"factual" için İngilizce-Danca çeviri

EN

"factual" Danca çeviri

EN factual
volume_up
{sıfat}

factual (ayrıca: actual, practical, real)
Perhaps we should agree on a factual precondition for EMU, that employment really should be halved before EMU is implemented.
Hvad nu hvis man blev enige om, at ØMU ' ens virkelige målsætning skulle være, at arbejdsløsheden skulle halveres, inden man gik over til ØMU ' en.
factual
The answer, which is factual rather than theoretical, is: almost nobody.
Svaret, som er faktuelt snarere end teoretisk, er: næsten ingen.
Mr Stenmarck will not be surprised to learn that when he bombards me with such a specific factual question that I do not have the information at my fingertips.
Det vil naturligvis ikke forbavse det ærede medlem, når han overfalder mig på denne måde med et så konkret faktuelt spørgsmål, at jeg så ikke har kendsgerningerne ved hånden.
It is difficult to accept that in providing a full and factual answer on the whole procedure of state aids, the Commission should be accused of providing non-answers.
Det er vanskeligt at acceptere, at Kommissionen bliver anklaget for at give ikke-svar, når den giver et fuldstændigt og faktuelt svar angående proceduren om statslig støtte.

"factual" için eşanlamlılar (İngilizce):

factual
English

Danca' de "factual" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe full factual basis will therefore be available in the first two weeks of May.
Det fuldstændige faktuelle grundlag vil derfor være parat i de første to uger af maj.
EnglishIn order to achieve this, we need to do more than just disseminate factual information.
For at opnå dette resultat er det ikke tilstrækkeligt at sprede faktuel information.
EnglishI have no objections to the factual content, but I find the document unbalanced.
Jeg har ingen indvendinger med hensyn til det saglige, men jeg savner balance i dokumentet.
EnglishInstead, he delivers clear and factual information quickly to the people.
I stedet giver han hurtigt klare og faktuelle oplysninger til befolkningen.
EnglishMadam President, our group fully supports the factual, in-depth report by Mr Elchlepp.
Fru formand, vores gruppe støtter fuldt og helt den konkrete og udførlige betænkning af hr.
EnglishThere are a couple of factual points I should like to deal with briefly.
Der er en række saglige spørgsmål, som jeg gerne kort vil komme ind på.
EnglishThe Commission's affidavit during the appeal was strictly factual and correct.
Kommissionens erklæring under appellen var faktuel og korrekt.
EnglishAs far as I am concerned, paper traceability instead of factual traceability is a mistake.
Efter min opfattelse er det en fejl med sporbarhed på papiret frem for faktuel sporbarhed.
EnglishSound, factual information is in the best interests of the industry.
Solide og faktuelle oplysninger er helt klart i industriens interesse.
EnglishMr Andreasen is absolutely right to say that the EU must concentrate on factual information.
Hr. Andreasen har så afgjort ret, når han siger, at EU skal fokusere på saglig information.
EnglishI simply ask for a factual examination of what has been achieved.
Jeg anmoder simpelthen om en faktuel undersøgelse af det, vi har nået.
EnglishWhether or not this is the case is often a complex issue requiring a factual appreciation.
Om dette er tilfældet eller ej, er ofte vanskeligt at afgøre, og det kræver en saglig vurdering.
EnglishThere are, however, some factual errors in the point that you make.
Jeg har udtrykt mine synspunkter herom, og jeg er modtagelig over for de fremsatte synspunkter.
EnglishThat, of course, is entirely wrong from a factual and a technical point of view.
Det er naturligvis sagligt og fagligt 100 % forkert.
EnglishUnfortunately, the neutral and factual information is not likely to persuade EU citizens in the desired direction.
Men lavere renter er i højere grad en reaktion på svag vækst end et tegn på succes.
EnglishA number of factual inaccuracies have therefore crept in.
Der har derfor sneget sig flere faktuelle unøjagtigheder ind.
EnglishIt is important that we begin this debate with the factual issues, which our citizens can identify with.
Det er vigtigt, at vi indleder denne debat med de sagsspørgsmål, som borgerne kan forholde sig til.
EnglishAll we have now is a number of very innocent, factual issues.
Nu drejer det sig kun om nogle få uskyldige spørgsmål.
EnglishHowever, the analysis in Mr Pimenta's report contains several factual errors which are misleading.
Pimentas analyse i betænkningen indeholder imidlertid flere faktuelle fejl, der virker meningsforstyrrende.
EnglishI also support an intensive, constructive and factual dialogue with the people about this new technology.
Jeg går altså ind for en intensiv, konstruktiv og saglig dialog med befolkningen om den nye teknologi.