"author" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"author" Fince çeviri

EN

author {isim}

volume_up
author (ayrıca: actor, demon, doer, factor)
Copyright compensates the author without calling these principles into question.
Tekijä saa korvauksen tekijänoikeuksien kautta ilman, että näitä periaatteita kyseenalaistetaan.
Moreover, the concept of 'author' is not defined in the Treaties.
Sopimuksissa ei ole lisäksi määritelty tekijä-käsitettä.
If you're not the document author, you can see which document permissions you have.
Jos et ole asiakirjan tekijä, voit tarkistaa omat asiakirjan oikeudet.
author (ayrıca: writer)
But then one author arrived, and he changed the game forever.
Sitten saapui kuitenkin eräs kirjailija, ja hän muutti pelin pysyvästi.
The author Mark Twain observed, ‘We can change the world or ourselves, but the latter is more difficult’.
Kirjailija Mark Twain totesi aikanaan, että voimme muuttaa maailmaa tai itseämme, mutta jälkimmäinen on vaikeampaa.
Because, as a German author says, progress is a snail, but it moves, and it moves forward.
Eräs saksalainen kirjailija ilmaisi asian suunnilleen seuraavasti: "Etana merkitsee edistystä, mutta se liikkuu sittenkin ja se liikkuu eteenpäin."
author (ayrıca: writer)
An attempt must be made to find the author and to protect his or her rights.
Kirjoittaja on pyrittävä löytämään ja hänen oikeuksiaan on pyrittävä suojelemaan.
He is a remarkably nice man and obviously a great author – an author of fiction.
Hän on erittäin miellyttävä mies ja ilmeisen hyvä kirjoittaja – fiktion alalla.
I do not know whether or not the author is among us but I hope not.
En tiedä, onko sen kirjoittaja nyt läsnä, toivottavasti ei.

"author" için eşanlamlılar (İngilizce):

author

Fince' de "author" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAs the author is not present, Question No 34 by Niall Andrews (H-0492/01) lapses.
Kysymys nro 34 jätetään käsittelemättä, koska kysymyksen esittäjä ei ole läsnä.
Englishdeputising for the author. - Thank you, President-in-Office, for your response.
laatijan sijainen. - (EN) Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kiitos vastauksestanne.
EnglishMadam President, whenever amendments are tabled, the name of the author is given.
Arvoisa puhemies, tekijän nimi mainitaan aina tarkistusten esittämisen yhteydessä.
Englishauthor. (PL) Mr President, we are witnessing yet another crisis in East Timor.
laatija. - (PL) Arvoisa puhemies, Itä-Timorissa on jälleen käynnissä uusi kriisi.
Englishauthor. - Mr President, I would like to present the case of Mr Muhannad Al Hassani.
laatija. - (EN) Arvoisa puhemies, haluan esitellä Muhannad Al Hassanin tapauksen.
EnglishMr President, I shall be very brief because I am the author of this question.
(EN) Arvoisa puhemies, puhun hyvin lyhyesti, koska olen tämän kysymyksen laatija.
Englishauthor. - (DE) Mr President, the human rights situation in Guatemala is frightening.
esittäjä. - (DE) Arvoisa puhemies, Guatemalan ihmisoikeustilanne on järkyttävä.
Englishauthor. - Madam President, there has been a change in the PPE-DE voting list.
laatija.-(EN) Arvoisa puhemies, PPE-DE-ryhmän äänestyslistaan on tehty muutos.
Englishauthor. - Mr President, I am very glad about the very wise decision you have taken.
laatija. - (EN) Arvoisa puhemies, olen erittäin iloinen päätöksestä, jonka teitte.
EnglishThe author of the report, however, does not give any evidence to support this.
Raportin laatija ei kuitenkaan esitä mitään todisteita tämän väitteen tueksi.
EnglishWhat applies here is Rule 37, which does not provide for the concept of author.
Nyt sovelletaan työjärjestyksen 37 artiklaa, jossa ei määrätä ehdotuksen laatijasta.
EnglishSecondly, I am not the author of this resolution but am actually more opposed to it.
Toiseksi en ole laatinut tätä päätöslauselmaa, vaan olen ennemminkin sitä vastaan.
EnglishYou can also view document information, such as the author or creation date.
Voit myös tarkastella asiakirjan tietoja, kuten tekijää tai luontipäivämäärää.
EnglishThe developing world is not the author of the current financial and economic crisis.
Kehitysmaat eivät ole syypäitä käynnissä olevaan rahoitus- ja talouskriisiin.
EnglishI call on the author of this question, Mr Rocard, to introduce the subject.
Saanko pyytää kysymyksen esittäjää, jäsen Rocardia, johdattamaan meidät aiheeseen.
Englishauthor. - (ES) Madam President, I am of the same opinion as Mrs De Keyser.
, laatija. - (ES) Arvoisa puhemies, olen samaa mieltä kuin Véronique De Keyser.
Englishauthor. - (CS) Mr President, there are moments when I go beyond mere amazement.
laatija. - (CS) Arvoisa puhemies, olen hetkittäin enemmän kuin ällistynyt.
EnglishI am not the author of this resolution and my group did not co-sign the resolution.
En ole laatinut tätä päätöslauselmaa, eikä ryhmäni allekirjoittanut päätöslauselmaa.
Englishauthor. - Madam President, I will speak in a personal capacity on this matter.
laatija.-(EN) Arvoisa puhemies, puhun tästä asiasta henkilökohtaisessa ominaisuudessa.
English   Question No 12 has been withdrawn by its author and will therefore not be taken.
   Kysymyksen nro 12 laatija on peruuttanut kysymyksen, minkä vuoksi sitä ei esitetä.