"written text" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"written text" Çekçe çeviri

written text
Ekibimiz "written text" için çevirinizin eksik olduğuna dair bilgi aldı.

Çekçe de "written text" için benzer çeviriler

written sıfat
to write fiil
text isim
text sıfat
to text fiil

Çekçe' de "written text" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWithout the constraints of a written text, here are my comments.
Tady jsou mé poznámky, které nejsou omezeny psaným textem.
EnglishIt is not what we would have wished but it is what was written down in the text and we have to accept it, albeit with regret.
Není to tak, jak bychom si přáli, ale je to napsáno v textu a musíme to akceptovat, i když s politováním.
EnglishI use simple sentences and give the written text in advance, so that I can be sure my message gets through.
Používám jednoduché věty a odevzdávám svůj text dopředu v písemné podobě, abych si byl jist, že obsah mého sdělení bude úspěšně přetlumočen.
EnglishThe written text of a treaty is not enough.
EnglishIf your computer needs a new font do display text written in a specific language, Internet Explorer can download the font automatically.
Pokud počítač potřebuje nové písmo k zobrazení textu zapsaného v určitém jazyce, může toto písmo stáhnout automaticky.
EnglishOtherwise I must say that the text is written in the language of a victorious power from the Cold War period, contradicting all of the basic rules of diplomacy and international relations.
Jinak musím konstatovat, že text je napsán jazykem vítězné mocnosti z doby studené války a popírá všechna základní pravidla diplomacie a mezinárodních vztahů.

Sözlükte diğer kelimeler

English
  • written text

bab.la daha fazla çeviri için Türkçe-İngilizce sözlüğünü sağlamakta.