President-in-Office therefore assure us that there will be no climb down whatsoever on this very vital issue?
Voiko neuvoston puheenjohtaja siis vakuuttaa meille, että tässä erittäin tärkeässä asiassa ei anneta tuumaakaan periksi?
EnglishThe SNCF is just beginning to climb out of the abyss, and this is certainly no time to push it back down again.
Ranskan valtionrautatiet on hädin tuskin selvinnyt vaikeuksistaan, nyt ei todellakaan ole oikea aika syöstä sitä niihin uudelleen.
EnglishI also wish to denounce the climb down of the committee, recorded yesterday in a meeting with the Chinese Government.
Haluan lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että valiokunta perääntyi eilen Kiinan hallituksen kanssa järjestetyssä tapaamisessa.
EnglishIf they are to remain in work and climb the career ladder, employees need to renew their knowledge and skills regularly.
Jos työntekijät haluavat pysyä työssä ja edetä urallaan, heidän on täydennettävä osaamistaan ja ammattitaitoaan säännöllisesti.
EnglishIf we want to look ahead, far ahead into the future, we need to climb onto the shoulders of the great statesmen who have gone before us.
Jos haluamme katsoa eteenpäin, kauas tulevaisuuteen, meidän on tukeuduttava meitä edeltäneisiin suuriin valtiomiehiin.
EnglishYou climb in, seal the hatch, turn on a little oxygen, turn on the scrubber, which removes the CO2 in the air you breathe, and they chuck you overboard.
Kipua laitteeseen, sulje luukku, avaa happihana, käynnistä puhdistin, joka poistaa CO2:n hengitysilmasta.