"can" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"can" Fince çeviri

volume_up
can {isim}

EN can
volume_up
{isim}

1. genel

can (ayrıca: canister, jar, cannster)
volume_up
purkki {isim}
can (ayrıca: tin)
can (ayrıca: carton, jar, tube)

2. Amerikan İngilizcesi, günlük dil

can (ayrıca: bathroom, loo, toilet, washroom)
volume_up
vessa {isim}

"can" için eşanlamlılar (İngilizce):

can

Fince' de "can" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMr President, I can only endorse the conclusions of the final Göteborg document.
Arvoisa puhemies, en voi muuta kuin yhtyä Göteborgin loppuasiakirjan päätelmiin.
EnglishThere is no question that this result can be interpreted in many different ways.
Ei ole epäilystäkään siitä, että tulosta voidaan tulkita hyvin monin eri tavoin.
EnglishYou'll need the homegroup password, which you can get from any homegroup member.
Tarvitset kotiryhmän salasanan, jonka saat keneltä tahansa kotiryhmän jäseneltä.
EnglishThat way, you can access your stuff through the SkyDrive tab in your Outlook.com
Tällä tavalla voit käyttää tiedostojasi SkyDrive-välilehden kautta Outlook.comin
EnglishWe need a strong Commission that can confront the crisis as quickly as possible.
Tarvitsemme vahvan komission, joka voi puuttua kriisiin mahdollisimman nopeasti.
EnglishThe Commission can, in principle, accept Amendment No 2, which makes this clear.
Komissio voi periaatteessa hyväksyä tarkistuksen 2, jossa tämä tehdään selväksi.
EnglishAs is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Kuten hyvin tiedetään, asiaamme palvelee parhaiten, jos puhumme yhdellä äänellä.
EnglishBut while we can accept that principle, we must also have sufficient guarantees.
Jos meidän on hyväksyttävä tämä periaate, sen ehtona on oltava riittävät takuut.
EnglishWe can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training.
Voimme säilyttää kilpailuedun vain, jos työvoimallamme on oikeanlainen koulutus.
EnglishCan you imagine a community of 400,000 people, the intelligence and the passion?
Voitteko kuvitella 400 000 ihmisen yhteisön, sen älykkyyden ja intohimon määrän?
EnglishWe hope the Commission can include this type of activities in its work programme.
Toivomme, että komissio voi sisällyttää tämänkaltaisen toiminnan työohjelmaansa.
EnglishThis year is the time to demonstrate exactly what Parliament can and cannot do.
Tänä vuonna parlamentin on aika näyttää, mihin se kykenee ja mihin se ei kykene.
EnglishThis means that data can be presented jointly by producers of the same substance.
Tämä tarkoittaa sitä, että saman aineen tuottajat voivat esittää tiedot yhdessä.
EnglishHowever, this is, at the same time, an area in which real progress can be made.
Se on kuitenkin samalla myös alue, jolla voidaan saavuttaa todellista edistystä.
EnglishYou have a chance to rebuild a Commission that can win the support of this House.
Teillä on mahdollisuus muodostaa komissio, joka pystyy saamaan parlamentin tuen.
EnglishLikewise, river and maritime transport can also complement each other very well.
Samoin sisävesiliikenne ja meriliikenne voivat erittäin hyvin täydentää toisiaan.
EnglishIn this way only can France recover the moral and cultural leadership of Europe.
Ainoastaan siten Ranskasta voi tulla Euroopan moraalinen ja kulttuurinen johtaja.
EnglishWhat can be done better at European level than in the individual Member States?
Mitä Euroopan tasolla voidaan tehdä paremmin kuin yksittäisissä jäsenvaltioissa?
EnglishIf the honourable Members are in agreement, we can take these questions together.
Voimme käsitellä nämä kysymykset yhdessä, jos parlamentin jäsenet niin haluavat.
EnglishPerhaps you can sort this matter out later in a discussion with the Commissioner.
Voitte kenties käsitellä asiaa myöhemmin keskustelussa komission jäsenen kanssa.