"authenticity" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"authenticity" Fince çeviri

EN authenticity
volume_up
{isim}

authenticity (ayrıca: genuineness)
volume_up
aitous {isim}
This is the best and safest way to check the authenticity of a visa.
Tämä on paras ja turvallisin tapa tarkistaa viisumin aitous.
According to Decision ECB/2010/14, euro banknotes may only be recirculated if they have been checked for authenticity and fitness.
Päätöksen mukaan euroseteleitä voi palauttaa kiertoon vain, jos niiden kunto ja aitous on tarkastettu.
I also believe that it would be a reasonable idea to put in place safeguards making it possible to identify medicinal products and to verify their authenticity and traceability.
Katson myös, että olisi järkevää ottaa käyttöön takuita, joiden ansiosta voidaan tunnistaa lääkkeitä ja varmentaa niiden aitous ja jäljitettävyys.
authenticity (ayrıca: validity)
authenticity
The use of electronic signatures is an important means of ensuring authenticity in the future electronic world.
Sähköisten allekirjoitusten käyttö on tärkeä keino taata autenttisuus tulevaisuuden sähköisessä maailmassa.

"authenticity" için eşanlamlılar (İngilizce):

authenticity

Fince' de "authenticity" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe authenticity and the power of democracy come solely from the attitude of the citizens.
Demokratian ainoalaatuisuus ja voima ovat peräisin vain kansalaisten asenteesta.
EnglishQuality of raw materials is essential to guarantee the authenticity of the final product.
Raaka-aineiden laatu on olennainen asia lopputuotteen aitouden varmistamisessa.
EnglishThe EU must support Port wine, its authenticity and the trademarks that it has acquired.
EU:n on tuettava portviiniä, sen aitoutta ja tuotannonalalle myönnettyjä tavaramerkkejä.
EnglishLegal framework for authenticity, fitness checking and recirculation of euro banknotes
Eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamista sekä kiertoon palauttamista koskeva lainsäädäntö
EnglishBut simplifying standards does not mean less quality or authenticity.
Standardien yksinkertaistaminen ei kuitenkaan tarkoita laadun tai aitouden heikentämistä.
EnglishThat is why they should be defending the authenticity of this product.
Ja sen vuoksi heidänkin olisi puolustettava tämän tuotteen aitoutta.
EnglishIf possible, also include the product key found on your Windows Certificate of Authenticity (COA).
Voit sisällyttää tukipyyntöön myös Windowsin aitoustodistuksesta löytyvän tuotetunnuksen.
EnglishECB Opinion on authenticity, fitness checking and recirculation of euro banknotes in Malta
EKP:n lausunto eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta Maltassa
EnglishThe authenticity of the certificate or certification authority that issued it can't be verified.
Varmenteen tai varmenteiden myöntäjän aitoutta ei voi tarkistaa.
EnglishThe importer must be able to rely on the authenticity of a certificate.
Maahantuojan on voitava luottaa todistuksen aitouteen.
EnglishA trade mark is the guarantee of a product's authenticity and quality.
Tavaramerkki on tae tuotteen aitoudesta ja laadusta.
EnglishThe authenticity of the certificate or certification authority that issued it cannot be verified.
Varmenteen tai sen myöntäjän valtuuksia ei voida tarkistaa.
EnglishThe European Union must lead the way in simplification, confidence, authenticity and respect for differences.
Unionin on pyrittävä yksinkertaistamiseen, luottamukseen, aitouteen ja erojen kunnioitukseen.
EnglishI think you could do with a little reform in your own country when it comes to the authenticity of documents.
Mielestäni omassa maassanne olisi paikallaan tehdä hieman uudistuksia asiakirjojen aitouden suhteen.
EnglishSecurity features module This module shows visitors how easy it is to check the authenticity of the euro banknotes.
Turvatekijät Tällä osastolla kävijät näkevät, miten helppoa eurosetelien aitouden tarkastaminen on.
EnglishFirstly, it proposes the adoption of a regulation improving the transparency and authenticity of quality marks.
Ensinnäkin mietinnössä ehdotetaan laatumerkintöjen avoimuutta ja luotettavuutta parantavaa lainsäädäntöä.
EnglishWe could begin here in Parliament, where democratic representation is so lacking in authenticity and so mediocre.
Voisimme aloittaa täältä parlamentista, jossa demokraattinen edustus on tosiasiassa vajaata ja keskinkertaista.
EnglishUnfortunately, the report is inadequate due to the lack of any mechanism to verify the authenticity of signatures.
Mietintö on valitettavasti riittämätön, koska siinä ei ole mekanismia allekirjoitusten aitouden tarkistamiseksi.
EnglishThe banks then send them back to their respective central bank, which checks them for authenticity and fitness for circulation.
Pankit toimittavat setelit takaisin maansa keskuspankkiin, joka tarkastaa niiden aitouden ja kunnon.
EnglishBut the democratic argument I think might have some echo of authenticity even with federalist colleagues and it is this.
Demokraattista perustelua voivat kuitenkin uskoakseni pitää perusteltuna jopa liittovaltiota kannattavat kollegat.