"concession" için İngilizce-Danca çeviri

EN

"concession" Danca çeviri

EN concession
volume_up
{isim}

concession
Now, as a great concession, it appears that they are ready to accept it.
Nu lader det til, at man gør os den store indrømmelse at medtage dette.
That is an unnecessary concession to the farmers who constitute their grassroots support.
Det er en unødvendig indrømmelse til deres landbrugsbagland.
We cannot allow any weakness or concession, including in this Parliament.
Vi kan ikke tillade nogen svaghed eller indrømmelse, heller ikke her i Parlamentet.
concession
If the present contractor were allowed to continue his concession until the year 2035, there would be no competition and that would damage the true interests of the Italian people.
Hvis den aktuelle kontrahent fik lov til at fortsætte sin koncession indtil 2035, ville der ikke være noget konkurrenceelement, og det ville skade den italienske befolknings interesser.

"concession" için eşanlamlılar (İngilizce):

concession

Danca' de "concession" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt is very important to emphasise that this directive does not grant a concession.
Det er meget vigtigt at understrege, at dette direktiv ikke giver dispensation.
EnglishI will make no concession of political principle for the Council of Ministers.
Mine politiske principper opgiver jeg under ingen omstændigheder for Rådets skyld.
EnglishHowever, all negotiations involve concession, balance and approximation of positions.
Men enhver forhandling betyder indrømmelser, balance og tilnærmelse af holdninger.
EnglishThere will therefore be no advance concession from the European Union.
Der bliver derfor ikke tale om forlods indrømmelser fra Den Europæiske Unions side.
EnglishThis concession is now cancelled whilst the other benefits are maintained.
Denne imødekommelse ophæves nu, mens de andre fordele opretholdes.
EnglishConcession on night work became a key in securing the inclusion of the self-employed.
Indrømmelser på området for natarbejde var betingelsen for at inkludere selvstændige chauffører.
EnglishHe was shocked to hear from the staff that the concession applied only to Italian pensioners.
Han blev meget chokeret, da personalet fortalte ham, at det kun gjaldt for italienske pensionister.
EnglishIf, as some have said, that is a concession for Austria, I can only say: God save us from friends like that!
Der er ikke tvivl om, at østrigerne vil forkaste dette forordningsforslag.
EnglishThat clause is the only concession in a global stability agreement that will remain in force until the end of 2008.
Kina er blevet udelukket fra den, og der opretholdes status quo for Indien.
EnglishIt goes without saying that I will inform you of any problems that arise regarding the signing of the concession contract.
Jeg vil nu som svar på Deres andet spørgsmål gå over til Den Europæiske Tilsynsmyndighed.
EnglishA concession has since been made to the developing countries, but this does not alter the fundamental issue.
Man er nu kommet udviklingslandene et skridt i møde, men det ændrer ikke noget ved grundproblematikken.
EnglishThe deployment and operation phases will be covered by a concession contract lasting around 20 years.
Tilsynsmyndigheden, som er et fællesskabsagentur, står for disse to faser og optræder som licensudstedende myndighed.
EnglishThat concession of competences varies from one State to another and, furthermore, they vary greatly in many countries.
Denne overdragelse af beføjelser varierer fra stat til stat, og desuden er beføjelserne i mange lande helt forskellige.
EnglishThis rise in the rate is, in fact, a clear concession to those countries that collect mostly customs duties, relatively speaking.
Denne forhøjelse af honoraret er en klar afgiftslettelse for de lande, som opkræver forholdsvis flest toldafgifter.
EnglishCould we not possibly make a concession, in order not to upset the delicate rhythms of Frenchwomen and French children?
Kunne vi ikke eventuelt lave en undtagelsesbestemmelse for ikke at forstyrre franskmændenes og de franske børns skrøbelige rytme.
EnglishThe Commission's concession on the free movement of persons takes account of this rather psychologically conditioned fear.
I Kommissionens rapport om arbejdstagernes frie bevægelighed tages der også hensyn til denne snarere psykologisk betingede angst.
EnglishThe Commission could consider supporting the development of a website on concession schemes available to older people in the Union.
Kommissionen kunne overveje at støtte udviklingen af en webside om de rabatordninger, der findes for ældre borgere i Unionen.
EnglishThe regions may have their competences within a context of decentralisation and the concession of competences by the State to territorial regions.
Regionerne kan have deres beføjelser som følge af decentralisering og statens overdragelse af beføjelser til territoriale regioner.
EnglishThere are, of course, other projects that I do not have time to mention, which have, in general, also been undertaken with concession contracts.
Der findes selvfølgelig andre projekter - som jeg ikke har tid til at nævne - og som generelt også gennemføres via koncessionsaftaler.
EnglishThat is a long time - a very long time to die in agony - and it is a concession which increases the Commission's figure by a factor of 10.
Det er lang tid, endog meget lang tid at udholde intens smerte og lidelse, og det er 10 gange så lang tid, som Kommissionen havde foreslået.