"almost" için İngilizce-Danca çeviri

EN

"almost" Danca çeviri

DA

EN almost
volume_up
{zarf}

almost (ayrıca: about, nearly, practically)
Almost all our governments grumble about civil servants ' and judges'salaries.
Næsten alle regeringer murrer over tjenestemændenes eller dommernes lønninger.
Transport takes almost half the energy cost and it uses almost half the oil.
Transport sluger næsten halvdelen af energiomkostningerne og tegner sig for næsten halvdelen af olieforbruget.
Almost throughout the report, the term enforced prostitution is used.
I betænkningen anvender man næsten konsekvent udtrykket tvungen prostitution.

"almost" için eşanlamlılar (İngilizce):

almost

Danca' de "almost" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe proposal from Mr Cunha, however, will be almost impossible to carry through.
Hr. Cunhas forslag forekommer mig dog at være nærmest umuligt at få gennemført.
EnglishThe informal motto almost seemed to be: we will meet up, and no one will notice.
Det var lidt som et uformelt motto: Vi mødes, og ingen vil lægge mærke til det.
EnglishSecondly, the team: everything possible has been said about the team, or almost.
De kunne have opnået et gran af tillid, hvis De havde udskiftet en del af det.
EnglishTo turn the argument around, men constitute almost half the earth’ s population.
Dette faktum gælder også i EU, og jeg er ikke enig i kommissærens beskrivelse.
EnglishAny who knows this region is aware that it is almost predestined for aquaculture.
Den, der kender denne egn, ved, at den ligefrem er forudbestemt til akvakultur.
EnglishThe present draft MAI treaty almost caricatures the concept of ultra-liberalism.
Det nuværende udkast til MIA-traktat er ultraliberalistisk indtil det absurde.
EnglishHe was averse to hoo-ha, could be very obstinate, yet was at times almost shy.
Han var ikke til stor ståhej, kunne være meget stædig og ind imellem lidt genert.
EnglishMr President, almost two years ago, we adopted the Charter of Fundamental Rights.
Hr. formand, for snart to år siden vedtog vi chartret om grundlæggende rettigheder.
EnglishIf the three methods are combined, almost all issues may fall within EU competence.
Vi må nu håbe, at forfatningsudkastet sendes til folkeafstemning i alle EU-lande.
EnglishThere was only one woman, who might almost be regarded as a female hostage.
Der var kun én kvinde, som nærmest må være at betragte som et kvindeligt gidsel.
EnglishWhat is the situation with these joint actions which are almost rhetorical?
Hvordan er det med disse fælles foranstaltninger, som nærmest er deklamatoriske?
EnglishIt is now almost 10 years since the publication of the Commission's first proposal.
Det er snart 10 år siden, at Kommissionens første forslag blev offentliggjort.
EnglishIn almost a quarter of agricultural land, they are even well above the limit value.
På knap en fjerdedel af arealet ligger indholdet endda tydeligt over grænseværdien.
EnglishConsequently, almost all of the amendments tabled were incorporated into the text.
Således er praktisk talt alle ændringsforslag blevet indarbejdet i teksten.
EnglishIn 2004 these increased by 44 % over 2003, totalling almost EUR 700 million.
I 2004 steg de med 44 % i forhold til 2003 til i alt knap 700 millioner euro.
EnglishNor should we be deceived by the almost automatic transition to the new millennium.
Vi må ikke lade os vildlede af den nærmest automatiske gliden ind i det nye årtusinde!
EnglishThis will almost be a further example of the Monnet method, but on a smaller scale.
Det bliver på sin vis et nyt eksempel på Monnet-metoden i mindre målestok.
EnglishIt is worth remembering that almost 40 % of Russia’ s exports come to the European Union.
Det er også Ruslands økonomiske vækst, der er den største i verden i øjeblikket.
EnglishHealth and poverty reduction is a subject where almost everything has already been said.
Sundhed og fattigdomslempelse er et emne, hvor stort set alt er sagt allerede.
EnglishMoreover, the fact cannot be ignored that the sector employs almost two million people.
Man må desuden ikke glemme, at denne sektor beskæftiger knap 2 millioner mennesker.