"willingly" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"willingly" Çekçe çeviri

EN willingly
volume_up
{zarf}

willingly (ayrıca: gladly, obligingly, lief, fain)
The Commission willingly subscribes to the report's conclusions, therefore, but with some reservations.
Komise proto ochotně podpoří závěry zprávy, avšak s určitými výhradami.
Are we willingly and actively involved in the situation?
Jsme do této situace zapojeni ochotně a aktivně?
The EU wants to replace it with must concentrate, which will be willingly supplied at an inflated price by the southern European countries.
EU ho chce nahradit moštovým koncentrátem, který budou ochotně a za přemrštěnou cenu dodávat opět jižní evropské země.

"willingly" için eşanlamlılar (İngilizce):

willingly
will

Çekçe' de "willingly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(FI) Madam President, I willingly voted in favour of this resolution.
(FI) Paní předsedající, s radostí jsem hlasoval pro toto usnesení.
EnglishIn this respect I applaud and willingly welcome the Commission's proposal.
V této souvislosti chválím a srdečně vítám návrh Komise.
EnglishWhy would you willingly expose yourself to bad news?
Proč byste se dobrovolně vystavovali špatným zprávám?
EnglishI believe there are many good experts who will willingly help the Commission as well as the Member States in this.
Domnívám se, že existuje mnoho kvalitních odborníků, kteří v tomto Komisi i členským státům rádi pomohou.
EnglishI would willingly add to that the issue of reciprocity.
EnglishWe will willingly support him in this work.
EnglishThe situation among Member States at present is that there are States that do not willingly exchange information on taxpayers with other Member States, even when requested to do so.
Současná situace ve členských státech je taková, že některé z nich nejsou ochotné poskytovat informace o daňových poplatnicích jiným členským státům, i když jsou o to požádány.