"Zimbabwean" için İngilizce-Danca çeviri

EN

"Zimbabwean" Danca çeviri

EN Zimbabwean
volume_up
{isim}

Zimbabwean

Danca' de "Zimbabwean" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThese problems will not be resolved by letting the Zimbabwean army fight in the Congo.
Disse problemer vil ikke blive løst ved at lade Zimbabwes hær kæmpe med i Congo.
EnglishThe Zimbabwean population deserves a far better government than it has at the moment.
Befolkningen i Zimbabwe fortjener en meget bedre regering end den nuværende.
EnglishMr President, two Zimbabwean politicians are listening to our debate today.
Hr. formand, to politikere fra Zimbabwe lytter til vores forhandling i dag.
EnglishIn short, these Zimbabwean presidential elections were neither free nor fair.
Kort sagt var præsidentvalget i Zimbabwe hverken frit eller retfærdigt.
EnglishHe will now be able to have his foot on the neck of the Zimbabwean people for another six years.
Han kan nu holde kniven for struben af Zimbabwes befolkning i de næste seks år.
EnglishHowever, Zimbabwean political reality looks completely different.
Den politiske realitet i Zimbabwe ser imidlertid fuldstændig anderledes ud.
EnglishThe Zimbabwean people must be given a chance to choose their future.
Zimbabwes befolkning skal have mulighed for at vælge deres fremtid.
EnglishIt started with a visit from a young Zimbabwean with our local asylum seekers ' organisation.
Det startede med et besøg af en ung mand fra Zimbabwe hos vores lokale asylsøgerorganisation.
EnglishBut unfortunately, as with the Zimbabwean situation, they have not done so.
Men det har de - ligesom i Zimbabwe - desværre ikke gjort.
EnglishWe must immediately break off all communication with, and suspend all assistance to, the Zimbabwean regime.
Vi bør straks afbryde ethvert samarbejde med og bistand til det zimbabwiske regime.
EnglishAccording to the Zimbabwean election monitors, the incessant violence renders free and fair elections impossible.
Ifølge Zimbabwes valgråd umuliggør den fortsatte vold frie og uafhængige valg.
EnglishAfter all, numerous Zimbabwean civil liberties and human rights organisations rely on foreign donations.
Der ligger en god opgave for Rådet og Kommissionen i at bistå dem med råd og dåd i den forbindelse.
EnglishIt is ridiculous even to think the Zimbabwean government could be asked to investigate its own activities.
Det er latterligt blot at overveje at anmode Zimbabwes regering om at undersøge sine egne aktiviteter.
EnglishLet us express our complete confidence in the Zimbabwean people and wish them successful elections for 1 June.
Lad os udtale vores fulde tillid til befolkningen i Zimbabwe og ønske dem et godt valg inden den 1. juni.
EnglishThe Commission realises that the Zimbabwean authorities are endeavouring to undermine the reliability of the ban on visas.
Kommissionen ved, at myndighederne i Zimbabwe forsøger at nedvurdere forbuddets troværdighed.
EnglishThe Troika of European Union Heads of Mission in Harare will personally convey this message to the Zimbabwean authorities.
EU ' s ambassadørtrojka i Harare vil personligt overbringe dette budskab til Zimbabwes myndigheder.
EnglishDelegation of EU observers at the Zimbabwean elections
EnglishThe accompanying vulgar cartoon from the Zimbabwean state paper The Herald underlines this ominous message.
Den medfølgende vulgære karikaturtegning fra statsavisen i Zimbabwe, The Herald, understreger dette ildevarslende budskab.
EnglishThe United Nations Development Programme itself states that it is an ‘ impartial and trusted partner with the Zimbabwean Government’.
Desuden overholder og støtter flertallet af befolkningen de umistelige grundlæggende menneskerettigheder.
EnglishIf Robert Mugabe is metamorphosed into the coach of the Zimbabwean bobsleigh team, he should not be allowed to travel to Turin.
Hvis Robert Mugabe omdannes til træner for Zimbabwes bobslædehold, skal han ikke have lov til at rejse til Torino.