"stern" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"stern" Çekçe çeviri

CS

EN stern
volume_up
{isim}

stern (ayrıca: brush, tail)
volume_up
ocas {er.}
stern (ayrıca: poop)
volume_up
záď {diş.}

Çekçe' de "stern" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis is a stern test for Europe, one that we cannot afford to fail.
To je pro Evropu vážná zkouška, ve které si nemůžeme dovolit selhání.
EnglishWhy have policymakers not learnt from previous crises, though stern warnings were sent?
Proč máme politiky, kteří se nepoučili z předchozích krizí, ačkoliv se objevila závažná varování?
EnglishAs Sir Nicholas Stern has pointed out, the economic and social costs of climate change will be catastrophic.
Jak zdůraznil pan Nicholas Stern, hospodářské a sociální náklady změny klimatu budou katastrofální.
EnglishThere have been stern warnings from the IPCC and others of the cost of inaction.
Od strany Mezivládního panelu pro změnu klimatu a také od jiných organizací přicházejí vážná varování týkající se nákladů nečinnosti.
EnglishAccording to recent reports in the magazine Stern, at least 76 German MEPs were members of this fund.
Podle nedávných zpráv v časopise Stern bylo nejméně 76 německých poslanců Evropského parlamentu podílníky tohoto fondu.
EnglishThe Stern report even mentions 2% of GDP.
EnglishThe Stern report indicated that some 200 million people could be displaced by climate change, creating huge migratory pressures.
Podle Sternovy zprávy by mohlo být vysídleno až kolem 200 milionů lidí, což by vyvolalo obrovské migrační tlaky.
EnglishI hope that these priorities will stand up for themselves in the stern mirror of the European Commission, along with the whole of our budget strategy.
Doufám, že tyto priority obstojí v přísné optice Evropské komise, stejně jako celá naše rozpočtová strategie.
EnglishMost recently, the Hungarian President did so during a visit by his Romanian counterpart to Budapest, and met with a stern rejection.
Naposledy tak včera učinil maďarský prezident při návštevě svého rumunského protějšku v Budapešti a setkal se s rázným odmítnutím.
EnglishMeanwhile, the author of the key UN report on this, Sir Nicholas Stern, urges us to become vegetarian to stop cows farting.
Mezitím na nás autor klíčové zprávy OSN o této záležitosti sir Nicholas Stern naléhá, abychom se stali vegetariány a zastavili tak šílení krav.
EnglishGoing on even the most optimistic assumptions of the Stern Report, the cost of inaction is more than 10 times what we are now proposing.
I podle nejoptimističtějších odhadů obsažených ve Sternově zprávě jsou náklady na nečinnost ve srovnání s našimi návrhy více než desetinásobné.
EnglishI would like to remind everyone that Nicholas Stern estimated that 1% of global gross domestic product each year would be needed to protect the climate.
Ráda bych každému připomněla, že Nicholas Stern odhadl, že každý rok bude na ochranu podnebí třeba vynaložit 1 % světového hrubého domácího produktu.
EnglishHaving taken into consideration the statistics in Stern, it would be wiser, perhaps, to allocate only three seats to that country so that there would be no chance for the fourth one!
Pokud vezmu v úvahu statistiku v Sternu, možná by bylo rozumné dát této zemi pouze tři křesla, aby nebyla šance pro čtvrté místo!
EnglishThe Stern report showed that unless there is an Adaptation Fund the other regions of the world have very little chance of avoiding the unpleasant consequences of climate change.
Sternova zpráva ukázala, že pokud nebudeme mít adaptační fond, ostatní regiony světa budou mít velmi malou šanci vyhnout se neblahým následkům změny klimatu.