"authorized" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"authorized" Fince çeviri

EN authorized
volume_up
{sıfat}

authorized (ayrıca: credentialed)
The Microsoft Authorized Partner also supplies local knowledge and experience.
Microsoftin valtuutettu kumppani tarjoaa myös paikallista tietoa ja kokemusta.
The consignments concerned are then officially tested by a laboratory authorized to test for salmonella.
Salmonellatodistusten antamiseen valtuutettu laboratorio tutkii kyseiset erät sitten virallisesti.
Fellowes is an authorized Licensee of Microsoft’s U2 technology for their Fellowes branded products.
Fellowes on Microsoftin U2-tekniikan valtuutettu käyttöoikeuden omistaja Fellowes-tuotemerkin tuotteille.
authorized (ayrıca: eligible, excused, justifiable)
When this figure was authorized, it was possible to cancel all tickets, so the compensation was fair.
Kun tämä määrä hyväksyttiin, kaikilla lipuilla oli peruutusoikeus, minkä vuoksi tämä korvaus oli oikeutettu.

"authorized" için eşanlamlılar (İngilizce):

authorized
author

Fince' de "authorized" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe time has above all come for a global approach by all the authorized institutes.
Kaikkien toimivaltaisten elinten on ennen kaikkea puututtava asiaan yhteisesti.
EnglishThe Council has a clear remit which is currently authorized from previous Treaties.
Neuvostolla on selvä toimivalta, joka nykyisellään on aikaisempien sopimusten vahvistama.
EnglishI asked the ushers to remove them; they said that they were authorized.
Kehotin vahtimestareita poistamaan julisteet; he sanoivat niiden olevan sallittuja.
EnglishAll forms of carcass are, as recommended by the author, authorized for support.
Kuten esittelijä suositteli kaikenlaiset ruhot ovat tukikelpoisia.
EnglishThird condition: a restrictive list of authorized vegetable fats must be established.
Kolmas edellytys: on laadittava luettelo luvallisista kasvirasvoista.
EnglishPasswords help ensure that people do not access the computer unless they have been authorized to do so.
Salasanojen avulla varmistetaan, että kukaan ei voi käyttää tietokonetta ilman lupaa.
EnglishIn 1990, the UN authorized force to be used under Chapter 7.
YK salli vuonna 1990 turvautumisen voimankäyttöön VII luvun puitteissa.
EnglishI wonder whether as President I am authorized to do that.
Mahtaakohan minulla puhemiehen ominaisuudessa olla valtuuksia tehdä niin.
EnglishI asked who had authorized them and received no answer.
Kysyin heiltä, kuka oli antanut niille luvan, mutten saanut vastausta.
EnglishWPA also authenticates users to help ensure that only authorized people can access the network.
WPA myös todentaa käyttäjät sen varmistamiseksi, että vain valtuutetut käyttäjät voivat käyttää verkkoa.
EnglishInspectors will have to be authorized by the state.
On oltava varmoja, että tarkastajat ovat valtioiden valvonnan alaisia.
EnglishTransport aid should not therefore be authorized in this sector, even in disadvantaged regions.
Tämän vuoksi kuljetustukea ei tulisi sallia tällä alalla, ei edes huonommassa asemassa olevilla alueilla.
EnglishFourthly, a completely new annex of authorized additives for baby and infant foods had to be created.
Ja neljänneksi: Vauvan- ja pikkulasten ruoille tulee laatia aivan uusi liite sallituista lisäaineista.
EnglishNaturally, the 3 % flexibility margin in the authorized tonnage provided for in the agreement has been maintained.
Luonnollisesti edellisen sopimuksen sallima 3 %: n jousto säilytetään.
EnglishMrs Ewing, no-one authorized those posters, and really this is all becoming very unhealthy.
Rouva Ewing, kukaan ei ole antanut lupaa näille julisteille, ja todella koko jutusta on tulossa hyvin vahingollinen.
EnglishThe security of each individual must be guaranteed, and freedom of expression and to hold gatherings must be authorized.
Jokaisen turvallisuus on taattava ja sananvapaus ja kokoontumisen vapaus on sallittava.
EnglishWe are not authorized to extend these contracts, so in other words, know-how also flushes through quickly.
Meillä ei ole edes oikeutta jatkaa näitä sopimuksia, joten tietämys ja osaaminen vaihtuvat hyvin nopeasti.
EnglishThe concentration cannot be completed until it has been authorized under the two regulations I just mentioned.
Keskittymistä ei voida saattaa loppuun, ennen kuin siihen on annettu lupa juuri mainitsemani kahden asetuksen nojalla.
EnglishDo I have to use an authorized carrier?
Pitääkö minun käyttää sertifioitua kuljetusliikettä?
EnglishWi‑Fi Protected Access also authenticates users to help ensure that only authorized people can access the network.
Wi-Fi-suojaus myös todentaa käyttäjät ja auttaa varmistamaan, että vain valtuutetut käyttäjät voivat käyttää verkkoa.