"usher" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"usher" Çekçe çeviri

EN usher
volume_up
{isim}

usher

"usher" için eşanlamlılar (İngilizce):

usher

Çekçe' de "usher" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishLet us hope that the newly elected parliament will usher in new winds of humanity.
Doufejme, že nově zvolený parlament přinese nový vítr do plachet humánnosti.
EnglishPresident, I gave my apologies in writing for the events last Wednesday when I became aware that a member of my Group had pushed an usher.
Pane předsedo, když jsem se dověděl, že jeden člen mé skupiny ve středu strčil do zřízence, písemně jsem se za to omluvil.
English. - (DE) It was not possible to give a roll-call vote on paragraph 29, as I was actively prevented from doing so by the usher.
písemně. - (DE) Nebylo možné použít jmenovité hlasování k bodu 29, protože mi v tom aktivně bránil pracovník služby v jednacím sále.
EnglishWhen an usher is physically assaulted here, when an usher is punched here, only one thing is possible: the Member who has done this must be identified!
Pokud zde dojde k tomu, že je pracovník služby fyzicky napaden, pokud jej někdo uhodí, zbývá jen jediná věc: musí být zjištěno, kdo z poslanců to udělal!
EnglishI want to say here that this maritime package is going to usher in a decisive change in Europe, one that will foster quality and transparency in the maritime sector.
Chtěl bych nyní říci, že tento balíček o námořní dopravě zavede v Evropě zásadní změny a podpoří kvalitu a transparentnost v odvětví námořní dopravy.
EnglishI'm going to play you two clips of Usher, one which is normal and one which has almost no high frequencies, almost no low frequencies and not even that many mid frequencies.
Pustím vám dvě ukázky Ushera, jedna je normální a druhá nemá skoro žádné vysoké a skoro žádné nízké frekvence a ubrali jsme i střední frekvence.
EnglishYou are treating Greece as a scapegoat, dictating measures against the workers, who are not to blame for the crisis, that will usher in similar measures for other countries.
Zacházíte s Řeckem jako s obětním beránkem a diktujete mu opatření zaměřená proti pracujícím, kteří nenesou vinu za krizi, což povede k podobným opatřením v dalších zemích.
EnglishInstead we need to take a qualitative leap that will usher EU-Africa relations into a new era, one that brings together two partners with equal rights and equal responsibilities.
Znamená to hlavně, že musíme udělat kvalitativní skok, který posune vztahy EU a Afriky do nové éry, a který spojí dva partnery se stejnými právy a stejnou zodpovědností.