"calculations" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"calculations" Fince çeviri

EN calculations
volume_up
{çoğul}

calculations
volume_up
laskelmat {çoğ.}
It regarded the calculations submitted by Switzerland as by and large plausible.
Laskelmat, jotka Sveitsi on esittänyt, olisivat sen mukaan pääpiirteissään luotettavia.
It was not ambiguous, however, to the point of explaining the fanciful calculations of the Council.
Neuvoston mielikuvitukselliset laskelmat eivät kuitenkaan ole moniselitteisiä.
Source: Eurostat and ECB calculations based on national data.
Lähteet: Eurostat sekä kansallisiin tilastoihin perustuvat EKP:n laskelmat.

"calculation" için eşanlamlılar (İngilizce):

calculation

Fince' de "calculations" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishInitial calculations estimate that it will take EUR 330 million to repair them.
Niiden korjaaminen maksaa ensimmäisten laskelmien perusteella noin 330 miljoonaa euroa.
EnglishIn Copenhagen, there were lengthy negotiations rather than calculations.
Kööpenhaminassa käytiin pitkällisiä neuvotteluja eikä niinkään tehty laskelmia.
EnglishWe must work out who should pay and we must make the calculations together.
Meidän on tunnistettava maksuvelvolliset ja tehtävä yhdessä tiliä asioista.
EnglishThe short answer is short-term electoral calculations and doctrinaire economics.
Helppo vastaus on: lyhyen ajanjakson vaaleihin liittyvä laskelmointi ja dogmaattinen talous.
EnglishAs has already been said, it is far better to include other risk factors in calculations.
Kuten on jo todettu, on paljon suotavampaa käyttää laskennassa muita riskitekijöitä.
EnglishI have suggested that the Commission include an expansion coefficient in their calculations.
Olen ehdottanut, että komissio sisällyttää laskelmiinsa laajentumiskertoimen.
EnglishThe calorie is the unit that informed consumers use in their calculations.
Kalori on yksikkö, jota valistuneet kuluttajat käyttävät laskelmissaan.
EnglishCalculations must be based on the operators' liability and the risks attached to the goods.
Laskelmien on perustuttava toimijoiden vastuuseen ja tavaroihin liittyviin riskeihin.
EnglishI am proving it here with figures and with calculations taken from the impact assessments.
Osoitan sen vaikutustenarviointeihin perustuvilla luvuilla ja laskelmilla.
EnglishAll costs relating to the measures chosen should be taken into account in the calculations.
Kaikki valittuihin toimiin liittyvät kustannukset olisi otettava huomioon laskelmissa.
EnglishFrom the perspective of the financial calculations, Mr Böge’s report is a sensible compromise.
Rahoituslaskelmien kannalta esittelijä Bögen mietintö on järkevä kompromissi.
EnglishThere are also hardly any detailed calculations and analyses concerning the new proposals.
Uusista ehdotuksista ei ole juuri ollenkaan yksityiskohtaisia laskelmia ja selvityksiä.
EnglishWas it factored in to the calculations that one or other ship might sink?
Otettiinko laskelmissa huomioon jonkun aluksen uppoamismahdollisuus?
EnglishYou can use your numeric keypad to perform simple calculations with Calculator.
Voit käyttää numeronäppäimistöä yksinkertaisten laskutoimitusten suorittamiseen Laskin-ohjelmalla.
EnglishThe Commission's calculations also disregard external environmental costs.
Komission laskelmista puuttuvat ulkoiset ympäristökustannukset.
EnglishA little more conservatism in the calculations would not have gone amiss.
Pieni maltillisuuden lisäys laskelmissa ei olisi tehnyt haittaa.
EnglishAs you are aware, we have based our calculations on a European Union of 27 Member States.
Kuten tiedätte, laskelmamme perustuvat 27 jäsenvaltion unioniin.
EnglishIf you do not know the policy it makes the calculations very difficult.
Jos politiikka ei ole tiedossa, laskelmia on hyvin vaikea tehdä.
EnglishThere are no reliable calculations on the costs or the social impact.
Ei ole tehty mitään uskottavia laskelmia kustannuksista ja yhteiskunnallisista seuraamuksista.
EnglishThis is documented by our macroeconomic calculations covering the whole of the European Union.
Tämä on todistettu makrotaloudellisilla laskelmillamme, jotka kattavat koko Euroopan unionin.