"well nigh" için İngilizce-Danca çeviri

EN

"well nigh" Danca çeviri

"well nigh" için örnek kullanımlar

Danca de "well nigh" için benzer çeviriler

well isim
well sıfat
Danish
well zarf
Danish
well ünlem
well bağlaç
Danish
well
Danish
nigh sıfat
Danish
nigh edat
Danish

Danca' de "well nigh" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.
Mine Fødder var nær ved at snuble mine Skridt var lige ved at glide;
EnglishIt will be well-nigh impossible to see the Road Map through without a verification process in place.
Uden en verifikationsproces vil det blive næsten umuligt at gennemføre køreplanen.
EnglishAnd we can also describe the level of the EU budget as well-nigh historical, that is to say the EU budget share.
Som næsten historisk kan man også betegne størrelsen af EU ' s budget, nemlig EU-budgetkvoten.
EnglishCertainly for small businesses and small institutions, it is a well-nigh impossible task to complete the paperwork and answer the questions.
Endelig indebærer integration også et fælles marked og fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser.
EnglishBut constructing and harmonising a humane and fair asylum and immigration policy seems to be well-nigh impossible.
Men når det drejer sig om at udarbejde og harmonisere en human og retfærdig asyl- og indvandrerpolitik, så er det pludselig næsten umuligt.
EnglishThe entire trade system has broken down and to provide normal supplies of food and energy proved well-nigh impossible for a long time.
Hele handelssystemet er brudt sammen, det var i lang tid ikke længere muligt at opretholde en normal levnedsmiddelog energiforsyning.
EnglishAnd it is very difficult - if not well-nigh impossible - to explain to the general public, the taxpayers and consumers, why this has to be done.
Det er virkelig meget svært at forstå for folk, der står udenfor, skatteydere og forbrugere, hvis de overhovedet forstår det.
EnglishI wish Council and Commission persistence in the search for a well nigh impossible political settlement between Russians and Chechens.
Jeg ønsker Rådet og Kommissionen udholdenhed i bestræbelserne på at opnå et næsten umuligt politisk forlig mellem russere og tjetjenere.
EnglishCompared to the technology available now, I would describe the tachograph that is still in use today as well-nigh medieval.
I sammenligning med de teknologiske muligheder, der eksisterer i dag, ville jeg næsten anse de nuværende fartskrivere, som stadig anvendes, for middelalderlige.
EnglishThe necessary amendment of agricultural policy and structural funds alone places the current Member States before well nigh insurmountable problems.
Den nødvendige tilpasning af landbrugspolitikken og strukturfondene stiller allerede de nuværende medlemsstater over for næsten uoverkommelige problemer.
EnglishWe were well aware that it is a learning process, and that we still have a lot more to discover, but for that we need time and it has put our work under well-nigh intolerable pressure.
Vi vidste godt, at it ' s a learning process, og at vi stadig vil opdage nye ting, men der skal tid til, også selvom vi i vores arbejde udsættes for pres som er vanskelige at modstå.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • well nigh

Türkçe-İngilizce sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.