"to clarify" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"to clarify" Fince çeviri

EN to clarify
volume_up
[clarified|clarified] {fiil}

1. genel

The proposed legal framework needs to clarify certain crucial issues.
Lainsäädäntöehdotuksessa on välttämätöntä selventää eräitä keskeisiä kysymyksiä.
Will the Portuguese Presidency clarify its position on this matter?
Voisiko puheenjohtajavaltio Portugali selventää kantaansa tässä asiassa?
I therefore greatly welcome the opportunity to clarify the situation.
Otan sen tähden tyytyväisenä vastaan tämän tilaisuuden selventää tilannetta.
The third stems from our desire to clarify the policy on transatlantic cooperation.
Kolmanneksi haluamme selkeyttää transatlanttista yhteistyötä koskevaa politiikkaa.
The first task will be to clarify the aim of the strategy that we are to pursue.
Tältä osin ensimmäisenä tehtävänä on selkeyttää noudattamamme strategian päämäärää.
Everyone here wishes to clarify the law and believes that a directive is needed.
Jokainen täällä haluaa selkeyttää lainsäädäntöä ja uskoo, että direktiiviä tarvitaan.
to clarify (ayrıca: to clear up)
(SV) We have voted in favour of the report on succession and wills in order for the conflict rules to be clarified.
(SV) Äänestimme perintö- ja testamenttioikeutta koskevan mietinnön puolesta, jotta lainvalintasäännöt selkenisivät.
Your programme forgets the regions and does not clarify how the subsidiarity protocol will be applied.
Unohdatte ohjelmassanne alueet, ettekä selvitä sitä miten toissijaisuuspöytäkirjaa sovelletaan.
All the projects concerned are suspended until the situation is clarified.
Kaikkia sitä koskevia projekteja tosiasiallisesti lykätään, kunnes tilanne on selvinnyt.

2. Kimya

to clarify

Fince' de "to clarify" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI should like you to clarify these two points for us with frankness and honesty.
Haluaisin, että selkeyttäisitte näitä asioita meille avoimesti ja vilpittömästi.
EnglishIn this case it is not enough to ask the United States to clarify the situation.
Tässä tapauksessa ei riitä, että Yhdysvaltoja pyydetään selvittämään tilannetta.
EnglishWe still have to clarify certain matters: the issues associated with Article 24.
Määrättyjä asioita on vielä selvitettävä, kuten 24 artiklaan liittyvät kysymykset.
EnglishI therefore ask the Commission to clarify its position on supplementary measures.
Pyydän näin ollen komissiota täsmentämään kantaansa täydentävistä toimenpiteistä.
EnglishIn the meantime, Commissioner, our services can attempt to clarify the situation.
Arvoisa komission jäsen, yksikkömme voi tällä välin yrittää selvittää tilannetta.
EnglishHere it would be valuable to clarify the formal criteria for adopting the euro.
Tässä yhteydessä on tärkeää selvittää euroon liittymisen muodolliset vaatimukset.
EnglishLastly, I should like to clarify our group's position on eco-taxes on packaging.
Lopuksi haluaisin täsmentää ryhmämme kantaa pakkausmateriaalien ympäristöveroihin.
EnglishThat is a method which is entirely sufficient to clarify who the asylum seeker is.
Tämä menetelmä on täysin riittävä selvittämään, keitä turvapaikan hakijat ovat.
EnglishSecondly, a committee should be set up to investigate and clarify responsibilities.
Toiseksi on luotava vastuualueiden tutkimisesta ja seulonnasta vastaava komitea.
EnglishOn the issue of sludge, could I ask the Commissioner to clarify the situation?
Saisinko vielä pyytää komission jäsentä selventämään tilannetta lietekysymyksessä?
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I would like to clarify something here.
   . Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, haluan tehdä yhden asian selväksi.
English   Mr President, I should like to table an amendment so as to clarify matters.
   – Arvoisa puhemies, esitän suullista tarkistusta asioiden selkeyttämiseksi.
EnglishPerhaps you can clarify the way in which the Office might initiate investigations.
Voisitte kenties valaista meitä tavasta, jolla yksikkö voisi aloittaa tutkimukset.
EnglishThis will clarify some of the questions that have been raised here tonight.
Tämä tuo selvyyden muutamiin tänä iltana parlamentissa esitettyihin kysymyksiin.
EnglishOur amendments seek to clarify and strengthen the position of asylum seekers.
Tarkistuksemme pyrkivät selvittämään ja vahvistamaan turvapaikanhakijoiden asemaa.
EnglishCould the President of the Commission clarify for us what this sentence means?
Voisiko komission puheenjohtaja selvittää meille, mitä tämä lause tarkoittaa?
EnglishTherefore, I would ask the Commission this afternoon to clarify a number of issues.
Tämän vuoksi pyydän komissiota täsmentämään tänä iltapäivänä monia kysymyksiä.
EnglishAt present, as Europeans, we need to clarify our commitments on the ground.
Meidän on nyt eurooppalaisina täsmennettävä, mitä tarkoitamme sitoutumisellamme.
EnglishI assume, just to clarify matters, that we are going by what was submitted today.
Oletan, että voimassa on se, mitä tänään on esitetty; vain selvyyden vuoksi.
EnglishAll that remains is to clarify and agree on the details of this commitment.
Nyt on vielä täsmennettävä tämän sitoumuksen yksityiskohtia ja sovittava niistä.