"nearly" için İngilizce-Danca çeviri

EN

"nearly" Danca çeviri

DA
DA
volume_up
near {sıf.}
DA

EN nearly
volume_up
{zarf}

nearly (ayrıca: about, almost, practically)
The overall objective of nearly all the amendments is undeniably dangerous.
Det overordnede mål for næsten alle ændringsforslagene er unægteligt farligt.
The Izquierdo Collado report considers all these questions, or nearly all of them.
Izquierdo Collados betænkning behandler alle, eller næsten alle, disse spørgsmål.
It sent statements of objections to nearly 120 banks and banking associations.
Kommissionen sendte klagepunkter til næsten 120 banker og banksammenslutninger.

Danca' de "nearly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe are looking towards Biarritz and I can agree with nearly all of your comments.
Vi retter blikket mod Biarritz, og jeg vil i høj grad tilslutte mig Deres udtalelser.
EnglishBut it will not be nearly enough and we will still have a quota up to the year 2008.
Men det er langtfra tilstrækkeligt, først engang inden 2008 får vi en kvote.
EnglishIn some important industrial sectors, there are not nearly enough European standards.
I visse vigtige industrisektorer er der slet ikke nok europæiske standarder.
EnglishDespite this, the list is still in use and has been for nearly five years.
Til trods herfor fungerer listen fortsat, og det har den gjort i ca. fem år.
EnglishRomania nearly fails on the Copenhagen criteria with regard to children.
Rumænien er lige ved ikke at kunne leve op til Københavnskriterierne om børn.
EnglishThat is nearly six months ago, Mr President, and I have still not received an answer.
Det er nu ca. et halvt år siden, og jeg har stadigvæk ikke modtaget svar, hr. formand.
EnglishAll this adds up to nearly 60 % of appropriations which would be 'pre-programmed '.
Jeg vil gerne opfordre Parlamentet til at støtte Kommissionens forslag.
EnglishNegotiations on this proposal for a directive began nearly two years ago.
Hr. formand, jeg mener, at vedtagelsen af denne tekst vil være en succes.
EnglishFor nearly two years, Turkey has been experiencing an extremely complex political situation.
Tyrkiet har i snart to år befundet sig i en yderst kompliceret politisk situation.
EnglishThis means a funding deficit of nearly USD 118 million in a year and a half.
Udviklingslandene har fremlagt deres planer og gjort, hvad de skulle.
EnglishThe proposal, Commissioner Fischler, was also not nearly as good as this one.
Forslaget var desuden langt fra at være lige så godt som det nuværende, hr. kommissær Fischler.
EnglishThis Parliament must make it clear here and now that this is not nearly enough.
Parlamentet må nu gøre det klart, at det her er alt for lidt.
EnglishUnfortunately, attempts to achieve this are very inconsistent and not nearly forceful enough.
Desværre er de initiativer, der tages på dette felt, ujævnt fordelt og alt for beskedne.
EnglishThis is the core of the changes that we presented nearly two years ago to Member States.
Vi har ikke lov til at acceptere deres rapporteringsform i modsætning til vores medlemsstater.
EnglishPolitics, in my opinion, is nearly always the art of reaching a compromise.
Politik er efter min opfattelse kunsten at finde et kompromis, i hvert fald i de fleste tilfælde.
EnglishNot long ago, we were informed that nearly 200 million children work from the age of five.
For ikke så længe side fik vi oplyst, at tæt ved 200 millioner børn arbejder, fra de er 5 år.
EnglishThere will not be nearly so much capital freed as he maintains for investments and employment.
Der frigøres slet ikke så megen kapital til investeringer og beskæftigelse, som han påstår.
EnglishThe Kok report noted that nearly three-quarters of the world's leading IT companies were from the US.
Fru formand, jeg svarer personligt, da De har henvendt Dem direkte til mig.
EnglishThis directive has been under discussion since September 2002 – nearly 18 months.
Andenbehandlingen var langt mere konsensusorienteret.
EnglishThe Commission can accept nearly all the amendments tabled by the Legal Affairs Committee.
Kommissionen kan acceptere så godt som samtlige de ændringsforslag, der er fremsat af Retsudvalget.