EN break
volume_up
{isim}

break (ayrıca: interval, recess)
break (ayrıca: interlude, intermission, interval, pause)
There would then be a break, but just for the summer recess.
Så bør der være en pause, men kun en sommerpause.
Why not when the highway code recommends that car drivers should take a break every two hours?
Anbefaler færdselssikkerhedsmyndighederne ikke, at bilisterne holder en pause hver anden time?
I hope that you all enjoy a very well-deserved, happy, peaceful break with your loved ones.
Jeg håber, at De alle vil nyde den velfortjente pause sammen med Deres kære.

Danca' de "break" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI am sure that we all took away rewarding reading matter during our summer break.
Jeg er sikker på, at vi alle havde givtig litteratur med os på vores sommerferie.
EnglishIt is also very clear that a break in current trends is vital, to put it mildly.
Det er også helt klart, at der skal ske et stilbrud, for at sige det mildt.
EnglishOur society must break away from the outdated system of school, work and pension.
Vores samfund må frigøre sig fra det forældede system: skoletid, arbejdstid, pension!
EnglishThe nomination procedure is underway and could be concluded before the summer break.
Udnævnelsesproceduren er i gang og skulle kunne afsluttes inden sommerferien.
EnglishThe intended objective of the content is to break up national constituencies.
Det mål, man i virkeligheden går efter, er at jagte de nationale valgkredse.
EnglishAs my colleague Mr Langen said, you have to break through the steel defences.
De skal - som det blev udtrykt af min kollega Langen - flænge et stålskjold.
EnglishHe did not take this long-awaited step, which is needed to break the current deadlock.
Han gjorde ikke det, man forventede, for at komme ud af det aktuelle dødvande.
EnglishThe joint review will take place after the summer break, presumably in September.
De omhandlede aftaler står imidlertid ikke i rimeligt forhold til målene.
EnglishBut it needs economic success, otherwise nationalism will break out there again.
Men regeringen har brug for økonomisk succes, ellers vil der igen opstå nationalisme dér.
EnglishWithout this, there is a further risk that civil war will break out again.
I modsat fald er der fornyet risiko for, at borgerkrigen vil blusse op igen.
EnglishDo n't worry, we do n't break the law but we get results and we can prove it.
Vær ikke bekymret, vi bryder ikke loven, men vi opnår resultater, og vi kan bevise det.
EnglishBut nor should economic interest in the short term break this unanimity.
Men heller ikke økonomiske interesser på kort sigt må nedbryde denne enighed.
EnglishThis has led to a situation where we have had to establish a special fleet to break the ice.
Dette har ført til, at vi har måttet etablere en speciel flåde, der bryder isen.
EnglishI hope that this debate will break through the indifference of the international community.
Jeg håber, at denne debat gør op med det internationale samfunds ligegyldighed.
EnglishThey want nothing more than for this Union to break down into a free trade area.
De ønsker ikke andet, end at Unionen bliver til et frihandelsområde.
EnglishBut ye shall destroy their altars, break their images, and cut down their groves:!
Men I skal nedbryde deres Altre sønderslå deres Stenstøtter og omhugge deres Asjerastøtter!
EnglishIt is therefore quite natural that we should break down the barriers that exist.
Det er derfor helt naturligt, at vi nedbryder de barrierer, der er.
EnglishFor now will I break his yoke from off thee, and will burst thy bonds in sunder.
Nu sønderbryder jeg det Åg han lagde på dig og sprænger dine Bånd.
EnglishMy covenant will I not break, nor alter the thing that is gone out of my lips.
men min Nåde tager jeg ikke fra ham min Trofasthed svigter jeg ikke;
EnglishThe proposals made by the presidency mark a clean break from the usual Community jargon.
Formandskabets forslag adskiller sig fra den sædvanlige fællesskabsjargon.