"bills" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"bills" Fince çeviri

volume_up
bills {çoğ.}

EN bills
volume_up
{çoğul}

1. genel

bills (ayrıca: decreases, invoices)
volume_up
laskut {çoğ.}
These are bills to be paid, a sort of legal obligation.
Nämä laskut on maksettava, ne ovat eräänlainen oikeudellinen velvoite.
It is true that the United States takes the decisions and Europe pays enormous bills.
On totta, että Yhdysvallat tekee päätökset, ja Eurooppa maksaa valtavat laskut.
On the Home page, in the Actions pane, click View my bills.
Valitse Aloitussivun Toiminnot-ruudussa Näytä laskut.
bills

2. Amerikan İngilizcesi

bills
volume_up
setelit {çoğ.}

Fince' de "bills" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishA large proportion of the expenditure of European households is on energy bills.
Suuri osa Euroopan kotitalouksien varoista menee energialaskujen maksamiseen.
EnglishWhat happens is the boiler runs out and the heating bills go through the roof.
Mitä tapahtuu, jos kattilan teho ei riitä ja lämmityslaskut nousevat jyrkästi?
EnglishThese, Mr President of the Commission, are bills of exchange on the future.
Herra komission puheenjohtaja, nämä ovat tulevaisuudessa lankeavia vekseleitä.
EnglishIt means lower energy bills, not higher ones, and it improves energy security.
Se tarkoittaa pienempiä energialaskuja, ei suurempia, ja se parantaa energiavarmuutta.
EnglishThey work in order to pay the bills, not because they have a disdain for motherhood.
He käyvät työssä maksaakseen laskunsa, eivät siksi, etteivät he arvostaisi äitiyttä.
EnglishThe citizen also benefits from clarity in the field of prices, bills and supplies.
Kansalaiset hyötyvät myös hintojen, laskujen ja toimitusten selkeydestä.
EnglishIn England, if there is a hard frost, for example, people are unable to pay their bills.
Jos Englannissa on pakkasta, ihmiset eivät voi esimerkiksi maksaa laskujaan.
EnglishI represent many people in London who struggle to pay their bills.
Edustan monia Lontoon asukkaita, joilla on vaikeuksia pystyä maksamaan laskunsa.
EnglishFor five years the company was reading the meter but failing to send any bills.
Yhtiö kävi lukemassa mittareita viiden vuoden ajan lähettämättä kuitenkaan ainuttakaan laskua.
EnglishThe money market for treasury bills (Finnish Treasury Bill Programme)
Valtion velkasitoumusten rahamarkkinat (Suomen valtion velkasitoumusohjelma)
EnglishThe reality is that if you do not have a job, you cannot pay your bills or support yourself.
Todellisuus on, että jos ei ole työtä, ei voi maksaa laskujaan eikä elättää itseään.
EnglishIt is better to use that time to pay bills more quickly, as was said by Mr MacCormick.
On parempi käyttää sekin aika laskujen nopeampaan maksamiseen, kuten jäsen MacCormick totesi.
EnglishOur generation must pay for its own bills, rather than pass them on to the next.
Meidän sukupolvemme on maksettava omat laskunsa eikä lykättävä niitä seuraavien sukupolvien niskoille.
EnglishMy constituents will see the benefit of this legislation in cuts to their bills.
Vaalipiirini asukkaat voivat havaita tämän lainsäädännön hyödyn, koska heidän laskunsa ovat pienemmät.
EnglishThese bills come on top of the EUR 1.8 billion pledged for 2002 in Tokyo in January.
Vuonna 2002 myönnetään kaiken kaikkiaan 1,8 miljardia euroa, kuten Tokioissa tammikuussa luvattiin.
EnglishDistribution costs are the largest cost item on the bills of customers of the distribution networks.
Jakelukustannukset ovat suurin menoerä jakeluverkkojen asiakkaiden laskussa.
EnglishThey are people who do not pay their rent, electricity bills or water rates on time.
He eivät maksa vuokria, sähkölaskuja ja vesilaskuja ajoissa.
EnglishThey will float in seawater, but unfortunately do not get recycled under the bottle bills.
Ne kelluvat merivedessä mutta valitettavasti niitä ei kierrätetä.
EnglishToday, 30% of existing homes in Europe are unhealthy and have high energy bills.
Tällä hetkellä 30 prosenttia Euroopan asuinrakennuksista on huonossa kunnossa ja kuluttaa paljon energiaa.
EnglishThe Commission can support the new Amendment No 43 on itemised bills.
Komissio voi tukea uutta tarkistusta 43 eriytetyistä laskuista.

Sözlükte diğer kelimeler