"i spent some time" için İngilizce-Danca çeviri

EN

"i spent some time" Danca çeviri

"i spent some time" için örnek kullanımlar

Danca de "i spent some time" için benzer çeviriler

I zamir
Danish
spent fiil
Danish
to spend fiil
Danish
some sıfat
some zarf
Danish
some zamir
Danish
time isim
to time fiil

Danca' de "i spent some time" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI spent some time working on a lot of these reports.
Jeg har været med til at arbejde på mange af disse betænkninger.
EnglishMr Dupuis, you will not be surprised to hear that I spent some time last night studying this matter.
Hr. Dupuis, De vil ikke blive overrasket over, at jeg har tilbragt en del af natten med at studere dette spørgsmål.
EnglishI can tell you this from first hand experience, as I spent some time there when both countries were still united.
Jeg kan fortælle Dem det, fordi jeg har opholdt mig der i lang tid, faktisk i den tid, hvor de to lande endnu var én helhed.
EnglishI spent some time too looking at the rights of disabled consumers who traditionally have gained employment in this field of the telecommunications industry.
Jeg har brugt tid på at se på rettighederne for handicappede brugere, der traditionelt har fået beskæftigelse på dette område af telekommunikationsindustrien.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • i spent some time

Almanca-Türkçe sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.