"itself" için İngilizce-Danca çeviri

EN

"itself" Danca çeviri

DA
EN

itself {zamir}

volume_up
itself (ayrıca: himself, herself)
These fishing agreements should be primarily negotiated by the industry itself.
Disse fiskeriaftaler bør først og fremmest forhandles af erhvervet selv.
The Commission itself says that the proposal can be implemented cost effectively.
Kommissionen selv siger, at dette forslag skal gennemføres omkostningseffektivt.
The report itself was worthy of discussion, but was not controversial.
Betænkningen selv var værdig til at blive diskuteret, men den var ikke omstridt.
The Commission has already involved itself here and will continue to involve itself.
Kommisionen har allerede engageret sig i dette spørgsmål og vil fortsat gøre det.
In effect, Europe's vocation is to develop itself, unite itself.
Det er nemlig Europas kald at udvikle sig og at forene sig.
This is what the European Council in Luxembourg committed itself to in November.
Det var det, Det Europæiske Råd forpligtede sig til i Luxembourg i november måned.

Danca' de "itself" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe Commission must take a hard look at itself and think about who we represent.
Kommissionen skal foretage en selvransagelse og tænke på, hvem vi repræsenterer.
EnglishThe earlier draft for the Regulation itself was to a large extent satisfactory.
Udkastet til forordningens ordlyd var i sin tid i vidt omfang tilfredsstillende.
EnglishSanctions by the Union itself would appear here to be the most effective measure.
Sanktioner fra EU ' s side synes her at være den mest effektive foranstaltning.
EnglishWhy should not environmental law be enforceable within the Commission itself?
Hvorfor skal gennemførelsen af miljølovgivningen ikke også gælde i Kommissionen?
EnglishIn my view, it is not only a matter for the authorities in Great Britain itself.
Det er efter min mening ikke blot myndighedernes sag i selve Storbritannien.
EnglishIt is regrettable in itself that the natural environment is used for economic gain.
Det er egentlig trist, at de naturlige omgivelser er gjort til en økonomisk vare.
EnglishIt is easy to agree on that, but the Algerian Government cannot do it by itself.
Det kan vi hurtigt blive enige om, men det magter den algeriske regering ikke alene.
EnglishSearch results appear in the left panel of the page and as icons on the map itself.
Søgeresultaterne vises i venstre panel på siden og som ikoner på selve kortet.
EnglishSearch results appear in the left panel of the page and as markers on the map itself.
Søgeresultaterne vises i venstre panel på siden og som markører på selve kortet.
EnglishLegislation is not an end in itself, neither at national nor European level.
Det er ingen selvfølge med lovgivning, hverken på nationalt eller europæisk plan.
EnglishNevertheless, I do not think Parliament has exactly covered itself with glory.
Alligevel mener jeg, at Parlamentets håndtering af sagen ikke ligefrem er brillant.
EnglishAs I have learned from talks I have held, this is also recognised in Russia itself.
Det anerkendes også i Moskva - det har jeg forstået af mine samtaler med russerne.
EnglishThis is due to the omissions in the Treaty, and also perhaps to Parliament itself.
Det skyldes traktatens mangler, traktaternes mangler og måske også vores Parlament.
EnglishIn addition, there must above all be a change in attitude in the sector itself, too.
Denne jernbanepakke giver muligheder for et virkeligt europæisk jernbanemarked.
EnglishThe fear of distortion of competition in itself can also lead to lax regulation.
Jeg er solidarisk med de mennesker, som tjener til livets ophold i havnene.
EnglishBesides, the regime itself recognises that it is a political/ military organisation.
For det sjette at bistand og støtte til de paramilitære organisationer stoppes.
EnglishThe EU has not exactly covered itself in glory in this almost endless debate.
Unionen har ikke ligefrem optrådt genialt i denne næsten endeløse diskussion.
EnglishThe thread of consistency in all of these measures is the primacy of politics itself.
Den røde tråd i alle disse foranstaltninger er selve politikkens ledende rolle.
EnglishIt must therefore be seen as one step in a long journey and not as an end in itself.
Topmødet skal derfor betragtes som en etape på en lang vej og ikke som et mål.
EnglishThe industry itself, operators and users, must also bear a proportion of the costs.
Selve sektoren, virksomheder og brugere, skal også bære en del af udgifterne.