EN bound
volume_up
{isim}

bound (ayrıca: ambit, border, borderline, constraint)
volume_up
raja {isim}
We also believe that the length limit of 15 metres, like any other limit, is bound to be somewhat arbitrary and therefore difficult to justify.
Olemme myös sitä mieltä, että 15 metrin pituusraja, kuten mikä tahansa muu raja, on väistämättä jokseenkin keinotekoinen ja siksi vaikeasti perusteltavissa.
author. - Madam President, the sheer demagoguery of Venezuela's President Hugo Chávez seems to know no bounds.
laatija. - (EN) Arvoisa puhemies, Venezuelan presidentin Hugo Chávezin kiihotuspuheilla ei näytä olevan mitään rajaa.
But the US, in threatening a trade boycott, is overstepping the bounds of that clear position and the bounds of the transatlantic partnership.
Yhdysvallat kuitenkin ylittää kauppaboikotillaan selkeän kannan rajan sekä transatlanttisten suhteiden rajan.
bound (ayrıca: limit)
bound (ayrıca: header, jump, leap, vault)
volume_up
hyppy {isim}
bound (ayrıca: caper, leap, vault)
volume_up
loikka {isim}

Fince' de "bound" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWill the regulator be bound by the rules that call for their ratings to be used?
Sitovatko sääntelijää säännöt, jotka vaativat laitosten luokitusten käyttämistä?
EnglishAccordingly, I am bound to contradict the assessment of the President-in-Office.
Sen vuoksi minun onkin torjuttava neuvoston puheenjohtajan tulosta koskeva arvio.
EnglishIf we do not devote any attention to that group, things are bound to go wrong.
Jos tähän ryhmään ei kiinnitetä huomiota, edessä on epäilemättä epäonnistuminen.
EnglishIs Deby aware that he is irrevocably bound to honour the agreements he has made?
Ymmärtääkö Deby, että hänen solmimansa sopimukset sitovat häntä peruuttamattomasti?
EnglishIt has strengthened European identity and bound the twelve countries together.
Se on vahvistanut eurooppalaista identiteettiä ja liittänyt 12 valtiota yhteen.
EnglishJudged against this aim, one is bound to say that the programme has been a fiasco.
Tämän tavoitteen yhteydessä on todettava, että ohjelma on epäonnistunut täysin.
EnglishI will, of course, keep you updated on the reply that Mr Ries is bound to send me.
Ilmoitan teille tietenkin vastauksesta, jonka kaupunginjohtaja varmasti antaa.
EnglishFrance has already stated that it was in no way bound by these negotiations.
Ranska on jo ilmoittanut, että nämä neuvottelut eivät sido sitä millään tavalla.
EnglishIf you can give it your backing therefore, things are bound to fall into place.
Jos tekin annatte sille tukenne, kaikki osat loksahtavat varmasti paikalleen.
EnglishThis is bound to have an impact on the ability of Malta and Cyprus to plan spending.
Tämä vaikuttaa varmasti Maltan ja Kyproksen kykyyn suunnitella varojen käyttöä.
EnglishI regret, in all sincerity, that for these reasons I was bound to vote against.
Valitettavasti en voinut näistä syistä suoraan sanottuna muuta kuin äänestää vastaan.
EnglishThis is the conclusion we are bound to draw when we see that the programme seeks to:
Tähän päätelmään päädytään, kun tarkastellaan ohjelman tavoitteita, jotka ovat
EnglishThe Community is bound to ensure compliance with its international obligations.
Yhteisön on varmistettava, että se noudattaa kansainvälisiä velvoitteitaan.
EnglishFrom the German standpoint, I am bound to say that we cannot share these views.
Minun on sanottava Saksan näkökulmasta, että emme voi yhtyä edellisiin mielipiteisiin.
EnglishCombining three objectives in a single directive is bound to prove complicated.
Kolmen tavoitteen sekoittaminen samaan direktiiviin on aina monimutkaista.
EnglishWe have to deal with three issues that are closely bound up with each other.
Meidän on käsiteltävä kolmea kysymystä, jotka liittyvät tiiviisti toisiinsa.
EnglishSuch an office is always bound up with many burdens, some of them personal.
Tällaiseen virkaan liittyy aina monenlaista painolastia, osa siitä henkilökohtaista.
EnglishThe Commission is bound by these guidelines on the method of setting fines.
Kyseiset suuntaviivat sitovat komissiota sakkojen laskentamenetelmän osalta.
EnglishNo one wants crises, but they are bound to happen and we need to prepare for the worst.
Kukaan ei toivo kriisejä, mutta varmasti niitä tulee ja pahimpaan on varauduttava.
EnglishThe enforceability of agreements is closely bound up with their legal status.
Sopimusten täytäntöönpantavuus on läheisesti yhteydessä niiden oikeudelliseen asemaan.