"anonymity" için İngilizce-Fince çeviri

EN

"anonymity" Fince çeviri

EN anonymity
volume_up
{isim}

anonymity (ayrıca: anonymousness)
Mitä nimettömyys ja jäljitettävyys merkitsevät?
Secondly, it is, in our opinion, important for the anonymity of those who report incidents to be protected.
Toiseksi pidämme tärkeänä, että poikkeamista ilmoittajien nimettömyys turvataan.
Pilots, for example, will only volunteer this information if confidentiality and anonymity are guaranteed.
Esimerkiksi lentäjät ilmoittavat niistä vapaaehtoisesti vain silloin, kun luottamuksellisuus ja nimettömyys taataan.
anonymity
anonymity

"anonymity" için eşanlamlılar (İngilizce):

anonymity
anonym

Fince' de "anonymity" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishInPrivate Browsing does not necessarily provide you with anonymity on the Internet.
InPrivate-selaaminen ei välttämättä tee Internet-selaamisesta anonyymia.
EnglishWe do not expect you to do that because we need anonymity in that area.
Emme odota teidän tekevän niin, koska tarvitsemme nimettömyyttä tuolla alalla.
EnglishAs far as the anonymity of this data goes, in my view it should be comparable to banking data.
Näiden tietojen nimettömyyden on mielestäni oltava verrattavissa pankkitietoihin.
EnglishI am all in favour of anonymity, so that no names are mentioned, as in the USA.
Mielestäni tiedot on julkaistava nimettöminä kuten Yhdysvalloissa.
EnglishThere are technical difficulties concerned with consent by donors, and anonymity of donors.
Mietinnössä on luovuttajien suostumukseen ja nimettömyyteen liittyviä teknisiä ongelmia.
EnglishThis could not have happened if her anonymity had been preserved.
Näin ei olisi voinut tapahtua, jos hänen anonyymiytensä olisi säilynyt.
EnglishThe opportunities to vanish into the anonymity of our conurbations must also be removed at all cost.
Meidän on myös ehdottomasti estettävä ihmisten katoaminen taajamiemme nimettömyyteen.
EnglishThe individual' s responsibility should not disappear in the anonymity of large institutions.
Yksilön vastuu ei saa hukkua suurten laitosten anonyymiuteen.
EnglishIt doesn't necessarily provide you with anonymity on the Internet.
Se ei välttämättä tee Internetin selaamisesta anonyymia.
EnglishMAC and IP addresses are collected as well, but are obfuscated or hashed to protect your anonymity.
Myös MAC- ja IP-osoitteet kerätään, mutta ne peitetään tai hajautetaan anonymiteetin suojaamiseksi.
EnglishIn Frameworks 6 and 7, the anonymity disappeared.
Kuudennessa ja seitsemännessä puiteohjelmassa anonymiteetista luovuttiin.
EnglishBlood donations must therefore remain based on the principles of free consent, anonymity and benevolence.
Verenluovutuksen on siis edelleen perustuttava vapaaseen ja hyvään tahtoon sekä nimettömyyteen.
EnglishMr Florenz also raised the question of anonymity.
Parlamentin jäsen Florenz otti esille myös nimettömyyskysymyksen.
EnglishHere are the guards with the symbols of power and anonymity.
Tässä vartijat vallan ja anonymiteetin symboleineen.
EnglishThe other thing is anonymity versus traceability.
Toinen asia on nimettömyyden ja jäljitettävyyden välinen suhde.
English. – The lifting of the anonymity of sperm donors is the least controversial point in this proposal.
   . – Spermanluovuttajien nimettömyydestä luopuminen on vähiten kiistanalainen kysymys tässä ehdotuksessa.
EnglishI can even see agreement being reached on the anonymity of the Minutes of the European Central Bank.
Minusta vaikuttaa siltä, että jopa Euroopan keskuspankin pöytäkirjojen nimettömyydestä on päästy sopimukseen.
EnglishThe aim must be to remove the anonymity of meat.
Päämääränä täytyy olla lihan anonymiteetin poistaminen.
EnglishThis anonymity leads to discomfort and unrest.
Kasvottomuus johtaa pahaan oloon ja levottomuuteen.
EnglishWe must remove meat from anonymity, for that is the most effective way of improving safety and quality.
Lihantuottajan on oltava tunnistettavissa, koska sillä tavoin lisätään tehokkaimmin turvallisuutta ja parannetaan laatua.

Sözlükte diğer kelimeler