"a couple of" için İngilizce-Danca çeviri

EN

"a couple of" Danca çeviri

EN

a couple of [örnek]

volume_up
a couple of
Our rapporteur has already mentioned a couple of them in his own speech and in his report.
Vores ordfører har allerede nævnt et par stykker af disse i sit eget indlæg og i sin betænkning.
Jeg skal nævne et par stykker.
Of the many tasks which fall to this presidency I can of course touch on no more than a couple.
Af de mange opgaver, som er givet dette formandskab, kan jeg selvfølgelig blot nævne et par stykker.

"a couple of" için eşanlamlılar (İngilizce):

a couple of
English

Danca de "a couple of" için benzer çeviriler

a tanımlık
Danish
a edat
Danish
a
Danish
couple isim
to couple fiil
of zarf
Danish
of edat
Danish

Danca' de "a couple of" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThat is not say that a homosexual couple would be worse parents than any others.
Der er intet belæg for, at homoseksuelle par er dårligere forældre end andre.
EnglishSo if you have a couple of hours I will take you on a journey to the West Midlands.
Så hvis De har et par timer, så vil jeg tage Dem på en rejse til West Midlands.
EnglishI was in Mitrovica a couple of months ago, I saw the situation there for myself.
Jeg var i Mitrovica for et par måneder siden og så situationen dér med mine egne øjne.
EnglishMr President, I should like to draw attention to a couple of small technical errors.
Hr. formand, jeg vil gerne henlede opmærksomheden på et par tekniske småfejl.
EnglishLet the system run for a couple of hours and ads should start showing up.
Lad systemet køre i et par timer, så skal annoncerne nok begynde at blive vist.
EnglishHe made a couple of applications, one of which was for a job in the Commission.
Han ansøgte om et par stillinger, og en af dem var et job i Kommissionen.
EnglishTo conclude, I should like to return to a couple of specific points in the report.
Afslutningsvis vil jeg gerne vende tilbage til et par konkrete punkter i betænkningen.
EnglishA couple of conditions you'll have to meet to make sure your ratings show:
Du skal opfylde disse betingelser for at være sikker på, at dine bedømmelser vises:
EnglishI would take this opportunity to ask him a couple of questions directly.
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at spørge ham direkte om et par ting.
EnglishMr President, Mrs Swiebel's report contains a couple of interesting points.
Hr. formand, fru Swiebels betænkning indeholder et par interessante punkter.
EnglishI would like to respond to a couple of the most important issues that have been raised.
Jeg vil gerne kommentere nogle af de vigtigste spørgsmål, der er blevet rejst.
EnglishI should also like to answer a couple of the central questions put to me.
Og så vil jeg gerne besvare et par af de centrale spørgsmål, jeg er blevet stillet.
EnglishIn that connection, I should like to emphasise a couple of crucial elements.
Jeg vil gerne i den forbindelse fremhæve et par forhold, som er afgørende.
EnglishI would like to make reference to a couple of points in Mrs Zimmermann's report.
Jeg vil gerne henvise til et par punkter i fru Zimmermanns betænkning.
EnglishWe are already a couple of months behind, but will be able to make up for them.
Vi er allerede et par måneder forsinket, men det skal vi nok indhente.
EnglishI would like to bring up a couple of other items that we would like to see reinforced.
Jeg vil gerne nævne endnu et par punkter, som vi gerne så styrket en smule.
EnglishCrashes and anxiety - so that it is starting to look like Mexico a couple of years ago.
Flystyrtene, angsten for at det vil gå, ligesom det gik i Mexiko for et par år siden.
EnglishMr President, I would like to put a couple of questions to Commissioner Wulf-Mathies.
Fru formand, jeg vil gerne stille kommissær Wulf-Mathies nogle spørgsmål.
EnglishHowever, the results of our efforts cannot be finally assessed for a couple of years yet.
Resultatet af vores indsats kan imidlertid ikke endeligt vurderes, før om et par år.
EnglishHowever, we have a couple of reservations about the forthcoming vote.
Vi fremsætter dog to ændringsforslag i forbindelse med den forestående afstemning.