"environment market" için İngilizce-Danca çeviri

EN

"environment market" Danca çeviri

EN

environment market {isim}

volume_up
environment market

Danca de "environment market" için benzer çeviriler

environment isim
market isim
to market fiil

Danca' de "environment market" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishREACH is a cross-border issue affecting both the environment and the internal market.
At være i frontlinjen i dette spørgsmål vil betyde en konkurrencefordel på lang sigt.
EnglishResearch, education and youth, environment, internal market and the TENs have all been included.
Forskning, uddannelse og ungdom, miljø, det indre marked og TEN ' er er alle medtaget.
EnglishWe must seek to preserve the environment, the single market and the fiscal sovereignty of Member States.
Vi skal på samme tid sørge for at bevare miljøet, enhedsmarkedet og medlemsstaternes suverænitet på skatteområdet.
EnglishThe European Union's eco-labels scheme is a good initiative to protect the environment within the internal market.
EU-ordningen for miljømærketildeling er et godt initiativ til beskyttelse af miljøet inden for det indre marked.
EnglishHe said that the Council's priorities were education and youth - this is on page 3 - the environment, the internal market and the TENs.
Man fortalte os: Her er prioriteterne: Uddannelse, ungdom - det er på side 3 i talen - miljø, indre marked, eksterne net.
EnglishI am convinced that one of the important obstacles to achieving our goals may be the lack of an efficient market economy environment.
Jeg er overbevist om, at en af de vigtigste forhindringer for at nå vores mål kan være manglen på en effektiv markedsøkonomi.
EnglishMr President, the liberalisation of telecommunications has created a new market environment with more competition and lower prices for companies and consumers.
Liberaliseringen af telekommunikationen har sørget for nye markedsomgivelser med større konkurrence og lavere priser for virksomheder og forbrugere.
EnglishBeyond public regulations, which define obligations legitimately in terms of public freedoms or preservation of the environment, the market cannot take account of everything.
Ud over de ufravigelige regler, der med føje definerer forpligtelserne som forfatningsmæssige friheder eller miljøbeskyttelse, kan markedet ikke medregne alt.
EnglishHave you ever imagined a world in which education, sport, health and public order would form part of a purely commercial environment, leaving market practices a free hand?
Har De forestillet Dem en verden, hvor uddannelse, sportsudøvelse, sundhed og retsorden skulle indgå i et rent kommercielt miljø, der giver frit løb til markedets praksis?
EnglishWe in the European Union have been moving more and more towards closer cooperation and coordination, as Mrs Palacio has already stated, in areas such as the single market and environment.
Vi i Den Europæiske Union har bevæget os længere og længere mod tættere samarbejde og koordinering, som fru Palacio allerede har sagt, på områder som det indre marked og miljøet.
EnglishThe Single European Act and the Maastricht Treaty have given Parliament real power in a number of areas: single market legislation, environment, research and social affairs.
Den Europæiske Fællesakt og Maastricht-Traktaten har givet Parlamentet reelle beføjelser på en række områder: lovgivningen i forbindelse med det indre marked, miljø, forskning og sociale anliggender.