"Zaire" için İngilizce-Danca çeviri

EN

"Zaire" Danca çeviri

DA
DA

"Zaire" İngilizce çeviri

EN

EN Zaire
volume_up
{özel isim}

1. Coğrafya

Zaire
volume_up
Zaire {ö.i.}
It happened in Bosnia, in Mostar, in Zaire, and it is happening in Albania today.
Dette var tilfældet i Bosnien, i Mostar, i Zaire og er nu tilfældet i Albanien.
They have continued despite the difficulties throughout the former Zaire.
De er blevet videreført til trods for vanskelighederne i hele det tidligere Zaire.
The situation in Zaire reminds us that this social stability is never durable.
Situationen i Zaire viser, at denne samfundsmæssige stabilitet aldrig er vedvarende.

"Zaire" için eşanlamlılar (İngilizce):

Zaire

Danca' de "Zaire" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is difficult to assess in full the current number of refugees in Eastern Zaire.
Det er vanskeligt at vurdere det nuværende antal flygtninge i Østzaire.
EnglishIt is also worth pointing to the extremely dubious role being played by President Mobutu of Zaïre.
Endvidere må man også pege på den yderst tvivlsomme rolle, som Zaires præsident Mobuto spiller.
EnglishPressure should be made at Security Council level for this deployment to be carried out as soon as possible in some parts of Eastern Zaire.
Der bør lægges pres på Sikkerhedsrådet for at sende tropper til Østzaire så hurtigt som muligt.
EnglishMasses of modern weapons are being used in the battles between so-called rebels and the remains of the Zaire military.
I massevis af moderne våben bruges i kampe mellem de såkaldte oprørere og dem, der er tilbage af zairiske militærpersoner.
EnglishAt present observers could be deployed safely in Rwanda and in some parts of Burundi but in Eastern Zaire it is simply not possible.
Observatører kan nu være sikre i Rwanda og visse dele af Burundi, men det er simpelthen ikke muligt i Østzaire.
EnglishThe latest news tells us that not only has the government of Zaire been hiring mercenaries, but that there has been widespread rape of women and girls.
De seneste efterretninger siger ikke kun, at Zaires regering har sat lejesoldater ind, men at kvinder og piger i stort omfang voldtages.
EnglishNor did I see, as far as our urgent procedure is concerned, what value there was in emphasizing our commitment to the territorial integrity of Zaire.
I forbindelse med vor uopsættelighedsprocedure kunne jeg heller ikke se interessen i at understrege vor støtte til Zaires territoriale integritet.
EnglishIn fact, one and a half years ago, the French Minister for Foreign Affairs said that he believed Mobutu was the only one who could guarantee Zaire's territorial integrity.
Faktisk vurderede den franske udenrigsminister for halvandet år siden, at Mobutu var den eneste garant for Zaires territoriale integritet.
EnglishWe all say that immediate humanitarian aid must be given to the refugees within Zaire, and that without a military escort that aid will not reach its destination.
Vi siger alle sammen, at øjeblikkelig humanitær hjælp skal tilbydes flygtningene på Zaires område, og at denne hjælp ikke vil nå sit mål uden militær ledsagelse.
EnglishThe situation of the refugees in Eastern Zaire is absolutely terrible, and a solution can only be found if a genuine political will exists, especially on the part of the rebel forces.
Flygtningenes situation i Østzaire er katastrofal, og der kan alene findes en løsning, hvis der er politisk vilje hertil, især fra oprørsstyrkernes side.
EnglishLet me be quite clear, humanitarian assistance in Eastern Zaire will not be possible unless military security is given to the NGOs and humanitarian agencies in the field.
Lad mig gøre det helt klart, at humanitær hjælp til Østzaire ikke er mulig, medmindre NGO ' erne og de humanitære hjælpeorganisationer får militær sikkerhed i området.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, hiding in the forests of Zaire are hundreds of thousands of refugees, cut off from any hope of access even to the most basic humanitarian aid.
Hr. formand, ærede kolleger, i Zaires skove gemmer sig hundredtusinder af flygtninge, der er afskåret fra enhver anden hjælp end den mest elementære humanitære bistand.
EnglishOnce again, France is to blame today in Congo, as it was in the case of Rwanda, Zaire, Central Africa, Niger and, unfortunately, as it probably will be in other African countries in the future.
Endnu en gang er Frankrig nemlig i dag engageret i Congo, som i går i Rwanda, i Centralafrika, i Niger og desværre formentlig i morgen i andre lande i Afrika.
EnglishThe government and the transitional parliament are deeply divided over the question of how to deal with the crisis in Eastern Zaire while the rebels and their allies are gaining ground very rapidly.
Regeringen og overgangsparlamentet er dybt splittede over spørgsmålet om, hvordan de skal løse krisen i Østzaire, mens oprørerne og deres allierede hurtigt vinder terræn.

Sözlükte diğer kelimeler