"autocracy" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"autocracy" Fince çeviri

EN autocracy
volume_up
{isim}

autocracy (ayrıca: political absolutism)
The events in Tunisia and Egypt proved that autocracy is not a solution.
Tunisian ja Egyptin tapahtumat osoittivat, että autokratia ei ole ratkaisu.
There is a danger that a socially liberal autocracy might be replaced by a socially repressive autocracy or even a socially repressive democracy.
On olemassa vaara, että sosiaalisesti liberaali autokratia voidaan korvata sosiaalista sortoa harjoittavalla autokratialla tai jopa sosiaalista sortoa harjoittavalla demokratialla.
autocracy (ayrıca: autarchy)
autocracy (ayrıca: sovereignty)

"autocracy" için eşanlamlılar (İngilizce):

autocracy
English

Fince' de "autocracy" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishScrap the mixing of autocracy, however, and govern with shrewdness and corporatism!
Hylätään itsevaltiuden sekoittaminen ja hallitaan älykkyydellä ja korporatismilla!
EnglishI am talking about relations between Western democracy and Russian autocracy.
Puhun läntisen demokratian ja Venäjän autokratian välisistä suhteista.
EnglishLikewise, we should support democratic freedoms against both autocracy and theocracy.
Samoin meidän pitäisi tukea demokraattisia vapauksia ja vastustaa sekä autokratiaa että teokratiaa.
EnglishIt is also a country with a long history of autocracy and state terror.
Myös itsevaltiudella ja hirmuvallalla on siellä pitkä historia.
EnglishThey are imposing treasury autocracy upon parliamentary democracy.
He ovat asettamassa valtiovarainministerien yksinvallan parlamentaarisen demokratian edelle.
EnglishSince when has an autocracy carried out referenda?
Mistä lähtien itsevaltiaat ovat alkaneet järjestää kansanvaaleja?
EnglishMr President, I am delighted that this House is cognisant of White Russia's slide into autocracy.
(EN) Arvoisa puhemies, olen iloinen, että parlamentti on huomannut Valko-Venäjän luisumisen kohti yksinvaltaa.
EnglishIgnoring a people' s clear statement about the integration process is not democracy, but autocracy.
Se, että kansalaisten yhdentymisprosessia koskeva selkeä kanta jätetään huomioimatta, ei ole demokratiaa vaan autokratiaa.
EnglishThe AU is all too often silent in the face of autocracy, corruption, electoral fraud and illegal coups d'état.
Afrikan unioni vaikenee aivan liian usein itsevallasta, korruptiosta, vaalivilpistä ja laittomista vallankaappauksista.
EnglishIt is not an absolute autocracy, but it is heading in that direction with a hint of Mussolini's corporate ideas.
Kyse ei ole absoluuttisesta itsevaltiudesta, mutta suunta on kuitenkin hieman kohti Mussolinin korporatistisia ajatuksia.
EnglishIt is, then, all the more dramatic a development that Mr Mahathir's regime is beginning to take on the characteristics of an autocracy.
Sitäkin dramaattisempaa on nähdä, miten itsevaltaisia piirteitä Mahathirin hallinto on alkanut saada.
EnglishMr President, barely noticed, South America and Central America are sliding into a form of autocracy - a kind of neo-caudillismo.
(EN) Arvoisa puhemies, Etelä-Afrikka ja Keski-Amerikka ovat miltei huomaamatta liukumassa eräänlaiseen autokratian muotoon - yhdenlaiseen uus-caudillismiin.
EnglishMadam President, the new Hungarian constitution demolishes the pillars of a democracy based on the rule of law and opens the way to autocracy.
(EN) Arvoisa puhemies, Unkarin uusi perustuslaki romuttaa oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvat demokratian pilarit ja avaa oven autokratialle.
EnglishOur budget in the EU must be reviewed to address the urgent needs of Tunisia, which has suffered from a 23-year-long autocracy.
Talousarviomme EU:ssa on tarkistettava niin, että sillä voidaan käsitellä Tunisian kiireellisiä tarpeita. Tunisia on kärsinyt 23 vuotta itsevaltaisesta hallinnosta.
EnglishAll the signs point to the fact that the authority intends to defend its autocracy using its power, and tries to thwart the mass meetings of the opposition.
Kaikki merkit viittaavat siihen, että valtiovalta aikoo puolustaa itsevaltiuttaan käyttämällä valtaansa ja yrittää estää opposition massakokoukset.
EnglishSome on the right are retreating, in the face of global challenges, from Conservatism into nationalism, or from Christian democracy into Christian autocracy.
Jotkin oikeistolaiset siirtyvät globaalien haasteiden edessä konservatismista nationalismiin tai kristillisdemokratiasta kristilliseen autokratiaan.
EnglishWe are opposed to this EU, this lackey of imperialism and big business, and we are opposed to the reversal which this autocracy means for democracy.
Me vastustamme tätä EU:ta, imperialismin ja suurpääoman välinettä, me vastustamme taantumista, jota tämä EU, jolle on ominaista autoritaarisuus, tietää demokratialle.
EnglishIf a country chooses to use a fair election and a two-thirds majority to create an autocracy, the rest of us are allowed to be shocked by that and to try and oppose it.
Jos jokin maa päättää järjestää oikeudenmukaiset vaalit ja kaksi kolmasosaa muodostaa autokratian, me muut saamme olla asiasta järkyttyneitä ja vastustaa sitä.
EnglishIn my view, the assistance we are discussing this evening is representing the end of a certain era, namely the transition from autocracy to democracy.
Minun näkökulmastani apu, jota tänä iltana käsittelemme, merkitsee yhden aikakauden loppua, sellaisen siirtymäkauden loppua, jonka aikana on siirrytty yksinvallasta demokratiaan.
EnglishA strategic plan which gave people hope of breaking out of the vicious circle of underdevelopment and autocracy and putting European principles and values into practice.
Strateginen suunnitelma antoi kansalaisille toivoa murtautua kehittymättömyyden ja itsevaltiuden noidankehästä sekä toteuttaa eurooppalaisia periaatteita ja arvoja käytännössä.