"near" için İngilizce-Danca çeviri

EN

"near" Danca çeviri

volume_up
near {sıf.}
DA

EN near
volume_up
{sıfat}

near (ayrıca: approximate, close, nearby, nigh)
volume_up
nær {sıf.}
For the day is near, even the day of the LORD is near, a cloudy day; it shall be the time of the heathen.
Thi nær er Dagen ja nær er HERRENs Dag; det bliver en Mulmets Dag Hedningernes Tid.
I am sure that we will be discussing this issue again in the near future.
Jeg er vis på, at vi kommer til at drøfte denne sag igen i nær fremtid.
I expect movement on this in the relatively near future.
Jeg forventer, at der sker noget på denne front i en relativt nær fremtid.

Danca' de "near" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI hope to publish in the very near future a communication on this very subject.
Jeg håber meget snart at kunne offentliggøre en meddelelse om netop dette emne.
EnglishAnd the Philistine drew near morning and evening, and presented himself forty days.
Men Filisteren trådte frem og tilbød Kamp hver Morgen og Aften i fyrretyve Dage.
EnglishAnd the LORD spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
Og HERREN talede til Moses på Moabs Sletter ved Jordan over for Jeriko og sagde:
EnglishFirst of all, the budget is near enough double the size of the original amount.
For det første er budgettet næsten fordoblet sammenlignet med det oprindelig beløb.
EnglishIn my opinion, we must in the near future concentrate vigorously on two points.
Jeg mener, at vi i den nærmeste tid skal koncentrere al vores energi om to punkter.
EnglishThese are important questions that must be considered in the very near future.
Der er her tale om væsentlige spørgsmål, som hurtigt bør tages op til overvejelse.
EnglishFrom Ekron even unto the sea, all that lay near Ashdod, with their villages:
fra Ekron til Havet alt hvad der ligger på Asdodsiden med tilhørende Landsbyer;
EnglishWe are somewhere near to getting an agreement on that through Mrs Haug's report.
Vi er tæt på at nå frem til en aftale om dette gennem fru Haugs betænkning.
EnglishThe isles saw it, and feared; the ends of the earth were afraid, drew near, and came.
Fjerne Strande så det med Gru den vide Jord følte Rædsel de nærmede sig og kom.
EnglishThe introduction of a unilateral tax regime saw their near total relocation to London.
Indførelsen af ensidig skat medførte, at de næsten alle blev flyttet til London.
EnglishWe are yet to see it, although we have heard it will come in the near future.
Vi har endnu ikke modtaget den, selv om vi har hørt, at den snart foreligger.
EnglishI hope that we can produce practical proposals within the very near future.
Jeg håber, at vi kan komme med konkrete forslag inden for den nærmeste fremtid.
EnglishAnd Cornelius waited for them, and had called together his kinsmen and near friends.
Men Kornelius ventede på dem og havde sammnenkaldt sine Frænder og nærmeste Venner.
EnglishAs far as Kohll-Decker is concerned, it applies to all people who live near the border.
Hvad angår Kohll-Decker, gælder dette for alle mennesker, som bor tæt på grænsen.
EnglishMoreover, airspace is becoming increasingly crowded, leading to many near misses.
Desuden bliver luftrummet mere og mere overfyldt, hvilket øger faren for ulykker meget.
EnglishHe can look forward to further progress in this respect in the near future.
Han kan se frem til yderligere fremskridt i den henseende i nærmeste fremtid.
EnglishWe thus hope that agreement with the Council will be reached in the near future.
Vi håber således, at der meget hurtigt opnås overensstemmelse med Rådet.
EnglishWill the Commission see to it that this illegality is remedied in the near future?
Vil Kommissionen sørge for, at dette ulovlige forhold afhjælpes i den nærmeste fremtid?
EnglishThis case will be dealt with at a Commission meeting in the near future.
Denne sag vil blive behandlet på et møde i Kommissionen i den nærmeste fremtid.
EnglishThe integration of the WEU into the EU is not a realistic proposition in the near future.
En integration af WEU i EU er ikke et realistisk forslag i den nærmeste fremtid.