"together" için İngilizce-Danca çeviri

EN

"together" Danca çeviri

EN together
volume_up
{zarf}

together (ayrıca: in concert, incunjunction)
volume_up
sammen {zarf}
Together we must seize this opportunity and together solve the problems that it poses.
Sammen må vi gribe denne chance, og sammen må vi løse de problemer, der opstår.
Generally, we all leave the chamber together or all enter it together before votes.
Vi forlader jo for det meste salen sammen eller kommer sammen ind i salen før afstemningerne.
Officials from the various Member States got together and decided to work together.
Embedsmænd fra de forskellige medlemsstater satte sig sammen og besluttede, at de måtte arbejde sammen.
together (ayrıca: altogether, in total, overall, totally)
For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.
Thi vi vide at hele Skabningen tilsammen sukker og er tilsammen i Veer indtil nu.
Together, they produce more than half of what is produced throughout the world.
De fremstiller tilsammen mere end halvdelen af, hvad der produceres i hele verden.
The Council and Parliament together comprise the budgetary authority.
Rådet og Parlamentet udgør tilsammen budgetmyndigheden.

"together" için eşanlamlılar (İngilizce):

together

Danca' de "together" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFor many bare false witness against him, but their witness agreed not together.
Thi mange sagde falsk Vidnesbyrd imod ham men Vidnesbyrdene stemte ikke overens.
EnglishFuture enlargement and the reworking of the Treaties should be examined together.
Dette er ikke en realistisk vej at følge, for den vil ikke føre nogen steder hen.
EnglishWe hope that, together, we will be able to get the peace process back on track.
Vi håber, at det vil lykkes os i fællesskab at få fredsprocessen på ret køl igen.
EnglishMercy and truth are met together; righteousness and peace have kissed each other.
ja nær er hans Frelse for dem som frygter ham snart skal Herlighed bo i vort Land;
EnglishEuropeans will only be able to confront this serious problem by working together.
Det er kun i fællesskab og samlet, at europæerne kan løse dette alvorlige problem.
EnglishAdvertising is only effective if it goes together with a speciality or trademark.
Reklame er først effektiv, hvis den knyttes til en specialitet eller et varemærke.
EnglishThis is the task that we, together with the Irish Presidency, must carry forward.
Det er en opgave, som vi skal samarbejde med det irske formandskab om at løse.
EnglishLet us all work together to ensure that the Cardiff Summit is the people's summit.
Lad os alle samarbejde om at sikre, at topmødet i Cardiff bliver folkets topmøde.
EnglishBut we are a little worried given that all the free trade areas are coming together.
Men man er en ganske smule urolig for sammenføjningen af alle frihandelszonerne.
EnglishBut I declare, we all declare together, that no death sentence is a just sentence.
Men jeg erklærer, vi erklærer, samtidig, at ingen dødsdom er en retfærdig dom.
EnglishI say this as a suggestion, so that we can, together, give some thought to that.
Afslutningsvis kan man konstatere, at Kommissionen og Parlamentet er forbundsfæller.
EnglishWherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.
Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden ligesom I også gøre.
EnglishWhere else do 86 nations come together to discuss matters of mutual concern?
Hvor ser man ellers 86 nationer mødes for at diskutere sager af fælles interesse?
EnglishJust recently the six countries cooperating on the Airbus came together again.
Her for nylig mødtes de seks lande, som samarbejder om Airbus, endnu en gang.
EnglishNonetheless, each should retain its particular approach whilst working together.
Men skal man stadig tænke på de to på forskellige måder og samtidig samlet?
EnglishI do not think this is any way for Parliament and the Council to work together.
Jeg synes ikke, det er en måde at samarbejde med hinanden på i Parlamentet og Rådet.
EnglishAn unelected get-together known as the Convention has produced a rushed document.
Vi sidder i dag i en sal, der er smykket med flotte bannere om forfatningen.
EnglishIn cases of doubt it brings us closer together rather than rending us asunder.
I tvivlstilfælde bringer det os nærmere hinanden og adskiller os ikke fra hinanden!
EnglishI hope that I can bring together government leaders from our political family there.
Jeg håber, at jeg vil kunne samle regeringslederne fra vor politiske familie der.
EnglishWe must therefore learn a lesson as regards working together over the coming months.
Vi skal derfor tage ved lære heraf, når vi skal samarbejde i de kommende måneder.