"tours" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"tours" Çekçe çeviri

volume_up
tours {çoğ.}

EN tours
volume_up
{çoğul}

tours
volume_up
prohlídky {diş. çoğ.}
Guided tours: we regret to say that guided tours through the building are not possible.
Prohlídky: prohlídky budovy bohužel nejsou možné.
We're actually sharing tours of the universe with the first sub-Saharan planetarium in Ghana as well as new libraries that have been built in the ghettos in Columbia and a high school in Cambodia.
Tyhle prohlídky vesmíru tak nabízíme prvnímu subsaharskému planetáriu v Ghaně, stejně jako novým knihovnám, které byly postaveny v ghettech v Kolumbii, a střední škole v Kambodži.

"tour" için eşanlamlılar (İngilizce):

tour

Çekçe' de "tours" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFourthly, to making coach tourism more attractive, because 12-day tours will be guaranteed once more.
Za čtvrté zvyšuje atraktivnost autokarové turistiky, protože znovu zavádí garanci dvanáctidenních zájezdů.
EnglishTours of the building cannot be organised for security reasons.
EnglishThe average British soldier is on a tour of only six months; Italian soldiers, on tours of four months; the American military, on tours of 12 months.
Průměrný britský voják je na výsadku po dobu šesti měsíců, italští vojáci čtyři měsíce, američtí vojáci 12 měsíců.
EnglishParliament remains too closed as an institution and, as far as is possible, we should increase financing for projects such as the House of European History and tours of Parliament.
Parlament je stále velmi uzavřeným orgánem a v mezích možností bychom měli zvýšit financování projektů, jako jsou Dům evropských dějin a věže Parlamentu.

Sözlükte diğer kelimeler